Sākums > Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veid[..] > Laikraksta Neatkarīgā Rīta Avīze tematiskie pielik[..]

sif-jauns-kras


Laikraksta Neatkarīgā Rīta Avīze tematiskie pielikumi personām ar invaliditāti "Atbalsta plecs"

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā 2018

Meklēt projektus

Laikraksta Neatkarīgā Rīta Avīze tematiskie pielikumi (laikrakstā, žurnālā Sporta Avīze un portālā nra.lv) ar sabiedriski nozīmīgu saturu personu ar invaliditāti interešu un tiesību aizstāvībai, kas palīdz un stiprina izpratni par sabiedrībā notiekošajiem procesiem, reformu īstenošanu, lēmumu pieņemšanu, veicina sabiedrības saliedētību, balstoties uz pārbaudītu un kvalitatīvu žurnālistiku. Pielikumi nodrošina personas ar invaliditāti, viņu tuviniekus un atbalstošās organizācijas ar informāciju par:
- personu ar invaliditāti iespējām darba tirgū;
- kādas problēmas un risinājumi ir personu ar invaliditāti izglītībā – ne tikai bērnu, bet arī pieaugušo;
- izsekosim galvenajiem un būtiskākajiem normatīvajiem aktiem sociālās attīstības un veselības jomā, kas attiecas uz personām ar invaliditāti caur konkrētu cilvēku prizmu;
- pievērsīsimies deinstitucionalizācijas jautājumam (pāreja no institucionālas aprūpes uz cilvēku ar invaliditāti dzīvi sabiedrībā);
- personu ar invaliditāti cilvēktiesību visplašākajā ziņā atspoguļojums, savu tiesību aizstāvības mehānismi;
- pētīsim vides pieejamības jautājumus.

Piešķirtais finansējums: 9495,00 EUR / 6 673.12 LVL;
Projekta numurs: 2018.LV/MA/053/09
Projekta īstenotājs: SIA "Mediju nams"
Īstenošanas ilgums: 01.08.2018.- 31.01.2019.

https://nra.lv/temas/163-atbalsta-plecs.htm