sif-jauns-kras


Nāburgu būšana

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā 2018

Meklēt projektus

Raidījumu cikls "Nāburgu būšana" radio STAR FM ceturtdienas vakaros 18:00 – 19:00 ir veltīts mazākumtautībām Latvijā. Tā primārā mērķauditorija ir Latvijas iedzīvotāji vecumā no 16 līdz 49, bet sekundārā – visi Latvijas iedzīvotāji. "Nāburgu būšana" ar vadītājiem Oskaru Leperu, Kristīni Garklāvu un Egonu Reiteru aizraujošā veidā stāstīs par mazākumtautību unikālo pienesumu Latvijas kultūrtelpai un sabiedrībai, aicinot studijā mazākumtautību pārstāvjus un iesaistot klausītājus. Katru raidījumu, atkarībā no raidījuma tēmas, ilustrēs īpašs muzikālais noformējums.

Raidījumu "Nāburgu būšana" mērķis ir stiprināt nacionālo kultūrtelpu latviešu valodā, veicināt sabiedrības saliedētību un toleranci un stiprināt kopēju valstiskuma apziņu. Projekta galvenie uzdevumi ir stiprināt mazākumtautību piederības sajūtu Latvijai, stiprināt sabiedrības saliedētību, izglītot Latvijas sabiedrību par mazākumtautībām Latvijā, radot izpratni par kopējo kultūrtelpu Latvijā.

Piešķirtais finansējums: 33532,04 EUR / 23 566.45 LVL;
Projekta numurs: 2018.LV/MA/062/21
Projekta īstenotājs: SIA "Star FM"
Īstenošanas ilgums: 20.08.2018.- 10.01.2019.

Projekta ietvaros sagatavotie materiāli apskatāmi: https://skaties.lv/tema/naburgi/

mp3naburgu-busana-jingle.mp3

mp3naburgu-busana-promo.mp3