Sākums > Finansējuma avoti

sif-jauns-kras


Vīriešu iniciatīva: drosme rūpēties

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: "NVO līdzfinansējuma programma 2014-2016"

Meklēt projektus

Projekta mērķi:
1. Mazināt fizisko, emocionālo, seksuālo un cita veida vardarbību, preventīvi novērst iespējamo vardarbību, veicinot un attīstot cieņpilnas attiecības pusaudžu starpā.
2. Iesaistīt vīriešus darbā ar jauniešiem un sabiedrību, lai:
- stiprinātu puišu un vīriešu izpratni par piedzīvoto seksuālo vardarbību;
- iedrošinātu par to ziņot;
- veicinātu līdztiesību starp meitenēm un puišiem.
3. Stiprināt valsts institūciju kapacitāti, apmācot speciālistus, kuri ikdienā strādā ar bērniem un jauniešiem.

Tiešās mērķa grupas:
- Bērni un jaunieši, īpaši zēni, vecumā līdz 16 gadiem;
- Nevardarbīgie vecāki, kas cietuši no vardarbības vai izmantošanas;
- Speciālisti, kuri ikdienā strādā ar jauniešiem, īpaši vīrieši;
- Valsts ierēdņi;
- Latvijas vīrieši.

Projekta īstenošanas vieta: Latvija (Rīga, Rīgas rajons, Vidzeme, Latgale, Zemgale, Kurzeme).

Sagaidāmie rezultāti:
- Vairāk labo prakses piemēru par bērnu tiesību ievērošanu Latvijā;
- Palielināts spiediens uz lēmumu pieņēmējiem, ievērot bērnu tiesības;
- Vairāk bērnu un jauniešu saņēmuši informāciju un apsprieduši vardarbību- tās iemeslus un veidus, kā arī- kā novērst vardarbību vienaudžu starpā;
- Vairāk bērnu ziņojuši par vardarbību ģimenē un/vai starp vienaudžiem;
- Vairāk publisko diskusiju par vardarbību, tās iemesliem un iespējamiem rīcības plāniem tās mazināšanai un novēršanai, tajā skaitā mediju dienas kārtībā;
- Zēniem un vīriešiem vairota izpratne par dzimumu līdztiesību;
- Vīrieši kļuvuši par aktīviem līderiem sabiedrībā, kuri spēj iedvesmot un motivēt iestāties par nevardarbīgām attiecībām un cieņpilnu attieksmi;
- Samazinājusies vardarbība jauniešu vidū;

Pašvaldības vairāk ieinteresētas ieguldīt jauniešos un preventīvos pasākumos vardarbības novēršanai.

Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Visa Latvija
Piešķirtais finansējums: 24998,94 EUR EUR / 17 569.36 LVL;
Projekta numurs: 2014.LV/LF/29/19
Projekta īstenotājs: Biedrība "Resursu centrs sievietēm “Marta”", Matīsa iela 49-3, Rīga, LV-1009
Uzsākšanas datums: 01.12.2016.
Pabeigšanas datums: 31.12.2017.
Statuss: Atbalstīts projekts