sif-jauns-kras


Cieņpilnu dzīvi visiem

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā 2018

Meklēt projektus

Projektā "Cieņpilnu dzīvi visiem" paredzēta publikāciju un videomateriālu sērija, kuras mērķis ir pievērst uzmanību problēmām, ar kādām dažādās situācijās sastopas personas ar invaliditāti, un iespējamos risinājumus, veicināt personu ar invaliditāti integrāciju sabiedrībā; vairot plašas sabiedrības izpratni par to, ka ikvienam cilvēkam tiesības uz cieņpilnu dzīvi, un paaugstināt sabiedrības toleranci attieksmē pret personām ar invaliditāti. Uzrunāsim personas ar invaliditāti, kam ir gan citiem noderīga pieredze izglītības un nodarbinātības jomā, kā arī personas, kuras saskārušās ar problēmām, kuras var atrisināt. Sniegsim noderīgu lietišķu informāciju par iespējām iegūt dažāda veida valsts un pašvaldību atbalstu.

Piešķirtais finansējums: 9154,72 EUR / 6 433.97 LVL;
Projekta numurs: 2018.LV/MA/015/08
Projekta īstenotājs: AS "Latvijas mediji"
Īstenošanas ilgums: 10.08.2018.- 31.01.2019.