Sākums > Aktualitātes > Jaunumu arhīvs > Jaunumi > Inovatīva pieeja, sabiedrības iesaiste, NVO sektor[..]

Inovatīva pieeja, sabiedrības iesaiste, NVO sektora attīstība - EEZ programmas "NVO fonds" labās prakses piemēri

2017.gads iezīmējas ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta (EEZ FI) 2009.-2014.gada programmas "NVO fonds" noslēgumu. Īstenoti vairāk nekā 200 projekti, kas sniedza iespēju nevalstiskajām organizācijām sniegt inovatīvus sociālos pakalpojumus, stiprināt biedrību kapacitāti un ilgtspēju, kā arī īstenot aktivitātes, kuras veicināja demokrātiskas sabiedrības veidošanos. Jānorāda, ka no 2012.gada līdz 2016.gadam EEZ finanšu instrumenta programma bija lielākais un nozīmīgākais NVO finansējuma avots Latvijā.

Pateicoties Norvēģijas, Islandes un Lihtenšteinas finansējumam, 121 NVO finansējuma saņēmēji un 93 NVO sadarbības partneri varēja nodrošināt savu darbību.

Programmas noslēgumā SIA "Safege Baltija" veica "NVO fonda" sasniegto mērķu un rezultātu izvērtējumu. Izvērtējumā secināts, ka "Programmas ieguldījums EEZ FI mērķu sasniegšanā vērtējams kā augsts. Ļoti augstu vērtējams ir programmas ieguldījums savstarpējo attiecību starp donorvalstīm un saņēmējvalstīm stiprināšanā. Programmas ieguldījums ir nodrošinājis iesaistīto NVO darbības nepārtrauktību un NVO atbalsta ilgtspēju. Programmas ieguldījums, sniedzot alternatīvus pakalpojumus sociāli mazaizsargātajām iedzīvotāju grupām, ir veicinājis mērķa grupas situācijas uzlabošanos programmas īstenošanas laikā.".

EEZ finanšu instrumenta 2009.-2014. gada programmas "NVO fonds" izvērtējuma ziņojums pieejams ŠEIT

Izvērtējumā tiek sniegta iespēja iepazīties ar programmas ietvaros sasniegtajiem rezultātiem un to ilgtspēju, kā arī novērtēt izmaiņas pilsoniskās sabiedrības sektorā.

Izvērtējuma ietvaros izvēlēti arī 17 projekti- labās prakses piemēri. Šie projekti izcēlušies ar inovatīvu pieeju problēmu risināšanā, aktīvu sabiedrības iesaisti aktivitātēs, veikto ieguldījumu sabiedrības labā un NVO sektora attīstībā vai ar lielisko sadarbību starp projektā iesaistītajām pusēm.

Programmas izvērtējuma ziņojumā atspoguļoti 17 labās prakses piemēri.

Programmas noslēgumā sagatavotas 17 infografikas, kurās atspoguļoti labās prakses projektu rezultāti un tajos īstenotās aktivitātes. Infografikas apskatāmas ŠEIT