Sākums > Aktualitātes > Jaunumu arhīvs > Jaunumi > Noslēdzas EEZ FI programma "NVO fonds"

Noslēdzas EEZ FI programma "NVO fonds"

sif-eez-norv

Noslēdzas EEZ FI programma "NVO fonds"

Jau rīt, 9.martā, ar kopīgu pasākumu atzīmēsim Ekonomikas zonas finanšu instrumenta programma "NVO fonds" noslēgumu. Programmas ietvaros atbalstīti vairāk nekā 200 nevalstisko organizāciju projekti, kas devuši iespēju aktīvi līdzdarboties lēmumu pieņemšanā, nodrošināt virkni sociālo pakalpojumu un pasākumu sociāli mazāk aizsargātajām grupām, kā arī veicinājuši demokrātisko vērtību un cilvēktiesību ievērošanu.

Lai arī programmas mērķis ir daudz plašāks1, noslēguma pasākuma ietvaros uzsvars tiks likts uz nevalstisko organizāciju "neizmantoto iespēju" apzināšanu- ar pieredzi un labās prakses piemēriem kapacitātes celšanai dalīsies gan Latvijas nevalstiskās organizācijas, gan EEZ programmas apsaimniekotāji no Grieķijas un Bulgārijas.

Ar savu pieredzi par to, kā no mazas organizācijas kļūt par vadošo organizāciju dzimumu līdztiesības jautājumā un iegūt pastāvīgu valsts finansējumu, stāstīs Are Sāstad, Reform- resursu centra vīriešiem direktors no Norvēģijas.

Savukārt Oli Orn Atlason no Islandes bērnu un jaunatnes organizācijas dalīsies pieredzē ar to, kā ar viena, ikgadēja pasākuma organizēšanu tiek nodrošinātas 2/3 no biedrības ikgadējā budžeta.

Leposimies arī ar Latvijas nevalstisko organizāciju paveikto-  kampaņām, ziedojumu piesaisti, sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām, valsts un pašvaldību institūcijām, vēstniecībām, biedru un brīvprātīgo iesaisti, kā arī mērķtiecīgu un stratēģisku ilgtermiņa finanšu pārvaldību.

Pasākuma laikā gan atskatīsimies uz programmas ietvaros paveikto un sasniegto, gan dalīsimies ar idejām veiksmīgam turpmākajam darbam.

Piesaki savu dalību šeit: https://goo.gl/forms/SaIY5qcpXZZX39BE2

pdfProgramma

Vieta: Latvijas dzelzceļa vēstures muzejs (Uzvaras bulvāris 2A, Rīga, LV-1048)
Datums: 2017.gada 9.marts
Laiks: 10.00 - 15.00

1Programmas „NVO fonds" mērķis – stiprināt pilsoniskās sabiedrības attīstību un stiprināt atbalstu sociālajam taisnīgumam, demokrātijai un ilgtspējīgai attīstībai.