Print |

Home > Sources of funding > State budget programmes 2002-2012 > Latvijas NVO fonda programma sabiedrības saliedēša[..] > Atklāts konkurss Latvijas NVO fonda programmā sabi[..]

sif-jauns-kras


Atklāts konkurss Latvijas NVO fonda programmā sabiedrības saliedēšanai “Apmaiņas programma latviešu un mazākumtautību bērniem”

Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: Latvijas NVO fonda programma sabiedrības saliedēšanai “Apmaiņas programma latviešu un mazākumtautību bērniem” 2013
Search projects
Date of issue: 11.02.2013.
Date of submission: 25.03.2013.

Programmas mērķis ir veicināt Latvijā dzīvojošo tautību savstarpējo sapratni un sadarbību, veidojot saliedētu un iekļaujošu sabiedrību. Programmas mērķa grupa ir 5.-9.klašu skolēni un viņu ģimenes, kuras ikdienas saziņā lieto latviešu vai krievu valodu. Programmas ietvaros tiks atbalstītas apmaiņas programmas, kuru laikā latviešu ģimeņu bērni dzīvos mazākumtautību ģimenēs, un mazākumtautību ģimeņu bērni dzīvos latviešu ģimenēs.

Kopējais programmas ietvaros pieejamais finansējums ir 11 250 LVL no Sabiedrības integrācijas fondam piešķirtajiem 2013.gada valsts budžeta dotācijas līdzekļiem. Vienam projektam pieejamais programmas finansējums ir no 2000 līdz 4000 latu. Programmas finansējums sastāda 100% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

Programmas finansējums tiks sadalīts, ievērojot reģionālo principu, tā lai atbalstītie projekti tiktu īstenoti pēc iespējas dažādos plānošanas reģionos. Ja kopējais pieprasītais finansējums pārsniegs pieejamo finansējumu, priekšroka tiks dota projektiem, kuros iesaistīti bērni no Latgales vai Rīgas plānošanas reģioniem.

Programmas „Apmaiņas programma latviešu un mazākumtautību bērniem” konkursa nolikums un projekta iesnieguma veidlapa pieejama Sabiedrības integrācijas fonda birojā, Brīvības ielā 40-39, Rīgā vai fonda mājas lapā internetā www.sif.lv.

Projektu varēja iesniegt LR reģistrēta biedrība vai nodibinājums, kurai ir vismaz trīs gadu pieredze darbā ar bērniem un ģimenēm, un kuras personālam ir labas latviešu un krievu valodas zināšanas.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš: 2013.gada 25.marts.

Aktuālā informācija par Apmaiņas programmu latviešu un mazākumtautību bērniem

Programmas "Apmaiņas programma latviešu un mazākumtautību bērniem 2013" izvērtējums (2013) aktualizēts: 28.02.2014.

Iesniegto projektu skaits Pieprasītais programmas līdzfinasējums Izvērtēšanas termiņš Apstiprināto projektu skaits un saraksts Noslēgto līgumu saraksts
4 projektu iesniegumi 15846,52 LVL 2013.gada aprīļa vidus  pdf3 projekti  2

***

Programma tiek finansēta no saliedētības programmai piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem. Programmas mērķis ir sekmēt iekļaujošas un saliedētas  sabiedrības veidošanos, kā arī stiprināt valstiskuma apziņu un nacionālo identitāti Latvijā”.

 

Informatīvais seminārs par projektu konkursu: 2013.gada 21.februārī 13:00 Sabiedrības integrācijas fonda telpās.

pdfSemināra darba kārtība

pdfSemināra prezentācija

No projects found for this Programme
 


Date of printing: 23.10.19