Sākums

SIF struktūra

(Fonda organogramma)

Fonda padome

SIF lēmumus pieņem padome. Padomes sastāvā ir ārlietu ministrs, izglītības un zinātnes ministrs, kultūras ministrs, labklājības ministrs, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs, tieslietu ministrs, Valsts prezidenta pārstāvis, pa vienam pārstāvim no Kurzemes, Latgales, Rīgas, Vidzemes, Zemgales plānošanas reģioniem un seši nevalstisko organizāciju pārstāvji.

Fonda Sekretariāts nodrošina Fonda padomes darbu, kā arī visu projektu konkursu izsludināšanu, sabiedrības informēšanu par tiem, projektu iesniegumu pieņemšanu, izvērtēšanu, līgumu slēgšanu ar projektu īstenotājiem, kā arī projektu uzraudzību un kontroli.

Fonda sekretariātā ir šādas nodaļas:

1.Projektu konkursu nodaļa;
2.Struktūrfondu uzraudzības nodaļa;
3.Projektu nodaļa;
4.Atbalsta nodaļa;
5.Finanšu un budžeta vadības nodaļa;
6.Iekšējā audita vienība.

pdfSabiedrības integrācijas fonda darbības un attīstības stratēģija 2013.-2015.gadam