esfeez-2009
sveice
ngo-latvia
3vp_half_ban2

Projektu konkursu arhīvs

перевод этой страницы не доступен.
Посетить SIF информационную страницу:
Или используйте автоматизированного перевода:

Visi projektu konkursi

Ho. Cтатус Hазвание Программа
1 (Прием заявок закончился)Atklāts konkurss Latvijas valsts budžeta finansētā programmā “Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma” - Latvijas valsts budžeta finansētā programma “Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma” 2013
2 (Прием заявок закончился)Atklāts konkurss Latvijas NVO fonda programmā sabiedrības saliedēšanai “Apmaiņas programma latviešu un mazākumtautību bērniem” - Latvijas NVO fonda programma sabiedrības saliedēšanai “Apmaiņas programma latviešu un mazākumtautību bērniem” 2013
3 (Прием заявок закончился)Atklāts konkurss Latvijas NVO fonda programma sabiedrības saliedēšanai “Ārpusskolas pasākumu programma” - Latvijas NVO fonda programma sabiedrības saliedēšanai “Ārpusskolas pasākumu programma” 2013
4 (Прием заявок закончился)Atklāts konkurss Latvijas valsts budžeta finansētā programma “NVO līdzfinansējuma programma” - Latvijas valsts budžeta finansētā programma “NVO līdzfinansējuma programma” 2013
5 (Прием заявок закончился)1-й конкурс "Программа проектов НГО" (2009-2014) - NVO projektu programma (2009-2014)
6 (Прием заявок закончился)1-й конкурс "Программа поддержки деятельности НГО" (2009-2014) - NVO darbības atbalsta programma (2009-2014)
7 (Прием заявок закончился)Latviešu valodas apguve pieaugušajiem - Latviešu valodas apguve pieaugušajiem 2012
8 (Прием заявок закончился)Latvijas NVO fonda programma sabiedrības saliedēšanai “Apmaiņas programma latviešu un mazākumtautību bērniem” - Apmaiņas programma latviešu un mazākumtautību bērniem un jauniešiem 2012
9 (Прием заявок закончился)Latvijas NVO fonda programma sabiedrības saliedēšanai “Ārpusskolas pasākumu programma” - Ārpusskolas pasākumu programma 2012
10 (Прием заявок закончился)Grantu shēma „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas atbalsta programma 2012” - Grantu shēma „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas atbalsta programma 2012”
11 (Прием заявок закончился)Tретий отбор - ESF 1.5.2.2.2. apakšaktivitāte „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana”
12 (Прием заявок закончился)3.atlase - ESF 1.5.2.2.3. apakšaktivitāte "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"
13 (Прием заявок закончился)2.atlase - ESF 1.5.2.2.2. apakšaktivitāte „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana”
14 (Прием заявок закончился)2.atlase - ESF 1.5.2.2.3. apakšaktivitāte "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"
15 (Прием заявок закончился)1.atlase - ESF 1.5.2.2.2. apakšaktivitāte „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana”
16 (Прием заявок закончился)1.atlase - ESF 1.5.2.2.3. apakšaktivitāte "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"
17 (Прием заявок закончился)1.atlase - ESF 1.5.1.2. aktivitāte „Administratīvo šķēršļu samazināšana un publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošana"
18 (Прием заявок закончился)1.atlase - ESF 1.5.1.3.1.apakšaktivitāte „Kvalitātes vadības sistēmas izveide un ieviešana"
19 (Прием заявок закончился)1.atlase - ESF 1.5.1.3.2. apakšaktivitāte “Publisko pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana valsts, reģionālā un vietējā līmenī"
20 (Прием заявок закончился)1.atlase - ESF 1.5.2.2.1. apakšaktivitāte „Sociālo partneru administratīvās kapacitātes stiprināšana"
21 (Прием заявок закончился)1.atlase - ESF 1.5.2.1. aktivitāte „Publiskās pārvaldes cilvēkresursu plānošanas un vadības sistēmas attīstība"
22 (Прием заявок закончился)Apakšprojektu iesniegumu atklātais konkurss grantu shēmā "NVO fonds" - Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēma "NVO fonds"
23 (Прием заявок закончился)Grantu shēma „Starpkultūru dialoga attīstība 2010” Sadarbībā ar Tieslietu ministriju - Grantu shēma "Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas atbalsta programma 2010"
24 (Прием заявок закончился)Grantu shēma „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas atbalsta programma 2010” Sadarbībā ar Tieslietu ministriju - Grantu shēma "Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas atbalsta programma 2010"
25 (Прием заявок закончился)Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana un sabiedrības integrācijas veicināšana - Grantu shēma „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana un sabiedrības integrācijas veicināšana”
26 (Прием заявок закончился)Latviešu valodas apguve pieaugušajiem - "Latviešu valodas apguve pieaugušajiem" 2009
27 (Прием заявок закончился)NVO līdzfinansējuma budžeta programma - "NVO līdzfinansējuma budžeta programma"
28 (Прием заявок закончился)1.atlase - NVO darbības atbalsta programma (2004-2009)
29 (Прием заявок закончился)2.atlase - NVO darbības atbalsta programma (2004-2009)
30 (Прием заявок закончился)3.atlase - NVO darbības atbalsta programma (2004-2009)
31 (Прием заявок закончился)4.atlase - NVO darbības atbalsta programma (2004-2009)
32 (Прием заявок закончился)1.atlase - NVO kapacitātes stiprināšanas programma (2004-2009)
33 (Прием заявок закончился)2.atlase - NVO kapacitātes stiprināšanas programma (2004-2009)
34 (Прием заявок закончился)3.atlase - NVO kapacitātes stiprināšanas programma (2004-2009)
35 (Прием заявок закончился)4.atlase - NVO kapacitātes stiprināšanas programma (2004-2009)
36 (Прием заявок закончился)1.atlase - NVO projektu programma (2004-2009)
37 (Прием заявок закончился)2.atlase - NVO projektu programma (2004-2009)
38 (Прием заявок закончился)3.atlase - NVO projektu programma (2004-2009)
39 (Прием заявок закончился)4.atlase - NVO projektu programma (2004-2009)
40 (Прием заявок закончился)Pilsoniskas sabiedrības attīstība un stiprināšana - Pilsoniska sabiedrība 2005
41 (Прием заявок закончился)Sabiedrības integrācijas veicināšana Latvijā - Sabiedrības integrācija 2005
42 (Прием заявок закончился)Atklāts projektu konkurss programmas „Ārpusskolas pasākumu programma. Vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem” ietvaros 2017 - “Ārpusskolas pasākumu programma. Vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem” 2017
43 (Прием заявок закончился)1. kārta - Latvija Eiropā - atbalsts pirmsreferenduma informēšanas pasākumiem
44 (Прием заявок закончился)2. kārta - Latvija Eiropā - atbalsts pirmsreferenduma informēšanas pasākumiem
45 (Прием заявок закончился)Atklāts projektu konkurss "Ārpusskolas pasākumu programma. Vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem" 2014 - "Ārpusskolas pasākumu programma. Vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem" 2014
46 (Прием заявок закончился)2-й конкурс "Программа проектов НГО" (2009-2014) - NVO projektu programma (2009-2014)
47 (Прием заявок закончился)Projektu konkurss programmā "Latviešu valodas apguve" 2014 - "Latviešu valodas apguve" 2014
48 (Прием заявок закончился)Atklāts projektu konkurss programmā „Atbalsts sabiedrības līdzdalībai Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē īstenošanā” - Atbalsts sabiedrības līdzdalībai Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē īstenošanā 2014
49 (Прием заявок закончился)Apstiprināti 30 projekti EEZ finanšu instrumenta programmas “NVO fonds” ietvaros - Jaunumi
50 (Прием заявок закончился)3.atlase "Nevalstisko organizāciju projektu programma" (2009-2014) mikroprojektiem - NVO projektu programma (2009-2014)
51 (Прием заявок закончился)1.partnerorganizāciju atlase - Eiropas atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām 2014-2020
52 (Прием заявок закончился)Atklāts projektu konkurss "Ārpusskolas pasākumu programma. Vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem" 2015 - “Ārpusskolas pasākumu programma. Vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem” 2015
53 (Прием заявок закончился)Atklāts projektu konkursu programmas „Mazākumtautību NVO projektspējas veicināšana” 2015 - “Mazākumtautību NVO projektspējas veicināšana” 2015
54 (Прием заявок закончился)Atklāts projektu konkurss programmas „Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma (atbalsta programma diasporas NVO darbības atbalstam)” ietvaros - “Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma (atbalsta programma diasporas NVO darbības atbalstam)” 2015
55 (Прием заявок закончился)Atklāts projektu iesniegumu konkurss 2016.gadā īstenojamiem projektiem Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds” ietvaros - "NVO fonds" 2016
56 (Прием заявок закончился)Atklāts projektu konkurss programmas „Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma (atbalsta programma diasporas NVO darbības atbalstam)” ietvaros 2016 - Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma (atbalsta programma diasporas NVO darbības atbalstam) 2016
57 (Прием заявок закончился)Atklāts projektu konkurss "Ārpusskolas pasākumu programma. Vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem" 2016 - “Ārpusskolas pasākumu programma. Vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem” 2016
58 (Прием заявок закончился)Atkārtotais projektu konkurss programmas „Mazākumtautību NVO projektspējas veicināšana” ietvaros Vidzemes un Latgales plānošanas reģiona NVO 2015 - “Mazākumtautību NVO projektspējas veicināšana” 2015
59 (Прием заявок закончился)2. partnerorganizāciju atlase - Eiropas atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām 2014-2020
60 (Прием заявок закончился)Atsākta projektu iesniegumu pieņemšana valsts budžeta finansētās programmas „NVO līdzfinansējuma programma” ietvaros - "NVO līdzfinansējuma programma 2014-2016"
61 (Прием заявок закончился)Atklāts projektu iesniegumu konkurss 2017.gadā īstenojamiem projektiem Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds” ietvaros - "NVO fonds" 2017
62 (Прием заявок закончился)Atklāts projektu konkurss 2017.gadā īstenojamiem projektiem programmas „Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma (diasporas NVO darbības atbalsta programma)” ietvaros - Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma (atbalsta programma diasporas NVO darbības atbalstam) 2017
63 (Прием заявок закончился)Atklāts projektu konkurss programmas „Latviešu valodas apguve” ietvaros 2017 - “Latviešu valodas apguve” 2017-2018
64 (Прием заявок закончился)Atklāts projektu konkurss 2017.gadā īstenojamiem projektiem mērķprogrammas „Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai latviešu valodā diasporai, mazākumtautībām un personām ar invaliditāti” - „Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai latviešu valodā diasporai, mazākumtautībām un personām ar invaliditāti" 2017
65 (Прием заявок закончился)Atklāts projektu konkurss programmas „Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma” ietvaros - “Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma” 2017
66 (Прием заявок закончился) Atklāts projektu iesniegumu konkurss 2018.gadā īstenojamiem projektiem Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds” ietvaros - "NVO fonds" 2018
67 (Прием заявок закончился)3. partnerorganizāciju atlase -
68 (Прием заявок закончился)Atklāts projektu konkurss programmas „Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma” ietvaros - “Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma ” 2018
69 (Прием заявок закончился)Atklāts projektu konkurss 2018.gadā īstenojamiem projektiem programmas „Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma diasporas NVO darbības atbalstam” - Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma diasporas NVO darbības atbalstam 2018
70 (Прием заявок закончился)Atklāts projektu konkurss programmā „Atbalsts diasporas un Latvijas bērnu kopējām nometnēm” - Atbalsts diasporas un Latvijas bērnu kopējām nometnēm 2018
71 (Прием заявок закончился)Atklāts projektu konkurss 2018.gadā īstenojamiem projektiem mērķprogrammas „Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā” - Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā 2018
72 (Прием заявок закончился)Atklāts projektu konkurss programmā „Atbalsts diasporas un Latvijas bērnu kopējām nometnēm” - Atbalsts diasporas un Latvijas bērnu kopējām nometnēm 2019
73 (Прием заявок закончился)Atklāts projektu konkurss 2019.gadā īstenojamiem projektiem programmas „Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma diasporas NVO darbības atbalstam” - Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma diasporas NVO darbības atbalstam 2019
74 (Прием заявок закончился)Atklāts projektu konkurss 2019.gadā īstenojamiem projektiem mērķprogrammas „Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā” - Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā 2019
75 (Прием заявок закончился)Atklāts projektu iesniegumu konkurss 2019.gadā īstenojamiem projektiem Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds” ietvaros - "NVO fonds" 2019
76 (Прием заявок закончился)Atklāts projektu konkurss programmas „Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma” ietvaros 2019 - Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma 2019
77 (Прием заявок закончился)Atklāts projektu konkurss 2019.gadā īstenojamiem projektiem programmas "Latviešu valodas apguve remigrantiem un viņu ģimenes locekļiem" ietvaros 2019 - Latviešu valodas apguve remigrantiem un viņu ģimenes locekļiem 2019
78 (Прием заявок закончился)Atkārtots projektu konkurss programmā „Latviešu valodas apguve remigrantiem un viņu ģimenes locekļiem” 2019 - Latviešu valodas apguve remigrantiem un viņu ģimenes locekļiem 2019