Projektu konkursu arhīvs

Translation of this page is not available.
Visit SIF info page:
Or use automated translation:

Visi projektu konkursi

No. Status Title Program
1 (Call for Proposals has ended)Atklāts konkurss Latvijas valsts budžeta finansētā programmā “Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma” - Latvijas valsts budžeta finansētā programma “Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma” 2013
2 (Call for Proposals has ended)Atklāts konkurss Latvijas NVO fonda programmā sabiedrības saliedēšanai “Apmaiņas programma latviešu un mazākumtautību bērniem” - Latvijas NVO fonda programma sabiedrības saliedēšanai “Apmaiņas programma latviešu un mazākumtautību bērniem” 2013
3 (Call for Proposals has ended)Atklāts konkurss Latvijas NVO fonda programma sabiedrības saliedēšanai “Ārpusskolas pasākumu programma” - Latvijas NVO fonda programma sabiedrības saliedēšanai “Ārpusskolas pasākumu programma” 2013
4 (Call for Proposals has ended)Atklāts konkurss Latvijas valsts budžeta finansētā programma “NVO līdzfinansējuma programma” - Latvijas valsts budžeta finansētā programma “NVO līdzfinansējuma programma” 2013
5 (Call for Proposals has ended)1st call for proposals "NGO Project Measure" (2009-2014) - NVO projektu programma (2009-2014)
6 (Call for Proposals has ended)1st call for proposals "NGO Activity Support Measure" (2009-2014) - NVO darbības atbalsta programma (2009-2014)
7 (Call for Proposals has ended)Latviešu valodas apguve pieaugušajiem - Latviešu valodas apguve pieaugušajiem 2012
8 (Call for Proposals has ended)Latvijas NVO fonda programma sabiedrības saliedēšanai “Apmaiņas programma latviešu un mazākumtautību bērniem” - Apmaiņas programma latviešu un mazākumtautību bērniem un jauniešiem 2012
9 (Call for Proposals has ended)Latvijas NVO fonda programma sabiedrības saliedēšanai “Ārpusskolas pasākumu programma” - Ārpusskolas pasākumu programma 2012
10 (Call for Proposals has ended)Grantu shēma „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas atbalsta programma 2012” - Grantu shēma „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas atbalsta programma 2012”
11 (Call for Proposals has ended)3. atlase - ESF 1.5.2.2.2. apakšaktivitāte „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana”
12 (Call for Proposals has ended)3.atlase - ESF 1.5.2.2.3. apakšaktivitāte "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"
13 (Call for Proposals has ended)2.atlase - ESF 1.5.2.2.2. apakšaktivitāte „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana”
14 (Call for Proposals has ended)2.atlase - ESF 1.5.2.2.3. apakšaktivitāte "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"
15 (Call for Proposals has ended)1.atlase - ESF 1.5.2.2.2. apakšaktivitāte „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana”
16 (Call for Proposals has ended)1.atlase - ESF 1.5.2.2.3. apakšaktivitāte "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"
17 (Call for Proposals has ended)1.atlase - ESF 1.5.1.2. aktivitāte „Administratīvo šķēršļu samazināšana un publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošana"
18 (Call for Proposals has ended)1.atlase - ESF 1.5.1.3.1.apakšaktivitāte „Kvalitātes vadības sistēmas izveide un ieviešana"
19 (Call for Proposals has ended)1.atlase - ESF 1.5.1.3.2. apakšaktivitāte “Publisko pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana valsts, reģionālā un vietējā līmenī"
20 (Call for Proposals has ended)1.atlase - ESF 1.5.2.2.1. apakšaktivitāte „Sociālo partneru administratīvās kapacitātes stiprināšana"
21 (Call for Proposals has ended)1.atlase - ESF 1.5.2.1. aktivitāte „Publiskās pārvaldes cilvēkresursu plānošanas un vadības sistēmas attīstība"
22 (Call for Proposals has ended)Open call for project proposals within grant scheme "NGO fund" - Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēma "NVO fonds"
23 (Call for Proposals has ended)Grantu shēma „Starpkultūru dialoga attīstība 2010” Sadarbībā ar Tieslietu ministriju - Grantu shēma "Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas atbalsta programma 2010"
24 (Call for Proposals has ended)Grantu shēma „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas atbalsta programma 2010” Sadarbībā ar Tieslietu ministriju - Grantu shēma "Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas atbalsta programma 2010"
25 (Call for Proposals has ended)Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana un sabiedrības integrācijas veicināšana - Grantu shēma „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana un sabiedrības integrācijas veicināšana”
26 (Call for Proposals has ended)Latviešu valodas apguve pieaugušajiem - "Latviešu valodas apguve pieaugušajiem" 2009
27 (Call for Proposals has ended)NVO līdzfinansējuma budžeta programma - "NVO līdzfinansējuma budžeta programma"
28 (Call for Proposals has ended)1.atlase - NVO darbības atbalsta programma (2004-2009)
29 (Call for Proposals has ended)2.atlase - NVO darbības atbalsta programma (2004-2009)
30 (Call for Proposals has ended)3.atlase - NVO darbības atbalsta programma (2004-2009)
31 (Call for Proposals has ended)4.atlase - NVO darbības atbalsta programma (2004-2009)
32 (Call for Proposals has ended)1.atlase - NVO kapacitātes stiprināšanas programma (2004-2009)
33 (Call for Proposals has ended)2.atlase - NVO kapacitātes stiprināšanas programma (2004-2009)
34 (Call for Proposals has ended)3.atlase - NVO kapacitātes stiprināšanas programma (2004-2009)
35 (Call for Proposals has ended)4.atlase - NVO kapacitātes stiprināšanas programma (2004-2009)
36 (Call for Proposals has ended)1.atlase - NVO projektu programma (2004-2009)
37 (Call for Proposals has ended)2.atlase - NVO projektu programma (2004-2009)
38 (Call for Proposals has ended)3.atlase - NVO projektu programma (2004-2009)
39 (Call for Proposals has ended)4.atlase - NVO projektu programma (2004-2009)
40 (Call for Proposals has ended)Pilsoniskas sabiedrības attīstība un stiprināšana - Pilsoniska sabiedrība 2005
41 (Call for Proposals has ended)Sabiedrības integrācijas veicināšana Latvijā - Sabiedrības integrācija 2005
42 (Call for Proposals has ended)Atklāts projektu konkurss programmas „Ārpusskolas pasākumu programma. Vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem” ietvaros 2017 - “Ārpusskolas pasākumu programma. Vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem” 2017
43 (Call for Proposals has ended)1. kārta - Latvija Eiropā - atbalsts pirmsreferenduma informēšanas pasākumiem
44 (Call for Proposals has ended)2. kārta - Latvija Eiropā - atbalsts pirmsreferenduma informēšanas pasākumiem
45 (Call for Proposals has ended)Atklāts projektu konkurss "Ārpusskolas pasākumu programma. Vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem" 2014 - "Ārpusskolas pasākumu programma. Vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem" 2014
46 (Call for Proposals has ended)2nd call for proposals "NGO Project Measure" (2009-2014) - NVO projektu programma (2009-2014)
47 (Call for Proposals has ended)Projektu konkurss programmā "Latviešu valodas apguve" 2014 - "Latviešu valodas apguve" 2014
48 (Call for Proposals has ended)Atklāts projektu konkurss programmā „Atbalsts sabiedrības līdzdalībai Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē īstenošanā” - Atbalsts sabiedrības līdzdalībai Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē īstenošanā 2014
49 (Call for Proposals has ended)Apstiprināti 30 projekti EEZ finanšu instrumenta programmas “NVO fonds” ietvaros - Jaunumi
50 (Call for Proposals has ended)3rd call for proposals "NGO Project Measure" (2009-2014) of micro project - NVO projektu programma (2009-2014)
51 (Call for Proposals has ended)1.partnerorganizāciju atlase - Eiropas atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām 2014-2020
52 (Call for Proposals has ended)Atklāts projektu konkurss "Ārpusskolas pasākumu programma. Vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem" 2015 - “Ārpusskolas pasākumu programma. Vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem” 2015
53 (Call for Proposals has ended)Atklāts projektu konkursu programmas „Mazākumtautību NVO projektspējas veicināšana” 2015 - “Mazākumtautību NVO projektspējas veicināšana” 2015
54 (Call for Proposals has ended)Atklāts projektu konkurss programmas „Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma (atbalsta programma diasporas NVO darbības atbalstam)” ietvaros - “Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma (atbalsta programma diasporas NVO darbības atbalstam)” 2015
55 (Call for Proposals has ended)Atklāts projektu iesniegumu konkurss 2016.gadā īstenojamiem projektiem Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds” ietvaros - "NVO fonds" 2016
56 (Call for Proposals has ended)Atklāts projektu konkurss programmas „Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma (atbalsta programma diasporas NVO darbības atbalstam)” ietvaros 2016 - Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma (atbalsta programma diasporas NVO darbības atbalstam) 2016
57 (Call for Proposals has ended)Atklāts projektu konkurss "Ārpusskolas pasākumu programma. Vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem" 2016 - “Ārpusskolas pasākumu programma. Vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem” 2016
58 (Call for Proposals has ended)Atkārtotais projektu konkurss programmas „Mazākumtautību NVO projektspējas veicināšana” ietvaros Vidzemes un Latgales plānošanas reģiona NVO 2015 - “Mazākumtautību NVO projektspējas veicināšana” 2015
59 (Call for Proposals has ended)2. partnerorganizāciju atlase - Eiropas atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām 2014-2020
60 (Call for Proposals has ended)Atsākta projektu iesniegumu pieņemšana valsts budžeta finansētās programmas „NVO līdzfinansējuma programma” ietvaros - "NVO līdzfinansējuma programma 2014-2016"
61 (Call for Proposals has ended)Atklāts projektu iesniegumu konkurss 2017.gadā īstenojamiem projektiem Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds” ietvaros - "NVO fonds" 2017
62 (Call for Proposals has ended)Atklāts projektu konkurss 2017.gadā īstenojamiem projektiem programmas „Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma (diasporas NVO darbības atbalsta programma)” ietvaros - Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma (atbalsta programma diasporas NVO darbības atbalstam) 2017
63 (Call for Proposals has ended)Atklāts projektu konkurss programmas „Latviešu valodas apguve” ietvaros 2017 - “Latviešu valodas apguve” 2017-2018
64 (Call for Proposals has ended)Atklāts projektu konkurss 2017.gadā īstenojamiem projektiem mērķprogrammas „Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai latviešu valodā diasporai, mazākumtautībām un personām ar invaliditāti” - „Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai latviešu valodā diasporai, mazākumtautībām un personām ar invaliditāti" 2017
65 (Call for Proposals has ended)Atklāts projektu konkurss programmas „Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma” ietvaros - “Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma” 2017
66 (Call for Proposals has ended) Atklāts projektu iesniegumu konkurss 2018.gadā īstenojamiem projektiem Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds” ietvaros - "NVO fonds" 2018
67 (Call for Proposals has ended)3. partnerorganizāciju atlase -
68 (Call for Proposals has ended)Atklāts projektu konkurss programmas „Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma” ietvaros - “Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma ” 2018
69 (Call for Proposals has ended)Atklāts projektu konkurss 2018.gadā īstenojamiem projektiem programmas „Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma diasporas NVO darbības atbalstam” - Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma diasporas NVO darbības atbalstam 2018
70 (Call for Proposals has ended)Atklāts projektu konkurss programmā „Atbalsts diasporas un Latvijas bērnu kopējām nometnēm” - Atbalsts diasporas un Latvijas bērnu kopējām nometnēm 2018
71 (Call for Proposals has ended)Atklāts projektu konkurss 2018.gadā īstenojamiem projektiem mērķprogrammas „Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā” - Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā 2018
72 (Call for Proposals has ended)Atklāts projektu konkurss programmā „Atbalsts diasporas un Latvijas bērnu kopējām nometnēm” - Atbalsts diasporas un Latvijas bērnu kopējām nometnēm 2019
73 (Call for Proposals has ended)Atklāts projektu konkurss 2019.gadā īstenojamiem projektiem programmas „Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma diasporas NVO darbības atbalstam” - Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma diasporas NVO darbības atbalstam 2019
74 (Call for Proposals has ended)Atklāts projektu konkurss 2019.gadā īstenojamiem projektiem mērķprogrammas „Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā” - Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā 2019
75 (Call for Proposals has ended)Atklāts projektu iesniegumu konkurss 2019.gadā īstenojamiem projektiem Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds” ietvaros - "NVO fonds" 2019
76 (Call for Proposals has ended)Atklāts projektu konkurss programmas „Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma” ietvaros 2019 - Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma 2019
77 (Call for Proposals has ended)Atklāts projektu konkurss 2019.gadā īstenojamiem projektiem programmas "Latviešu valodas apguve remigrantiem un viņu ģimenes locekļiem" ietvaros 2019 - Latviešu valodas apguve remigrantiem un viņu ģimenes locekļiem 2019
78 (Call for Proposals has ended)Atkārtots projektu konkurss programmā „Latviešu valodas apguve remigrantiem un viņu ģimenes locekļiem” 2019 - Latviešu valodas apguve remigrantiem un viņu ģimenes locekļiem 2019