Home > Sources of funding > State budget programmes 2002-2012

State budget programmes 2002-2014

SIF_logo_krasains_500pxSearch projects
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

No. Status Title Program
1 (Call for Proposals has ended) Atklāts projektu iesniegumu konkurss 2018.gadā īstenojamiem projektiem Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds” ietvaros -
2 (Call for Proposals has ended)ASV latviešu jauniešu latviešu valodas un latviskās identitātes saglabāšana -
3 (Call for Proposals has ended)Atklāts projektu konkurss programmas „Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma” ietvaros -
4 (Call for Proposals has ended)Atklāts projektu konkurss 2017.gadā īstenojamiem projektiem mērķprogrammas „Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai latviešu valodā diasporai, mazākumtautībām un personām ar invaliditāti” -
5 (Call for Proposals has ended)Atklāts projektu konkurss programmas „Ārpusskolas pasākumu programma. Vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem” ietvaros 2017 -
6 (Call for Proposals has ended)Atklāts projektu konkurss programmas „Latviešu valodas apguve” ietvaros 2017 -
7 (Call for Proposals has ended)Atklāts projektu konkurss 2017.gadā īstenojamiem projektiem programmas „Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma (diasporas NVO darbības atbalsta programma)” ietvaros -
8 (Call for Proposals has ended)Atklāts projektu iesniegumu konkurss 2017.gadā īstenojamiem projektiem Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds” ietvaros -
9 (Call for Proposals has ended)Atsākta projektu iesniegumu pieņemšana valsts budžeta finansētās programmas „NVO līdzfinansējuma programma” ietvaros -
10 (Call for Proposals has ended)Atklāts projektu iesniegumu konkurss 2016.gadā īstenojamiem projektiem Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds” ietvaros -
11 (Call for Proposals has ended)Atklāts projektu konkurss "Ārpusskolas pasākumu programma. Vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem" 2016 -
12 (Call for Proposals has ended)Atklāts projektu konkurss programmas „Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma (atbalsta programma diasporas NVO darbības atbalstam)” ietvaros 2016 -
13 (Call for Proposals has ended)Atkārtotais projektu konkurss programmas „Mazākumtautību NVO projektspējas veicināšana” ietvaros Vidzemes un Latgales plānošanas reģiona NVO 2015 -
14 (Call for Proposals has ended)Atklāts projektu konkurss programmas „Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma (atbalsta programma diasporas NVO darbības atbalstam)” ietvaros -
15 (Call for Proposals has ended)Atklāts projektu konkursu programmas „Mazākumtautību NVO projektspējas veicināšana” 2015 -
16 (Call for Proposals has ended)Atklāts projektu konkurss "Ārpusskolas pasākumu programma. Vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem" 2015 -
17 (Call for Proposals has ended)Atklāts projektu konkurss programmā „Atbalsts sabiedrības līdzdalībai Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē īstenošanā” -
18 (Call for Proposals has ended)Atklāts projektu konkurss "Ārpusskolas pasākumu programma. Vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem" 2014 -
19 (Call for Proposals has ended)Projektu konkurss programmā "Latviešu valodas apguve" 2014 -
20 (Call for Proposals has ended)Atklāts konkurss Latvijas valsts budžeta finansētā programmā “Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma” -
21 (Call for Proposals has ended)Atklāts konkurss Latvijas NVO fonda programmā sabiedrības saliedēšanai “Apmaiņas programma latviešu un mazākumtautību bērniem” -
22 (Call for Proposals has ended)Atklāts konkurss Latvijas valsts budžeta finansētā programma “NVO līdzfinansējuma programma” -
23 (Call for Proposals has ended)Atklāts konkurss Latvijas NVO fonda programma sabiedrības saliedēšanai “Ārpusskolas pasākumu programma” -
24 (Call for Proposals has ended)Latviešu valodas apguve pieaugušajiem -
25 (Call for Proposals has ended)Latvijas NVO fonda programma sabiedrības saliedēšanai “Apmaiņas programma latviešu un mazākumtautību bērniem” -
26 (Call for Proposals has ended)Latvijas NVO fonda programma sabiedrības saliedēšanai “Ārpusskolas pasākumu programma” -
27 (Call for Proposals has ended)Grantu shēma „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas atbalsta programma 2012” -
28 (Call for Proposals has ended)NVO līdzfinansējuma budžeta programma -
29 (Call for Proposals has ended)Latviešu valodas apguve pieaugušajiem -
30 (Call for Proposals has ended)Grantu shēma „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas atbalsta programma 2010” Sadarbībā ar Tieslietu ministriju - Civic society strengthening support programme 2010
31 (Call for Proposals has ended)Grantu shēma „Starpkultūru dialoga attīstība 2010” Sadarbībā ar Tieslietu ministriju - Civic society strengthening support programme 2010
Projects: 879 


Pages:

No.Project PromoterProject's title
1.Biedrība „Laiks-BL”Sabiedriski nozīmīga satura veidošana latviešu valodā diasporai
2.IMLO Lat-Ireland.LtdAr roku uz pulsa
3.Akciju sabiedrība "LAUKU AVĪZE"Globālais, tomēr latvietis
4.Akciju sabiedrība "RADIO SWH"RAIDĪJUMU SĒRIJA “SAITES: SIRDĪ LATVIJA.”
5.SIA "Kurzemes Vārds" Latvija - tie esam mēs visi
6.Akciju sabiedrība "RADIO SWH"RAIDĪJUMU SĒRIJA “VISI KOPĀ”
7. SIA “Vidzemes televīzija”Raidījumu cikls “Kaimiņu būšana Latvijā”
8.SIA "IZDEVNIECĪBA RĪGAS VIĻŅI"Mūsējie Viņi iedvesmo citus
9.SIA "Izdevniecība Dienas Mediji"Saliedētā Latvija
10.Nodibinājums "Invalīdu un viņu draugu apvienība "APEIRONS""Trīs ceturtdaļas
11.VSIA „Latvijas Radio” (Ziņu dienests)Ziņas Vieglajā valodā – pieejama informācija cilvēkiem ar invaliditāti
12.BIEDRĪBA “LATVIJAS VĀCU SAVIENĪBA”“Piederu savai Latvijai”
13.RĪGAS VĀCU KULTŪRAS BIEDRĪBA“Baltijas spēks – jauniešu vienotība”
14.Maksa Goldina biedrība „Ebreju kultūras mantojums”“Atgriezties un pieminēt”
15.Biedrība "Rodacy"“Piederības iedvesma Latvijas valstij Ita Kozakēviča”
16.Biedrība „Jelgavas nacionālo kultūras biedrību asociācija” “Kopīgi soļi”
17.Biedrība „Goraļ”“Iepazīstam ebreju mūzikas bagātības!”
18.Nodibinājums "Liepājas Universitātes Zinātnes un Inovāciju parks"“Inovators”
19.Biedrība "Latvijas Pilsoniskas sabiedrības atbalsta centrs"“Gājputnu mantojums”
20.Biedrība "Upmales mantinieki"“Animācijas nometne Latvijas un diasporas bērniem Rites Tautskolā”
21.Biedrība "Sadarbības platforma"“Latvijas elpa Iecavā – 2017”
22.Daugavpils Universitātes Mūžizglītības, kultūras un zinātnes komunikācijas biedrība "Intelekta parks"“Ar saknēm Latvijā”
23.Biedrība "Dēms"“Stūru stūriem tēvu zeme”
24.Biedrība "Attīstības un inovāciju mācību centrs"“Daugavas stāsti 2017”
25.Jūrmalas Latviešu biedrība“Sajūti Latviju mūzikas un mākslas pilsētā Jūrmalā!”
26.Biedrība "Latvijas Jaunatnes padome"Interešu aizstāvība jaunatnes politikas jomā
27.Biedrība „EAPN-Latvia”Atbalsts NVO ieguldījumam nabadzīgo cilvēku interešu aizstāvībā
28.Biedrība "Izglītības iniciatīvu centrs"Demokrātija un dialogs: ekspertu līdzdalības nodrošināšana valsts pārvaldē reģionu NVO interešu aizstāvībai un pārstāvniecībai
29.Biedrība “Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija”NVO līdzdalības nodrošināšana sociālās uzņēmējdarbības tiesiskā ietvara un atbalsta sistēmas izveidē un pilnveidošanā
30.Biedrība "Papardes zieds"Jauni spēki iedzīvotāju seksuālās un reproduktīvās veselības un tiesību interešu aizstāvībā
31.Biedrība "Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS"Līdzdalība valsts politikas veidošanas un uzraudzības procesos
32.Biedrība "Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija "SUSTENTO""Informācija pieejama ikvienam
33.Nodibinājums "Palīdzēsim.lv"Labo darbu nedēļa 2017
34.Biedrība "Ludzas Invalīdu biedrība"Kopā varam vairāk
35.Biedrība "Ritineitis"„ASNI” - atbalsts jauniešu pilsoniskās līdzdalības pasākumiem
36.Nodibinājums "Fonds atvērtai sabiedrībai DOTS"Sarunu festivāla LAMPA iesildīšana Rīgas mikrorajonā
37.Biedrība "Creative Minds for Culture"Brīvprātīgais aktīvists
38.Biedrība „Izglītības attīstības centrs” (IAC)Jauniešu līdzdalība kopienu attīstībā
39.Biedrība "Pierīgas partnerība"NVO atbalsta nodrošināšana Babītes, Mārupes un Olaines novados
40.Biedrība "Bērnu Vides skola"Skolēnu un iedzīvotāju iesaistīšana sabiedriskās zinātnes aktivitātēs
Pages: