Sākums > Finansējuma avoti

sif-jauns-kras


Seksuālā bulinga (mobinga) atpazīšana Eiropā

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: "NVO līdzfinansējuma programma 2014-2016"

Meklēt projektus

Projekta kopsavilkums:

Projekta vadošais finansētājs: Eiropas Komisijas
Vadošā finansētāja finansējums: 314366,00 EUR

Projekta mērķis: veicināt 13 -18 gadus vecu Eiropas jauniešu izpratni par seksuālo bulingu (aizskaršanu) un kiberbulingu, izstrādājot speciālas vienaudžu izglītības un intervences programmas, kurās piedalās jaunieši vecumā no 13 līdz 18 gadiem, iemācoties pazīt seksuālā bulinga pazīmes un mācoties tās nepieļaut, tādējādi pasargājot sevi un vienaudžus.

Tiešās mērķa grupas: jaunieši un dažādi profesionāļi, kas strādā ar jauniešiem, kuri cieš no seksuālā bulinga vai izvērš to pret vienaudžiem.

Īstenošanas vieta: Bulgārija, Itālija, Latvija, Lielbritānija un Slovēnija.

Sagaidāmie rezultāti:
1. Veikts pētījums, kurā iegūti dati par:
    a) 13-18 gadus vecu jauniešu izpratni par seksuālo bulingu, tā izpausmes formām un iespējamajiem risinājumiem;
    b) labās prakses piemēriem no profesionāļu pieredzes, kuri ikdienā strādā ar seksuālā bulinga upuriem un/vai varmākām.
2. Sagatavota speciāla pašpaļāvības darbnīcu programma, kas darbojas pēc principa „jaunietis jaunietim".
3. Apmācīti 20 jaunieši - darbnīcu vadītāji.
4. Izveidota projekta mājas lapa www.asbae.eu kā resurss par seksuālo bulingu jauniešiem un profesionāļiem.

Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Piešķirtais finansējums: 4420,83 EUR / 3 106.98 LVL;
Projekta numurs: 2014.LV/LF/14
Projekta īstenotājs: Biedrība Resursu centrs sievietēm „Marta”
Sadarbības partneris: Līdsas Metropolitēna Universitāte, Veselības un sociālo zinātņu fakultāte (Lielbritānija)
Juridiskā adrese: Matīsa iela 49 - 3, Rīga, LV-1009
Īstenošanas ilgums: 01.02.2013. - 31.01.2015.