Sākums > Finansējuma avoti

sif-jauns-kras


SenGor - Starptautiskās tūrisma apmaiņas veicināšana Eiropā, atbalstot senioru ceļošanu ārpus tūrisma sezonas

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: "NVO līdzfinansējuma programma 2014-2016"

Meklēt projektus

Projekta kopsavilkums:

Projekta mērķis:
uzlabot senioru dzīves kvalitāti, pilnveidojot un padarot senioriem pieejamākas ceļošanas un atpūtas iespējas laukos Eiropā. Šim nolūkam projekta partneri veido vienotu, specializētu lauku tūrisma piedāvājumu Eiropas valstīs (Beļģija, Lietuva, Latvija un Norvēģijā), sekojot kopīgiem kritērijiem un ņemot vērā senioru vajadzības. Projekta mērķa grupa ir aktīvi seniori Eiropas valstīs, kas ceļo individuāli, paši plānojot un organizējot savu ceļojumu, un kuri tiek uzrunāti caur senioru organizācijām.

Projekta rezultātā tiks uzlabotas neatkarīgas ceļošanas iespējas un izvēles brīvība senioriem, nodrošinot specializētu lauku tūrisma piedāvājumu, kas ņem vērā senioru fiziskās spējas un nepieciešamās ērtības, nodrošinot atbilstošas informācijas pieejamību, un izveidojot vienotu atlaižu sistēmu senioriem, balstoties uz sociālā tūrisma paraugiem. Šie projekta rezultāti:
- mazinās senioru sociālo noslēgtību, paplašinot ceļošanas iespējas ģeogrāfiski un finansiālas pieejamības ziņā;
- veicinās senioru veselīgu dzīvesveidu, atpūšoties lauku un dabas vidē;
- cels senioru pašapziņu, spējot izbaudīt aktīvu dzīvesveidu pensijas vecumā;
veicinās pilsētas/lauku mijiedarbību un socializāciju starp senioru vecuma ceļotājiem un lauku tūrisma uzņēmējiem.

Iesaistītie partneri:
Projektā iesaistītie partneri:
1. Latvijas lauku tūrisma asociācija „Lauku Ceļotājs" (LV)
2. Lietuvas lauku tūrisma asociācija (LT)
3. HANEN – lauku tūrisma un vietējo pārtikas ražotāju asociācija (NO)
4. Flāmu - Brabantes tūrisma organizācija (BE)
5. Eurogites – Eiropas lauku tūrisma organizācija
6. NFE – Nīderlandes senioru fonds (NL)
ANCESCAO – Itālijas senioru organizācija (IT)

Latvijā īstenotās projekta aktivitātes:
- Vadlīnijas senioru interešu ievērošanai lauku tūrismā. Iespiedmateriāls (~200 kopijas) un elektroniski.
- Karte „Seniori dodas uz laukiem! Latvija." Karte izgatavota ~1000 kopijas.
- Senioru piedāvājuma sadaļa mājas lapā www.celotajs.lv.
- Reklāmas materiāls senioru atpūtas piedāvājuma popularizēšanai.

Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Piešķirtais finansējums: 14966,94 EUR / 10 518.83 LVL;
Projekta numurs: 2014.LV/LF/23
Projekta īstenotājs: Latvijas lauku tūrisma asociācija „Lauku ceļotājs”
Sadarbības partneris: Latvijas lauku tūrisma asociācija „Lauku ceļotājs”
Uzsākšanas datums: 01.06.2014.
Pabeigšanas datums: 29.02.2016.
Juridiskā adrese: Puķkalniņi, Tomes pagasts, Ķeguma novads, LV-5020
Īstenošanas ilgums: 01.09.2014.-29.02.2016.
Statuss: Noslēgts līgums