eea-norway


Biedrības „Latvijas Pilsoniskā alianse” ieguldījums pilsoniskās sabiedrības stiprināšanā

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti 2004-2009
Programma: NVO darbības atbalsta programma (2004-2009)

Meklēt projektusVisi projektu piemēri
Atbalstītā biedrības darbības programma paredz:
- Veicināt un nodrošināt NVO pārstāvību un interešu ievērošanu valsts politikas izstrādē, īstenošanā un uzraudzībā;
- Paaugstināt NVO kapacitāti darbībai sabiedrības interešu pārstāvībā, aizstāvībā un vajadzību īstenošanā;
- Popularizēt NVO darbu un veicināt atpazīstamību sabiedrībā;
- Sekmēt Latvijas NVO līdzdalību un ietekmes palielināšanos ES un starptautiskajā vidē.

Projekta rezultāti: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- Dalība 17 Memoranda padomes sēdēs, 6 MK sēdēs un 44 dažādās ministriju, Saeimas darba grupas un komisijās. Sniegti vairāk kā 30 priekšlikumi, sagatavoti 48 atzinumi un vēstules, līdzdalība 55 VSS sanāksmēs;
- Noticis Saeimas un NVO forums 2010;
- Sagatavoti un publicēti 14 NVO jurista padomi, sniegtas vairāk kā 313 konsultācijas, izsūtīti 57 e-ziņu iknedēļas izdevumi "Nesēdi tumsā", 14 reizes izsūtītas finanšu ziņas;
- Noorganizēts „Domātāju un darītāju simpozijs” (70 dalībnieki klātienē, 75 dalībnieki internetā);
- Piesaisīti 33 jauni biedriem (organizācijas un privātpersonas);
- Ar Rīgas domes atbalstu noorganizēts Rīgas iedzīvotāju forums „Rīga dimd - iedzīvotāji runā”;
- Izstrādāti un iesniegti finansējuma saņemšanai vairāki jauni projekti;
- Veikti publicitātes pasākumi - izveidota domubiedru grupa „Nevalstiskās organizācijas” portālā draugiem.lv, domubiedru grupa „Civic Alliance - Latvia” portālā www.facebook.com, Latvijas NVO vortāla www.NVO.lv lapa Draugiem.lv, eLPA darbinieku viedokļi publicēti eLPA blogā portālā www.lv.lv, izveidots eLPA konts vairākos sociālajos tīklos: Twitter.com/alianse, picasaweb.google.com, vimeo.com.
Prioritāte: 3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Mērķa grupa: NVO
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Rīga
Piešķirtais grants: 39993.85 LVL / 56 906.12 EUR
Izlietotais grants: 31808.61 LVL / 45 259.57 EUR
Projekta numurs: 2008.NVOF1.3./1-17/01-2010
Projekta īstenotājs: Latvijas Pilsoniskā alianse
Uzsākšanas datums: 01.01.2010.
Pabeigšanas datums: 28.02.2011.
WWW adrese: http://www.nvo.lv
Statuss: Pabeigts