Sākums > Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veid[..] > Latvijas valstspiederības pamatu stiprināšana dias[..]

sif-jauns-kras


Latvijas valstspiederības pamatu stiprināšana diasporas laikrakstos

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā 2018

Meklēt projektus

Šī projekta ietvaros paredzēts iekļaut aktuālo informāciju, analīzi un komentārus, kas vērsti uz diasporas iesaistīšanu Latvijai nozīmīgās politiskajās un ekonomikas jomās: piedalīšanos 13. Saeimas vēlēšanās un atbildīga, faktos un komentāros balstīta izvēle; aktīva iesaistīšanās un izpratne attiecībā uz Diasporas likuma saturu, informācijas sniegšana par jautājumiem, kas saistīti ar reemigrāciju, kā arī par izglītības un darba iespējām Latvijā un kultūrtelpas stiprināšanas jomā: pieredzes apmaiņa augstvērtīgu Latvijas Simtgades sarīkojumu organizēšanā; kultūras jaunrades veicināšana un aprakstīšana, informācija par ārlietu ministrijas un vēstniecību iniciatīvām Simtgades sakarā, kā arī sabiedrības apvienošanas mērķiem.

Piešķirtais finansējums: 7904,53 EUR / 5 555.34 LVL;
Projekta numurs: 2018.LV/MA/050/02
Projekta īstenotājs: Biedrība „Laiks-BL”
Īstenošanas ilgums: 01.08.2018.- 31.01.2019.