Sākums > Aktualitātes > Jaunumu arhīvs > Jaunumi > Noslēgusies projektu iesniegumu pieņemšana atklāta[..]

Noslēgusies projektu iesniegumu pieņemšana atklātajā atlasē nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšanai

Š.g. 4.martā noslēdzās projektu iesniegumu pieņemšanas termiņš Eiropas Sociālā fonda atklātās projektu iesniegumu atlases darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” apakšaktivitātē Nr. 1.5.2.2.2. „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana”.

Pirmās atlases ietvaros līdz projektu iesniegumu pieņemšanas termiņa beigām saņemti 172 projektu iesniegumi par kopējo attiecināmo izmaksu summu 3 299 333,99 LVL.

Apakšaktivitātes Nr. 1.5.2.2.2. „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana mērķis ir panākt aktīvu un kvalitatīvu nevalstiskā sektora līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā un publisko pakalpojumu sniegšanā, kā arī Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā.

Projektus varēja iesniegt biedrības un nodibinājumi, kuri darbojas saskaņā ar Biedrību un nodibinājumu likumu. Šajā atklātajā projektu iesniegumu atlasē pieejamais finansējums ir 491 963 LVL. Vienam projektam pieejamais finansējums ir no 1 000 LVL līdz 25 000 LVL.

Projektu iesniegumu vērtēšanas rezultāti būs zināmi 2010.gada jūnija sākumā.

Projektu iesniegumu atlase šajā apakšaktivitātē ir izsludināta pirmo reizi, nākamo atlasi plānots izsludināt 2010.gada rudenī.