Sākums > Aktualitātes > Jaunumu arhīvs > Jaunumi > Publiskās apspriedes par Kohēzijas politikas nākot[..]

Publiskās apspriedes par Kohēzijas politikas nākotni

Publiskās apspriedes par Kohēzijas politikas nākotni

Eiropas Komisija (EK), gatavojot priekšlikumu par nākamo Eiropas Savienības (ES) daudzgadu budžetu (pēc 2020.gada), ir uzsākusi sabiedrisko apspriešanu par ES fondu un programmu uzlabošanu.

Aicinām izmantot šo iespēju, un līdz š.g. 8. martam paust viedokli par ES fondiem un programmām. Detalizētāka informācija un aptaujas anketas pieejamas:

1. Sabiedriskā apspriešana par ES fondiem kohēzijas jomā
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-funds-area-cohesion_lv

2. Sabiedriskā apspriešana par ES fondiem vērtību un mobilitātes jomā
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-funds-area-values-and-mobility_lv

3. Sabiedriskā apspriešana par ES fondiem investīciju, pētniecības, inovācijas, MVU un vienotā tirgus jomā
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-funds-area-investment-research-innovation-smes-and-single-market_lv