sif-jauns-kras


Uzzināt un dalīties jauniešu demokrātiskā sadarbībā

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma 2019

Поиск проектов

Projekta – jauniešu kolokvija "Uzzināt un dalīties jauniešu demokrātiskā sadarbībā" mērķis ir Latvijā dzīvojošo mazākumtautību (turpmāk - MT) skolas vecuma bērnu un jauniešu iekļaušanās un sadarbība Latvijas sabiedrībā, stiprinot piederības sajūtu un patriotismu pret Latvijas valsti. Projekta ietvaros tiks veicināta izpratne par dažādu valstu tautu unikalitātes pienesumu Latvijas sabiedrības kopējam labumam, tās kultūrai, vēsturei un politikai. Projekta pasākumi veicinās apziņu par mazākumtautību bērnu un jauniešu iesaistīšanās lomu sabiedriskajos procesos, īstenos savstarpēju sadarbību veicinošas aktivitātes uz savstarpēji vienojošām vērtībām.

Projekta "Uzzināt un dalīties jauniešu demokrātiskā sadarbībā" mērķa grupa ir mazākumtautību un latviešu valodas plūsmas skolu jaunatne (50 dalībnieki), kas pārstāv latviešu skolēnus (50%) un mazākumtautību skolēnus (50%) vecumā no 10 -18 gadiem. Lai sasniegtu projekta mērķi, izvirzīti šādi apakšmērķi:
- Tematiskās sadarbības ekspedīcija „Darbos un domās Latvijā"
uz Latvijas reģionu, kur tiks apmeklētas ievērojamu personu piemiņas vietas, MT radīti vai tiem veltīti vēsturiski objekti (mazākumtautību izcelsmes Latvijas kultūras un politikas darbinieku devuma Latvijai apzināšana), kā arī Latvijas vēstures apzināšana.
- Pilsonisko līdzdalību veicinoša zināšanu viktorīna/ solidaritāti veicinošs pasākums "Kritizēt? Nē, darīt un attīstīt!" – zināšanu ieguve un izmantošana (tematika: Latvijas politika, ekonomika, kultūra, mazākumtautību personības u.tt.
- Saliedējoša aktivitāte „Darīt dzimtenei" ar integrācijas tematiku
- Noslēguma starpkultūru sadarbības prakse/ pilsoniskās līderības praktikums / video materiāls "Vēstījums tautai".

Projekts tiks īstenots sadarbībā starp Rīgas Vācu kultūras biedrību un biedrību pamatskolas "Rīdze" attīstībai.

предоставил финансирование: 5200,00 EUR / 3 654.58 LVL;
Номер проекта: 2019.LV/MTSP/01
Исполнитель проекта: Rīgas Vācu kultūras biedrība
Место реализации: Rīga
Период проетка: 01.08.2019-30.10.2019.