Print |

Home > Information Materials > research

Pētījuma „Sieviešu un vīriešu situācijas izpēte Latvijas lielajos uzņēmumos” bukleti

Translation of this page is not available.
Visit SIF info page:
Or use automated translation:

Pētījumu „Sieviešu un vīriešu situācijas izpēte Latvijas lielajos uzņēmumos" veica personu apvienība SIA „Safege Baltija" un SIA „Art Smart" laika posmā no 2014. gada 30. jūlija līdz 24. novembrim.

Pētījuma mērķis bija noskaidrot, kādi faktori kavē un veicina sieviešu līdzdalības paaugstināšanos lielo uzņēmumu lēmējinstitūcijās.

Ar pētījuma rezultātiem var iepazīties Pētījuma bukletā:

Buklets printsc

Pētījuma ietvaros izstrādātas rekomendācijas Latvijas uzņēmumiem par sieviešu un vīriešu skaita līdzsvarošanu uzņēmumu valdēs un augstākajā vadības līmenī.

Rekomendacijas printsc

 

es sif2

Projekts tiek finansēts ar Eiropas Savienības PROGRESS programmas atbalstu. Informācija publicēta projekta „Dzimumu līdztiesība ekonomisko lēmumu pieņemšanā – instruments ekonomiskās konkurētspējas un vienlīdzības veicināšanai" Nr. JUST/2012/PROG/AG/4127/GE ietvaros. Par publikācijas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds, un tajā nav atspoguļots Eiropas Komisijas viedoklis.

 


Date of printing: 24.10.19