pētījumi

ESF projekts "Dažādības veicināšana"

PROGRESS projekts - „Dzimumu līdztiesība ekonomisko lēmumu pieņemšanā – instruments ekonomiskās konkurētspējas un vienlīdzības veicināšanai"
Projekts „Trešo valstu pilsoņu portrets Latvijā"