Sabiedrības integrācijas fonda rekvizīti

Translation of this page is not available.
Visit SIF info page:
Or use automated translation:

Adrese: Aspazijas bulvāris 24, 3.stāvs, Rīga, LV-1050
Vienotais reģistra nr: 90001237779
Banka: Valsts kase
Kods: TRELLV22
Konts: LV58TREL2080622063000

Tālrunis: 67281752