Home > Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veid[..] > RAIDĪJUMU SĒRIJA “RĪCĪBAS PLĀNS”

sif-jauns-kras


RAIDĪJUMU SĒRIJA “RĪCĪBAS PLĀNS”

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā 2018

Search projects

Projekta mērķis ir sabiedrībā sensitīvu tēmu apzināšana kombinācijā ar atbilstošai problēmai sagatavotu konstruktīvu rīcības mehāniku – tādā veidā iedvesmojot sabiedrību sekot un iesaistīties identificēto problēmu mazināšanā.

Proti, valstī pastāv virkne ļoti nozīmīgu un ilgstošu problēmu, piemēram, ēnu ekonomika, organizētā noziedzība, dramatiskie demogrāfijas rādītāji, emigrācija, korupcija, izglītības sistēmas nespēja, ekoloģisku raksturu jautājumi, patriotisma trūkums, u.c. nacionālo mēroga trūkumu, par kuriem ierasts runā. Tomēr sabiedrība ar vien vairāk abstrahējas no negatīva satura. Sabiedrībai daudz saistošāk ir dzirdēt risinājumus.

Līdz ar to Radio SWH piedāvā unikālu raidījumu sēriju "Rīcības plāns", kura ietvaros ne tikai apzinās kādu no valsts mēroga problēmām, bet ar konstruktīvās žurnālistikas paņēmienu palīdzību izstrādās rīcības plānu, kura tapšanā tiks iesaistīta sabiedrība, vietējie nozares un starptautiskie eksperti, analizēti problēmu cēloņi, pētīti citu valstu labie piemēri, pieredze un prakse. Raidījumu rezumē būs ar kvalitatīvas analīzes palīdzību veidoti konstruktīvi rīcības plāni.

Amount of Grant Awarded: 13253,91 EUR / 9 314.90 LVL;
Project number: 2018.LV/MA/032/30
Project Promoter: Akciju sabiedrība "RADIO SWH"
Duration of the project: 01.10.2018.- 31.12.2018.

https://www.radioswh.lv/raidijumi/ricibas-plans/