Sākums

Rīgā starptautiskā forumā izstrādā unikālu „ceļa karti” pilsoņu iesaistei lēmumu pieņemšanā

Radi logo krasainslogo kopa

Rīgā starptautiskā forumā izstrādā unikālu „ceļa karti" pilsoņu iesaistei lēmumu pieņemšanā

Plašā nevalstisko organizāciju forumā „NVO Forums – Rīga 2015", kas ES Prezidentūras ietvaros 2. un 3. martā norisinājās Latvijas galvaspilsētā, pieņemts svarīgs dokuments pilsoņu iesaistei lēmumu pieņemšanā gan nacionālajā, gan Eiropas Savienības līmenī. „Ceļa karte" paredz veidot sabiedrības un varas dialogu trīs līmeņos un ieskicē konkrētus soļus, metodikas un tehnoloģiskas platformas šī dialoga īstenošanai.

Pirmais ir nacionālais līmenis - lēmumu pieņēmēju dialogs ar pilsonisko sabiedrību un to pārstāvošajām organizācijām. Šajā līmenī tiek sagatavota liela daļa izskatīšanai ES paredzēto lēmumu. Iesaistei un līdzdalībai jānotiek visās jomās, piemēram, veselības aprūpē, jauniešu vai vides jautājumos, kā arī tirdzniecībā un citos. Otrais līmenis ir dialogs ar pilsonisko sabiedrību un to pārstāvošajām organizācijām ES līmenī, kas ietver dažādus instrumentus, ieskaitot ikgadēju ES institūciju un NVO vadītāju tikšanos. Trešais līmenis paredz radīt iespēju ikvienam pilsonim un tos pārstāvošām organizācijām publiski apmainīties ar viedokļiem par lokāliem, reģionāliem, nacionāliem un ES līmeņa jautājumiem. Lai to īstenotu, jānodrošina veicinoša vide viedokļu apmaiņai un sadarbībai, t.sk. jāveido atbilstoši instrumenti ieteikumu publiskošanai un apspriešanai.

Andris Gobiņš, Eiropas Kustības Latvijā prezidents, uzsver: "Forums un "Ceļa kartes" izstrāde jau nesuši pirmos taustāmos rezultātus - nozīmēta nodaļa Eiropas Komisijā, kas atbildēs par pilsoniskā dialoga veidošanu. Jau šī gada jūnijā Ekonomikas un sociālo lietu komiteja pie sevis aicinās ES institūciju pārstāvjus, lai ar tiem apspriestu "Ceļa kartes" ieviešanu. Tāpat šķiet reāli, ka ar forumu aizsākta jauna tradīcija - ne retāk kā reizi ES prezidentūru trīsgadē veidot līdzīgu forumu."

Forumā piedalījās vairāk nekā 250 dalībnieki no 34 valstīm. To vidū bija gan ES valstu, gan ASV, Islandes, Šveices, Norvēģijas, Serbijas un Kosovas pārstāvji. "Tā ir nopietna pārstāvniecība un piešķir svaru šai "Ceļa kartei", kas palīdzēs pilsoņiem labāk izprast, kā iesaistīties nacionāla un ES līmeņa lēmumu pieņemšanā. "Ceļa karte" tiks nodota atbildīgajām institūcijām, kas pārskatīs Europe 2020 stratēģiju," uzsver Ministru prezidentes Laimdotas Straujumas parlamentārais sekretārs Rihards Kols.

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas prezidents, Liaison grupas līdzpriekšsēdētājs Henri Malosse NVO Forumā saskata pateicīgu platformu sabiedrības un varas diskusijas uzlabošanai: „Es cerīgi raugos uz to, ka Latvijas prezidentūras laikā tiks veikti konkrēti soļi pilsoniskās iesaistes stiprināšanai. Visi priekšnosacījumi tam ir".

Tagad NVO līderu uzdevums ir savākt informāciju par veiksmīgajiem dialoga modeļiem dalībvalstīs un panākt, lai labākā prakse tiktu iestrādāta Europe 2020 stratēģijā, kas tiks pārskatīta šā gada jūnijā. Dalībvalstīm jāatrod pienācīgu finansējumu un Eiropas Komisijai jāpārskata tās atbalsta programmas pilsoniskās sabiedrības organizācijām. Kopīgiem spēkiem jāveido pateicīgu vidi un jāmotivē pilsoņus apmainīties viedokļiem lokālajā, nacionālajā un ES līmenī, kā arī jāstiprina jauno mediju potenciālu.

„Norvēģijā mēs ticam, ka veselīga pilsoniskā sabiedrība ir labas valsts pamats. Aktīva pilsoniskā sabiedrība nenozīmē streikus un protestus, bet gan nepārtrauktu diskusiju un atšķirīgu viedokļa uzklausīšanu, arī tādu, kas nesaskan ar valdības skatījumu. Rīgā izstrādātā ceļa karte ir tikai sākums sabiedrības iesaistei lēmumu pieņemšanā un es ceru, ka tā nesīs augļus kā nacionālajā, tā visas ES līmenī," foruma laikā paziņoja Norvēģijas ES un EEZ lietu ministra valsts sekretāre Ingvild Naess Stub. Norvēģija ir viena no pasaules līderēm valdības un NVO sadarbībā, kā arī aktīvi atbalsta pilsoniskās sabiedrības veidošanu Austrumeiropas valstīs. Kopā ar Islandi un Lihtenšteinu tā laikā no 2009. līdz 2014. gadam NVO programmām 16 ES dalībvalstīs novirzījusi 160 miljonus eiro.

Foruma abās dienās savu viedokli sabiedrības iesaistes jautājumos pauda gan Latvijas Republikas Ministru prezidente Laimdota Straujuma, gan Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieks eiro un sociālā dialoga jautājumos Valdis Dombrovskis un Latvijas Republikas Kultūras ministre Dace Melbārde.

NVO Forumu rīko Sabiedrības integrācijas fonds sadarbībā ar Eiropas Kustību Latvijā, un to atbalsta Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instruments, Norvēģijas Karalistes vēstniecība Rīgā, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (EESK), EESK Sadarbības koordinācijas grupa (Liaison Group), kurā darbojas arī ES nevalstisko tīklu organizācijas, kā arī Konrāda Adenauera fonds un Karaļa Buduēna fonds.

Programma
Prezentācijas
Foto galerija
Video
Ceļa karte
Amatpersonu uzrunas