sif-jauns-kras


Mana kompetence - mana bagātība

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: “Jauniešu – bezdarbnieku motivēšana integrācijai darba tirgū” 2002

Meklēt projektus
Kopējais izlietotais finansējums: 4 500.00 LVL / 6 402.92 EUR
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 LVL / 0.00 EUR
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 0.00 LVL / 0.00 EUR
Projekta īstenotājs: Ogres rajona padome, Profesionālās karjeras izvēles centra Ogres nodaļa un Ogres rajona izglītības pārvalde