Sākums > Projektu konkursi > Konkursu arhīvs

Projektu konkursu arhīvs

Visi projektu konkursi

Nr. Statuss Nosaukums Programma
1 (Konkurss slēgts)Atklāts konkurss Latvijas valsts budžeta finansētā programmā “Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma” - Latvijas valsts budžeta finansētā programma “Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma” 2013
2 (Konkurss slēgts)Atklāts konkurss Latvijas NVO fonda programmā sabiedrības saliedēšanai “Apmaiņas programma latviešu un mazākumtautību bērniem” - Latvijas NVO fonda programma sabiedrības saliedēšanai “Apmaiņas programma latviešu un mazākumtautību bērniem” 2013
3 (Konkurss slēgts)Atklāts konkurss Latvijas NVO fonda programma sabiedrības saliedēšanai “Ārpusskolas pasākumu programma” - Latvijas NVO fonda programma sabiedrības saliedēšanai “Ārpusskolas pasākumu programma” 2013
4 (Konkurss slēgts)Atklāts konkurss Latvijas valsts budžeta finansētā programma “NVO līdzfinansējuma programma” - Latvijas valsts budžeta finansētā programma “NVO līdzfinansējuma programma” 2013
5 (Konkurss slēgts)1.atlase "Nevalstisko organizāciju projektu programma" (2009-2014) - NVO projektu programma (2009-2014)
6 (Konkurss slēgts)1.atlase "Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programma" (2009-2014) - NVO darbības atbalsta programma (2009-2014)
7 (Konkurss slēgts)Latviešu valodas apguve pieaugušajiem - Latviešu valodas apguve pieaugušajiem 2012
8 (Konkurss slēgts)Latvijas NVO fonda programma sabiedrības saliedēšanai “Apmaiņas programma latviešu un mazākumtautību bērniem” - Apmaiņas programma latviešu un mazākumtautību bērniem un jauniešiem 2012
9 (Konkurss slēgts)Latvijas NVO fonda programma sabiedrības saliedēšanai “Ārpusskolas pasākumu programma” - Ārpusskolas pasākumu programma 2012
10 (Konkurss slēgts)Grantu shēma „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas atbalsta programma 2012” - Grantu shēma „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas atbalsta programma 2012”
11 (Konkurss slēgts)3. atlase - ESF 1.5.2.2.2. apakšaktivitāte „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana”
12 (Konkurss slēgts)3.atlase - ESF 1.5.2.2.3. apakšaktivitāte "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"
13 (Konkurss slēgts)2.atlase - ESF 1.5.2.2.2. apakšaktivitāte „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana”
14 (Konkurss slēgts)2.atlase - ESF 1.5.2.2.3. apakšaktivitāte "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"
15 (Konkurss slēgts)1.atlase - ESF 1.5.2.2.2. apakšaktivitāte „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana”
16 (Konkurss slēgts)1.atlase - ESF 1.5.2.2.3. apakšaktivitāte "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"
17 (Konkurss slēgts)1.atlase - ESF 1.5.1.2. aktivitāte „Administratīvo šķēršļu samazināšana un publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošana"
18 (Konkurss slēgts)1.atlase - ESF 1.5.1.3.1.apakšaktivitāte „Kvalitātes vadības sistēmas izveide un ieviešana"
19 (Konkurss slēgts)1.atlase - ESF 1.5.1.3.2. apakšaktivitāte “Publisko pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana valsts, reģionālā un vietējā līmenī"
20 (Konkurss slēgts)1.atlase - ESF 1.5.2.2.1. apakšaktivitāte „Sociālo partneru administratīvās kapacitātes stiprināšana"
21 (Konkurss slēgts)1.atlase - ESF 1.5.2.1. aktivitāte „Publiskās pārvaldes cilvēkresursu plānošanas un vadības sistēmas attīstība"
22 (Konkurss slēgts)Apakšprojektu iesniegumu atklātais konkurss grantu shēmā "NVO fonds" - Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēma "NVO fonds"
23 (Konkurss slēgts)Grantu shēma „Starpkultūru dialoga attīstība 2010” Sadarbībā ar Tieslietu ministriju - Grantu shēma "Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas atbalsta programma 2010"
24 (Konkurss slēgts)Grantu shēma „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas atbalsta programma 2010” Sadarbībā ar Tieslietu ministriju - Grantu shēma "Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas atbalsta programma 2010"
25 (Konkurss slēgts)Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana un sabiedrības integrācijas veicināšana - Grantu shēma „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana un sabiedrības integrācijas veicināšana”
26 (Konkurss slēgts)Latviešu valodas apguve pieaugušajiem - "Latviešu valodas apguve pieaugušajiem" 2009
27 (Konkurss slēgts)NVO līdzfinansējuma budžeta programma - "NVO līdzfinansējuma budžeta programma"
28 (Konkurss slēgts)1.atlase - NVO darbības atbalsta programma (2004-2009)
29 (Konkurss slēgts)2.atlase - NVO darbības atbalsta programma (2004-2009)
30 (Konkurss slēgts)3.atlase - NVO darbības atbalsta programma (2004-2009)
31 (Konkurss slēgts)4.atlase - NVO darbības atbalsta programma (2004-2009)
32 (Konkurss slēgts)1.atlase - NVO kapacitātes stiprināšanas programma (2004-2009)
33 (Konkurss slēgts)2.atlase - NVO kapacitātes stiprināšanas programma (2004-2009)
34 (Konkurss slēgts)3.atlase - NVO kapacitātes stiprināšanas programma (2004-2009)
35 (Konkurss slēgts)4.atlase - NVO kapacitātes stiprināšanas programma (2004-2009)
36 (Konkurss slēgts)1.atlase - NVO projektu programma (2004-2009)
37 (Konkurss slēgts)2.atlase - NVO projektu programma (2004-2009)
38 (Konkurss slēgts)3.atlase - NVO projektu programma (2004-2009)
39 (Konkurss slēgts)4.atlase - NVO projektu programma (2004-2009)
40 (Konkurss slēgts)Pilsoniskas sabiedrības attīstība un stiprināšana - Pilsoniska sabiedrība 2005
41 (Konkurss slēgts)Sabiedrības integrācijas veicināšana Latvijā - Sabiedrības integrācija 2005
42 (Konkurss slēgts)Atklāts projektu konkurss programmas „Ārpusskolas pasākumu programma. Vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem” ietvaros 2017 - “Ārpusskolas pasākumu programma. Vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem” 2017
43 (Konkurss slēgts)1. kārta - Latvija Eiropā - atbalsts pirmsreferenduma informēšanas pasākumiem
44 (Konkurss slēgts)2. kārta - Latvija Eiropā - atbalsts pirmsreferenduma informēšanas pasākumiem
45 (Konkurss slēgts)Atklāts projektu konkurss "Ārpusskolas pasākumu programma. Vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem" 2014 - "Ārpusskolas pasākumu programma. Vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem" 2014
46 (Konkurss slēgts)2.atlase "Nevalstisko organizāciju projektu programma" (2009-2014) - NVO projektu programma (2009-2014)
47 (Konkurss slēgts)Projektu konkurss programmā "Latviešu valodas apguve" 2014 - "Latviešu valodas apguve" 2014
48 (Konkurss slēgts)Atklāts projektu konkurss programmā „Atbalsts sabiedrības līdzdalībai Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē īstenošanā” - Atbalsts sabiedrības līdzdalībai Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē īstenošanā 2014
49 (Konkurss slēgts)Apstiprināti 30 projekti EEZ finanšu instrumenta programmas “NVO fonds” ietvaros - Jaunumi
50 (Konkurss slēgts)3.atlase "Nevalstisko organizāciju projektu programma" (2009-2014) mikroprojektiem - NVO projektu programma (2009-2014)
51 (Konkurss slēgts)1.partnerorganizāciju atlase - Eiropas atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām 2014-2020
52 (Konkurss slēgts)Atklāts projektu konkurss "Ārpusskolas pasākumu programma. Vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem" 2015 - “Ārpusskolas pasākumu programma. Vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem” 2015
53 (Konkurss slēgts)Atklāts projektu konkursu programmas „Mazākumtautību NVO projektspējas veicināšana” 2015 - “Mazākumtautību NVO projektspējas veicināšana” 2015
54 (Konkurss slēgts)Atklāts projektu konkurss programmas „Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma (atbalsta programma diasporas NVO darbības atbalstam)” ietvaros - “Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma (atbalsta programma diasporas NVO darbības atbalstam)” 2015
55 (Konkurss slēgts)Atklāts projektu iesniegumu konkurss 2016.gadā īstenojamiem projektiem Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds” ietvaros - "NVO fonds" 2016
56 (Konkurss slēgts)Atklāts projektu konkurss programmas „Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma (atbalsta programma diasporas NVO darbības atbalstam)” ietvaros 2016 - Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma (atbalsta programma diasporas NVO darbības atbalstam) 2016
57 (Konkurss slēgts)Atklāts projektu konkurss "Ārpusskolas pasākumu programma. Vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem" 2016 - “Ārpusskolas pasākumu programma. Vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem” 2016
58 (Konkurss slēgts)Atkārtotais projektu konkurss programmas „Mazākumtautību NVO projektspējas veicināšana” ietvaros Vidzemes un Latgales plānošanas reģiona NVO 2015 - “Mazākumtautību NVO projektspējas veicināšana” 2015
59 (Konkurss slēgts)2. partnerorganizāciju atlase - Eiropas atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām 2014-2020
60 (Konkurss slēgts)Atsākta projektu iesniegumu pieņemšana valsts budžeta finansētās programmas „NVO līdzfinansējuma programma” ietvaros - "NVO līdzfinansējuma programma 2014-2016"
61 (Konkurss slēgts)Atklāts projektu iesniegumu konkurss 2017.gadā īstenojamiem projektiem Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds” ietvaros - "NVO fonds" 2017
62 (Konkurss slēgts)Atklāts projektu konkurss 2017.gadā īstenojamiem projektiem programmas „Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma (diasporas NVO darbības atbalsta programma)” ietvaros - Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma (atbalsta programma diasporas NVO darbības atbalstam) 2017
63 (Konkurss slēgts)Atklāts projektu konkurss programmas „Latviešu valodas apguve” ietvaros 2017 - “Latviešu valodas apguve” 2017-2018
64 (Konkurss slēgts)Atklāts projektu konkurss 2017.gadā īstenojamiem projektiem mērķprogrammas „Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai latviešu valodā diasporai, mazākumtautībām un personām ar invaliditāti” - „Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai latviešu valodā diasporai, mazākumtautībām un personām ar invaliditāti" 2017
65 (Konkurss slēgts)Atklāts projektu konkurss programmas „Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma” ietvaros - “Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma” 2017
66 (Konkurss slēgts) Atklāts projektu iesniegumu konkurss 2018.gadā īstenojamiem projektiem Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds” ietvaros - "NVO fonds" 2018
67 (Konkurss slēgts)3. partnerorganizāciju atlase -
68 (Konkurss slēgts)Atklāts projektu konkurss programmas „Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma” ietvaros - “Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma ” 2018
69 (Konkurss slēgts)Atklāts projektu konkurss 2018.gadā īstenojamiem projektiem programmas „Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma diasporas NVO darbības atbalstam” - Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma diasporas NVO darbības atbalstam 2018
70 (Konkurss slēgts)Atklāts projektu konkurss programmā „Atbalsts diasporas un Latvijas bērnu kopējām nometnēm” - Atbalsts diasporas un Latvijas bērnu kopējām nometnēm 2018
71 (Konkurss slēgts)Atklāts projektu konkurss 2018.gadā īstenojamiem projektiem mērķprogrammas „Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā” - Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā 2018
72 (Konkurss slēgts)Atklāts projektu konkurss programmā „Atbalsts diasporas un Latvijas bērnu kopējām nometnēm” - Atbalsts diasporas un Latvijas bērnu kopējām nometnēm 2019
73 (Konkurss slēgts)Atklāts projektu konkurss 2019.gadā īstenojamiem projektiem programmas „Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma diasporas NVO darbības atbalstam” - Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma diasporas NVO darbības atbalstam 2019
74 (Konkurss slēgts)Atklāts projektu konkurss 2019.gadā īstenojamiem projektiem mērķprogrammas „Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā” - Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā 2019
75 (Konkurss slēgts)Atklāts projektu iesniegumu konkurss 2019.gadā īstenojamiem projektiem Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds” ietvaros - "NVO fonds" 2019
76 (Konkurss slēgts)Atklāts projektu konkurss programmas „Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma” ietvaros 2019 - Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma 2019
77 (Konkurss slēgts)Atklāts projektu konkurss 2019.gadā īstenojamiem projektiem programmas "Latviešu valodas apguve remigrantiem un viņu ģimenes locekļiem" ietvaros 2019 - Latviešu valodas apguve remigrantiem un viņu ģimenes locekļiem 2019
78 (Konkurss slēgts)Atkārtots projektu konkurss programmā „Latviešu valodas apguve remigrantiem un viņu ģimenes locekļiem” 2019 - Latviešu valodas apguve remigrantiem un viņu ģimenes locekļiem 2019