sif-jauns-kras


Bērnu un jauniešu aktivitāšu cikls kā pamats kultūrsociālai līdzdalībai diasporas vidē

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma diasporas NVO darbības atbalstam 2019

Search projects

Projekta "Bērnu un jauniešu aktivitāšu cikls kā pamats kultūrsociālai līdzdalībai diasporas vidē" ir latviešu kultūras biedrības SAIME iecere un mērķis 2019. gada aktivitāšu īstenošanai Štutgartes kopienā un sadarbojoties ar kaimiņkopienām un biedrībām gan Eiropā, gan Latvijā.

Šī projekta uzsvars tiek likts uz bērniem un jauniešiem un aktivitātēm, kas veicina šīs interešu grupas aktīvu līdzdalību latviskajā vidē, latvisko tradīciju un vērtību iepazīšanā un sevis kā latviešu un Latvijai piederīgo identificēšanā.

Caur nometnēm, sadraudzības pasākumiem, ārpusskolas aktivitātēm un regulārajiem piedāvājumiem bērnu un jauniešu radošajām nodarbībām tiks piesaistīti jauni interesenti un biedri un veicināta šīs mērķgrupas radošā un mākslinieciskā darbība, tādējādi veicinot bērnu un jauniešu aktīvu līdzdalību diasporas kultūrsociālajā vidē.

Pašiem bērniem, aktīvi darbojoties un iesaistoties interešu grupu darbībā un projekta ietvaros rīkotajās sadraudzības nometnēs, būs iespēja izzināt un iepazīt latviskās dzīvesziņas pamatus, izkopt latviešu valodu, stiprināt latvisko identitāti, veidot draudzības ar latviešu bērniem un radīt paliekošas vērtības, kas vienos visus diasporas bērnus plašajā pasaulē.

Amount of Grant Awarded: 14230,00 EUR / 10 000.90 LVL;
Project number: 2019.LV/DP/06/11
Project Promoter: Biedrība "Latviešu kultūras biedrība SAIME"
Place of implementation: Vācija, Latvija
Duration of the project: 01.04.2019.-31.10.2019.