Sākums > Aktualitātes > Jaunumu arhīvs > Jaunumi > EEZ finanšu instrumenta programmas "NVO fonds[..]

EEZ finanšu instrumenta programmas "NVO fonds" projektu īstenotāji aicināti pieteikties apmaiņas braucienam uz Islandi

sif-eez

INFORMATĪVS MATERIĀLS

Sabiedrības integrācijas fonds aicina
EEZ finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas "NVO fonds" projektu īstenotājus pieteikties pieredzes apmaiņas braucieniem

Programmas "NVO fonds" ietvaros tiek organizēti pieredzes apmaiņas pasākumi divās no trim donorvalstīm – Norvēģijas Karalistē un Islandē, ar mērķi veicināt pieredzes apmaiņu un zināšanu pārnesi starp Latvijas NVO fonda programmas projektu īstenotājiem un partneriem un organizācijām donorvalstīs.

Vizīte par tēmu "NVO atbalsts bērniem un jauniešiem, kuri pakļauti sociālās atstumtības riskam", notiks Islandē (Reikjavīkā) un tiks organizēta 2017.gadā no 30.janvāra– 3.februārim.

Tā kā vietu skaits braucienā ir ierobežots, tad Sabiedrības integrācijas fonds izsludina pieteikšanos uz vizīti, aicinot aizpildīt pieteikuma formu un nosūtot uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu līdz 2017.gada 2.janvārim.

Pieredzes apmaiņas formāts:

Darba valoda : angļu
Ilgums : 4 dienas;
Dalībnieki: 5-12 projektu pārstāvji un SIF darbinieki, kas iesaistīti programmas administrēšanas procesā un būs atbildīgi par brauciena organizēšanu un loģistiku;
Mērķis: apmeklēt 5-7 NVO un/vai valsts/ pašvaldību institūcijas donorvalstī katra brauciena laikā.
Izmaksas: visas izmaksas (transports, viesnīca, dienas nauda) dalībniekiem tiks segtas no SIF- EEZ finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas "NVO fonds" budžeta līnijas "Divpusējās attiecības".

Dalībnieku atlase divpusējai pieredzes apmaiņai

Lai nodrošinātu līdzvērtīgas iespējas visiem potenciālajiem pieredzes apmaiņas braucienu dalībniekiem, informācija par iespēju pieteikties ir nosūtīta uz e-pastu visiem projektu īstenotājiem un publicēta SIF tīmekļa vietnē. Līdzdalībai pieredzes apmaiņas braucienā var pieteikties tikai projektu īstenotāji un partneri (turpmāk tekstā - dalībnieki), proti, organizācijas, kas ir saņēmušas atbalstu programmas "NVO fonds" atklātajās projektu iesniegumu atlasēs un projekta līguma ietvaros ir īstenojušas projektu.

Potenciālajiem dalībniekiem ir jāaizpilda pieteikšanās forma un tā jāiesniedz SIF noteiktajā termiņā. Vēršam uzmanību uz to, ka katra projekta un organizācijas pārstāvis var būt dalībnieks tikai vienā pieredzes apmaiņas braucienā. Tādējādi - dalībai braucienā netiks apstiprināti tie dalībnieki, kuri jau piedalījušies kādā no 2016.gada oktobrī - novembrī organizētajiem pieredzes apmaiņas braucieniem. Tāpat dalībnieka apstiprināšana pieredzes apmaiņas braucienam "NVO atbalsts bērniem un jauniešiem, kuri pakļauti sociālās atstumtības riskam", kas paredzēta 2017.gada janvārī, izslēgs pretendentu no dalības nākamajos pieredzes apmaiņas braucienos, ja tādi tiks organizēti.
Vienlaikus, lūdzam izvērtēt, vai šī brauciena tēma atbilst jūsu organizācijas profilam un būs interesanta un saistoša, lai varat aktīvi iesaistīties diskusijās.

Pieteikšanās formā jāiekļauj šāda informācija:
- konkrētās intereses;
- motivācija piedalīties pieredzes apmaiņā;
- pieredze, kuru dalībnieks vēlētos/ varētu sniegt donorvalstu pusei (iespējamais ieguldījums);
- apraksts, kā iegūtās zināšanas tiks izplatītas tālāk, plašākam interesentu lokam;
- ilgtspēja.

Prasības dalībniekam (no viena projekta var pieteikties viens dalībnieks, kas var būt gan projekta īstenotāja, gan partnera pārstāvis) :
- zināšanas un pieredze tematiskajā jomā;
- labas angļu valodas zināšanas (pieredzes apmaiņas braucienu darba valoda būs angļu valoda un netiks nodrošināta tulkošana. Tā kā pieredzes braucienu mērķis ir veidot kontaktus nākotnes sadarbībai, tad ir ļoti būtiski, lai brauciena dalībnieki varētu brīvi sarunāties angļu valodā).

Izvēles procedūra:
Pieteikšanās formas tiks izvērtētas un lēmumu pieņems Komisija, kuru izveidos SIF un, kurā tiks pārstāvētas vairākas 2009.-2014. programmas "NVO fonds" administrēšanā iesaistītās nodaļas (vismaz piecu personu sastāvā). Katru pieteikumu izvērtēs vismaz divi speciālisti.

Izvēles kritēriji:
Pieteikumi tiks izvērtēti divās kārtās.

1. KĀRTA
Pretendenti tiks vērtēti atbilstoši šādiem kritērijiem:
    1. Zināšanas un pieredze tematiskajā jomā;
    2. Labas angļu valodas zināšanas.

Kritēriji tiks vērtēti ar "Jā" vai "Nē". Ja kaut vienā no šiem diviem kritērijiem dalībnieks būs saņēmis vērtējumu "Nē", pieteikums tiks noraidīts un netiks tālāk vērtēts.

2. KĀRTA

Pretendenti tiks vērtēti atbilstoši šādiem kritērijiem:
1. motivācija ir skaidra un pamatota ar organizācijas vajadzībām (maksimums 5x2);
2. organizācija ir identificējusi un definējusi pieredzi (instrumentus, metodes, labo praksi), kurā varētu dalīties pieredzes apmaiņas braucienu laikā (maksimums 5 punkti);
3. informācijas izplatīšanas kanāli ir identificēti un aprakstīti (maksimums 5 punkti);
4. pieteicējs ir plānojis un nodrošinās pieredzes apmaiņas braucienu rezultātu ilgtspēju (maksimums 5 punkti).

Kritēriji tiks vērtēti šādā punktu skalā:
5 – ļoti labi aprakstīts un pamatots;
3 – pietiekami aprakstīts un pamatots;
0 – nav pietiekami pamatots.

Maksimālais punktu skaits, ko pretendents varēs iegūt ir 25 punkti.

Komisija sarindos pieteikumus pēc to iegūto punktu skaita dilstošā secībā. Dalībnieki, kas būs ieguvuši augstāko punktu skaitu, tiks apstiprināti dalībai pieredzes apmaiņas braucienā.

Pielikumā:
docxDalībnieku pieteikuma anketa
docxProgramma

Sabiedrības integrācijas fonds paziņos par atlases rezultātiem līdz 13.janvārim!