Sākums > Par mums > Publiskie iepirkumi > Plānotās iepirkuma procedūras

Plānotās iepirkuma procedūras 2019.gadā

Iepirkuma priekšmets

Plānotais iepirkuma procedūras izsludināšanas mēnesis

Procedūras veids

Higiēnas un saimniecības preču komplektu piegāde vistrūcīgākajām personām

2019.gada janvāris

Atklāts konkurss (virs ES sliekšņa)

Vidusposma izvērtējums

2019.gada 1.ceturksnis

Iepirkums PIL 9.panta kārtībā

Pārtikas preču komplektu maziem bērniem piegāde vistrūcīgākajām personām 2019.gada aprīlis

Atklāts konkurss (virs ES sliekšņa)

Skolas piederumu komplektu piegāde vistrūcīgākajām personām

2019.gada maijs

Atklāts konkurss (virs ES sliekšņa)

Higiēnas preču komplektu maziem bērniem piegāde vistrūcīgākajām personām 2019.gada oktobris

Atklāts konkurss (virs ES sliekšņa)

 

Publisko iepirkumu likuma 9.pantā noteiktais iepirkums