Home > Sources of funding > State budget programmes 2002-2012

State budget programmes 2002-2014

SIF_logo_krasains_500pxSearch projects
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

No. Status Title Program
1 (Call for Proposals has ended)Atkārtots projektu konkurss programmā „Latviešu valodas apguve remigrantiem un viņu ģimenes locekļiem” 2019 -
2 (Call for Proposals has ended)Atklāts projektu konkurss 2019.gadā īstenojamiem projektiem programmas "Latviešu valodas apguve remigrantiem un viņu ģimenes locekļiem" ietvaros 2019 -
3 (Call for Proposals has ended)Atklāts projektu konkurss programmas „Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma” ietvaros 2019 -
4 (Call for Proposals has ended)Atklāts projektu iesniegumu konkurss 2019.gadā īstenojamiem projektiem Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds” ietvaros -
5 (Call for Proposals has ended)Atklāts projektu konkurss 2019.gadā īstenojamiem projektiem mērķprogrammas „Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā” -
6 (Call for Proposals has ended)Atklāts projektu konkurss 2019.gadā īstenojamiem projektiem programmas „Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma diasporas NVO darbības atbalstam” -
7 (Call for Proposals has ended)Atklāts projektu konkurss programmā „Atbalsts diasporas un Latvijas bērnu kopējām nometnēm” -
8 (Call for Proposals has ended)Atklāts projektu konkurss 2018.gadā īstenojamiem projektiem mērķprogrammas „Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā” -
9 (Call for Proposals has ended)Atklāts projektu konkurss programmā „Atbalsts diasporas un Latvijas bērnu kopējām nometnēm” -
10 (Call for Proposals has ended)Atklāts projektu konkurss 2018.gadā īstenojamiem projektiem programmas „Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma diasporas NVO darbības atbalstam” -
11 (Call for Proposals has ended)Atklāts projektu konkurss programmas „Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma” ietvaros -
12 (Call for Proposals has ended) Atklāts projektu iesniegumu konkurss 2018.gadā īstenojamiem projektiem Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds” ietvaros -
13 (Call for Proposals has ended)Atklāts projektu konkurss programmas „Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma” ietvaros -
14 (Call for Proposals has ended)Atklāts projektu konkurss 2017.gadā īstenojamiem projektiem mērķprogrammas „Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai latviešu valodā diasporai, mazākumtautībām un personām ar invaliditāti” -
15 (Call for Proposals has ended)Atklāts projektu konkurss programmas „Ārpusskolas pasākumu programma. Vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem” ietvaros 2017 -
16 (Call for Proposals has ended)Atklāts projektu konkurss programmas „Latviešu valodas apguve” ietvaros 2017 -
17 (Call for Proposals has ended)Atklāts projektu konkurss 2017.gadā īstenojamiem projektiem programmas „Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma (diasporas NVO darbības atbalsta programma)” ietvaros -
18 (Call for Proposals has ended)Atklāts projektu iesniegumu konkurss 2017.gadā īstenojamiem projektiem Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds” ietvaros -
19 (Call for Proposals has ended)Atsākta projektu iesniegumu pieņemšana valsts budžeta finansētās programmas „NVO līdzfinansējuma programma” ietvaros -
20 (Call for Proposals has ended)Atklāts projektu iesniegumu konkurss 2016.gadā īstenojamiem projektiem Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds” ietvaros -
21 (Call for Proposals has ended)Atklāts projektu konkurss "Ārpusskolas pasākumu programma. Vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem" 2016 -
22 (Call for Proposals has ended)Atklāts projektu konkurss programmas „Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma (atbalsta programma diasporas NVO darbības atbalstam)” ietvaros 2016 -
23 (Call for Proposals has ended)Atkārtotais projektu konkurss programmas „Mazākumtautību NVO projektspējas veicināšana” ietvaros Vidzemes un Latgales plānošanas reģiona NVO 2015 -
24 (Call for Proposals has ended)Atklāts projektu konkurss programmas „Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma (atbalsta programma diasporas NVO darbības atbalstam)” ietvaros -
25 (Call for Proposals has ended)Atklāts projektu konkursu programmas „Mazākumtautību NVO projektspējas veicināšana” 2015 -
26 (Call for Proposals has ended)Atklāts projektu konkurss "Ārpusskolas pasākumu programma. Vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem" 2015 -
27 (Call for Proposals has ended)Atklāts projektu konkurss programmā „Atbalsts sabiedrības līdzdalībai Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē īstenošanā” -
28 (Call for Proposals has ended)Atklāts projektu konkurss "Ārpusskolas pasākumu programma. Vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem" 2014 -
29 (Call for Proposals has ended)Projektu konkurss programmā "Latviešu valodas apguve" 2014 -
30 (Call for Proposals has ended)Atklāts konkurss Latvijas valsts budžeta finansētā programmā “Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma” -
31 (Call for Proposals has ended)Atklāts konkurss Latvijas NVO fonda programmā sabiedrības saliedēšanai “Apmaiņas programma latviešu un mazākumtautību bērniem” -
32 (Call for Proposals has ended)Atklāts konkurss Latvijas valsts budžeta finansētā programma “NVO līdzfinansējuma programma” -
33 (Call for Proposals has ended)Atklāts konkurss Latvijas NVO fonda programma sabiedrības saliedēšanai “Ārpusskolas pasākumu programma” -
34 (Call for Proposals has ended)Latviešu valodas apguve pieaugušajiem -
35 (Call for Proposals has ended)Latvijas NVO fonda programma sabiedrības saliedēšanai “Apmaiņas programma latviešu un mazākumtautību bērniem” -
36 (Call for Proposals has ended)Latvijas NVO fonda programma sabiedrības saliedēšanai “Ārpusskolas pasākumu programma” -
37 (Call for Proposals has ended)Grantu shēma „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas atbalsta programma 2012” -
38 (Call for Proposals has ended)NVO līdzfinansējuma budžeta programma -
39 (Call for Proposals has ended)Latviešu valodas apguve pieaugušajiem -
40 (Call for Proposals has ended)Grantu shēma „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas atbalsta programma 2010” Sadarbībā ar Tieslietu ministriju - Civic society strengthening support programme 2010
41 (Call for Proposals has ended)Grantu shēma „Starpkultūru dialoga attīstība 2010” Sadarbībā ar Tieslietu ministriju - Civic society strengthening support programme 2010
Projects: 1089 


Pages:

No.Project PromoterProject's title
1.DAUGAVAS VANAGU FONDS Birmingemas latviešu diasporas pašorganizēšanās un pilsoniskās līdzdalības atbalsta pasākumi
2.Biedrība “Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls”Aizstāvot Latvijas sieviešu tiesības un stiprinot dzimumu līdztiesības politiku nacionālā un Eiropas līmenī
3.nodibinājums “Invalīdu un viņu draugu apvienība Apeirons”Aktīva interešu aizstāvība
4.biedrība “Bona fide Latvia”Līdzgaitnieki drošākai sabiedrībai
5.biedrība “Atbalsta grupa inficētajiem ar HIV un AIDS slimniekiem”HIV. Mīti un patiesība (Fake and Facts)
6.biedrība “Latvijas Pilsoniskā alianse”Latvijas NVO darbības platformas nodrošināšana NVO interešu aizstāvībā un sabiedrības līdzdalības veicināšana Latvijā
7.biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna”Apvienojamies atklātībai un korupcijas novēršanai!
8.Nodibinājums "Palīdzēsim.lv"Labo darbu nedēļa 2019
9.Biedrība „Mūžizglītības un kultūras institūts "Vitae"”Kompleksi pasākumi „Mūžizglītības un kultūras institūta VITAE” darbības stiprināšanai
10.Biedrība „Latvijas Neredzīgo biedrība”Informācijas tīkls
11.Biedrība "Apvienība I.K.P."Latvijas iedzīvotāju, tai skaitā skolēnu un studējošās jaunatnes praktisko zināšanu uzlabošana, savstarpējās uzticēšanās un sadarbības veicināšanā ar sociāli atstumtajām sabiedrības grupām
12.Biedrība "Bērnu Vides skola"Mācies, dari, iesaisties!
13.Biedrība "Liepājas Neredzīgo biedrība"Dari labu, rādi priekšzīmi un iedvesmo citus!
14.Biedrība “Latvijas skautu un gaidu centrālā organizācija”Izaugsme 2019
15.Nodibinājums "Limbažu fonds"Limbažu fonda darbības pilnveidošana
16.Biedrība "BEZVESTS.LV"BEZVESTS.LV darbības nostiprināšana, lai veicinātu pilsoniskās sabiedrības stiprināšanu un attīstību, kā arī nodrošinātu brīvprātīgā darba aktivitāšu iniciatīvu veicināšanu
17.Biedrība “Latvijas Ornitoloģijas biedrība”Latvijas Ornitoloģijas biedrības kapacitātes stiprināšana sabiedrības līdzdalības veicināšanai
18.Biedrība „Pierīgas partnerība”NVO atbalsta stiprināšana Babītes, Mārupes un Olaines novados
19.Biedrība “Latvijas Peldēšanas federācija”Atbalsts LPF cilvēkdrošības uz ūdens koordinācijas centra izveidei un darbības nodrošināšanai
20.Biedrība "Alūksnes nevalstisko organizāciju atbalsta centrs"Alūksnes NVO atbalsta centrs – reģiona NVO attīstībai
21.Biedrība "Baltic Human Rights Society"Atbalsts NVO ieguldījumam cilvēktiesību izglītībā
22.Biedrība "Eiropas Latviešu apvienība"Eiropas Latviešu apvienības kapacitātes stiprināšana diasporas līdzdalības veicināšanai Latvijā
23.Biedrība “Radošās Idejas”Biedrības “Radošās Idejas” darbības stiprināšana pilsoniskās sabiedrības aktivizēšanai Ziemeļlatgalē
24.Nodibinājums "Sociālo pakalpojumu aģentūra"Līdzdalības iespējas sociālajam riskam pakļautajiem jauniešiem
25.Nodibinājums "Latvijas Bērnu fonds"Audzināsim pusaudzi nevardarbīgi!
26.Biedrība “Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS”Līdzdalība valsts politikas veidošanas un uzraudzības procesos
27.Nodibinājums “Pasaules Dabas fonds”Atbalsts nodibinājuma “Pasaules Dabas Fonds” darbībai vides interešu aizstāvībā un pilsoniskās sabiedrības stiprināšanā Latvijā
28.Nodibinājums “Latvijas Dabas fonds”“Zaļais barometrs” un dabas aizsardzības interešu aizstāvība
29.Biedrība “Papardes zieds”Interešu aizstāvības darbs iedzīvotāju seksuālās un reproduktīvās veselības un tiesību jomā 2019.gadā
30.Biedrība “Latvijas SOS-bērnu ciematu asociācija”Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centru darba izvērtējums un priekšlikumi rīcībpolitikas plānošanai, ieviešanai un uzraudzībai bez vecāku gādības palikušu bērnu aprūpes uzlabošanai ilgtermiņā
31.Biedrība "Ascendum""Satori.lv" lasītāju ziedošanas kampaņas stratēģijas izstrāde un informatīvās kampaņas par ziedošanu kā pilsoniskās līdzdalības veidu īstenošana
32.Biedrība "Latvijas Mazpulki"Varam vairāk!
33.Nodibinājums "dzivniekupolicija.lv"Sabiedrisko dzīvnieku inspektoru kustība – dzīvnieku un sabiedrības interešu sardzē!
34.Nodibinājums "Centrs Dardedze"Centrs Dardedze - bērnu tiesību aizsardzībai
35.Biedrība "Zemgales nevalstisko organizāciju atbalsta centrs"Kompleksi pasākumi Zemgales NVO darbības stiprināšanai
36.Biedrība "Latvijas Studentu apvienība"Students: tagadnes ieguldījums nākotnē
37.Biedrība "Jēkabpils NVO resursu centrs"Vairāk Latvijas
38.Biedrība "Next"TUESI.LV 100+
39.Biedrība „Izglītības iniciatīvu centrs”Izglītība ilgtspējīgai attīstībai: skaties globāli, rīkojies lokāli
40.Nodibinājums "Viduslatgales pārnovadu fonds"Labdarības un brīvprātīgā darba atbalsts un popularizēšana
Pages: