Sākums > Finansējuma avoti

sif-jauns-kras


Paplašināšanās un pilsoniskums: skatoties uz nākotni

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: "NVO līdzfinansējuma programma 2014-2016"

Meklēt projektus

Projekta kopsavilkums:

Projekta vadošais finansētājsEiropas Komisija

Vadošā finansētāja finansējums: 162520,00 EUR

Projekta ietvaros tiks veikts padziļināts ES paplašināšanās sasniegumu vērtējums jaunajās dalībvalstīs, līdzdalības līmenis dažādās ES dalībvalstīs, tiks organizētas pilsoņu darbnīcas un publiski semināri, rīkotas mediju kampaņas, kā arī publicēti politikas ieteikumi, kuru mērķauditorija ir plašāka sabiedrība un politikas veidotāji gan jaunajās, gan potenciālajās dalībvalstīs un ES institūcijās Briselē.

Projekta mērķi:

  1. Izglītot ES pilsoņus un pilsonisko sabiedrību par procesiem, kuri veido ES politiku, kā arī komunikācijas stratēģijām par to, kā veidot interešu aizstāvības plānus ES politikas ietekmēšanai.
  2. Veicināt sabiedrības izpratni par to, ka ir nepieciešama sabiedrības līdzdalība ES politikas veidošanā, lai nodrošinātu, ka ievēlētie pārstāvji un valdības ES līmeņa lēmumu pieņemšanā iesaistās pilnvērtīgi, lai veidotu tādu politiku, kas atbilst sabiedrības vajadzībām.
  3. Spēcināt sabiedrības iesaisti politikas veidošanas procesā pirms Eiropas Parlamenta vēlēšanām 2014.gadā.

Projekts tiks īstenots Latvijā, Polijā, Serbijā, Melnkalnē, Čehijā un Beļģijā.

Projekta sagaidāmie rezultāti:

  1. Pētījums par 11 ES jaunajām dalībvalstīm un to integrāciju ES.
  2. Sabiedriskās domas aptaujas 5 valstīs par ES pilsoņu zināšanām par lēmumu pieņemšanu ES.
  3. Projekta mājaslapa.
  4. Salīdzinošais pētījums par pilsoņu zināšanām par lēmumu pieņemšanu ES.
  5. Pilsoņu darbnīcas, kurās tiek diskutēts par veidiem, kā uzlabot pilsoņu iesaisti lēmumu pieņemšanā ES līmenī.
  6. Apaļā galda diskusijas.

Mediju kampaņas 5 projekta valstīs.

Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Piešķirtais finansējums: 2000,00 EUR EUR / 1 405.61 LVL;
Projekta numurs: 2014.LV/LF/13
Projekta īstenotājs: Biedrība „Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS”
Sadarbības partneris: Politikas Asociācija Atvērtai Sabiedrībai (Čehija)
Juridiskā adrese: Alberta iela 13, Rīga, LV-1010
Īstenošanas ilgums: 01.08.2013. - 31.01.2015.