eslogo


Valsts svētki un to svinēšana sabiedrības vienotībai

Extended view
Source of Funding: EU Transition Facility 2006-2007
Program: Grantu shēma "Sabiedrības integrācijas veicināšana Latvijā"

Search projects
Amount of Grant Awarded: 79 212,79 EUR (90% ) LVL / 112 709.65 EUR
Project number: 2005/017-495-03-01/3-4/26
Project Promoter: Nodibinājums „Baltic Institute of Social Sciences"
Place of implementation: Visa Latvija
Contact information: Inese Šūpule
Tālr.: 67217553
E-pasts: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
galvenas_aktivitates: Pētījuma teorētiskā pamatojuma izstrāde; (1) Iedzīvotāju pilsonisko vērtību, attieksmju un valsts svētku svinēšanas paradumu izpēte (fokusgrupas; iedzīvotāju aptauja); (2) Izpēte par valsts svētku svinēšanu skolās (aptauja, direktoru intervijas, skolu pieredzes izpēte); (3) Valsts svētku organizētāju un ekspertu izpēte (ekspertu intervijas; (4) Plašsaziņas līdzekļi svētku diskursa veidošanā (laikrakstu, TV, interneta portālu analīze); (5) Valsts svētku objektu un norises izpēte (runu, noformējuma un norises izpēte, iedzīvotāju viedokļa ekspresaptauja); Praktisko ieteikumu izstrāde svētku politikas veidošanai; Pētījuma publiskošana
Duration of the project: 12 mēneši (2008. gada 30. aprīlis)