Home > Sources of funding > State budget programmes 2002-2012

State budget programmes 2002-2014

SIF_logo_krasains_500pxSearch projects
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

No. Status Title Program
1 (Call for Proposals has ended)Atklāts projektu konkurss 2018.gadā īstenojamiem projektiem mērķprogrammas „Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā” -
2 (Call for Proposals has ended)Atklāts projektu konkurss programmā „Atbalsts diasporas un Latvijas bērnu kopējām nometnēm” -
3 (Call for Proposals has ended)Atklāts projektu konkurss 2018.gadā īstenojamiem projektiem programmas „Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma diasporas NVO darbības atbalstam” -
4 (Call for Proposals has ended)Atklāts projektu konkurss programmas „Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma” ietvaros -
5 (Call for Proposals has ended) Atklāts projektu iesniegumu konkurss 2018.gadā īstenojamiem projektiem Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds” ietvaros -
6 (Call for Proposals has ended)Atklāts projektu konkurss programmas „Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma” ietvaros -
7 (Call for Proposals has ended)Atklāts projektu konkurss 2017.gadā īstenojamiem projektiem mērķprogrammas „Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai latviešu valodā diasporai, mazākumtautībām un personām ar invaliditāti” -
8 (Call for Proposals has ended)Atklāts projektu konkurss programmas „Ārpusskolas pasākumu programma. Vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem” ietvaros 2017 -
9 (Call for Proposals has ended)Atklāts projektu konkurss programmas „Latviešu valodas apguve” ietvaros 2017 -
10 (Call for Proposals has ended)Atklāts projektu konkurss 2017.gadā īstenojamiem projektiem programmas „Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma (diasporas NVO darbības atbalsta programma)” ietvaros -
11 (Call for Proposals has ended)Atklāts projektu iesniegumu konkurss 2017.gadā īstenojamiem projektiem Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds” ietvaros -
12 (Call for Proposals has ended)Atsākta projektu iesniegumu pieņemšana valsts budžeta finansētās programmas „NVO līdzfinansējuma programma” ietvaros -
13 (Call for Proposals has ended)Atklāts projektu iesniegumu konkurss 2016.gadā īstenojamiem projektiem Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds” ietvaros -
14 (Call for Proposals has ended)Atklāts projektu konkurss "Ārpusskolas pasākumu programma. Vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem" 2016 -
15 (Call for Proposals has ended)Atklāts projektu konkurss programmas „Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma (atbalsta programma diasporas NVO darbības atbalstam)” ietvaros 2016 -
16 (Call for Proposals has ended)Atkārtotais projektu konkurss programmas „Mazākumtautību NVO projektspējas veicināšana” ietvaros Vidzemes un Latgales plānošanas reģiona NVO 2015 -
17 (Call for Proposals has ended)Atklāts projektu konkurss programmas „Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma (atbalsta programma diasporas NVO darbības atbalstam)” ietvaros -
18 (Call for Proposals has ended)Atklāts projektu konkursu programmas „Mazākumtautību NVO projektspējas veicināšana” 2015 -
19 (Call for Proposals has ended)Atklāts projektu konkurss "Ārpusskolas pasākumu programma. Vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem" 2015 -
20 (Call for Proposals has ended)Atklāts projektu konkurss programmā „Atbalsts sabiedrības līdzdalībai Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē īstenošanā” -
21 (Call for Proposals has ended)Atklāts projektu konkurss "Ārpusskolas pasākumu programma. Vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem" 2014 -
22 (Call for Proposals has ended)Projektu konkurss programmā "Latviešu valodas apguve" 2014 -
23 (Call for Proposals has ended)Atklāts konkurss Latvijas valsts budžeta finansētā programmā “Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma” -
24 (Call for Proposals has ended)Atklāts konkurss Latvijas NVO fonda programmā sabiedrības saliedēšanai “Apmaiņas programma latviešu un mazākumtautību bērniem” -
25 (Call for Proposals has ended)Atklāts konkurss Latvijas valsts budžeta finansētā programma “NVO līdzfinansējuma programma” -
26 (Call for Proposals has ended)Atklāts konkurss Latvijas NVO fonda programma sabiedrības saliedēšanai “Ārpusskolas pasākumu programma” -
27 (Call for Proposals has ended)Latviešu valodas apguve pieaugušajiem -
28 (Call for Proposals has ended)Latvijas NVO fonda programma sabiedrības saliedēšanai “Apmaiņas programma latviešu un mazākumtautību bērniem” -
29 (Call for Proposals has ended)Latvijas NVO fonda programma sabiedrības saliedēšanai “Ārpusskolas pasākumu programma” -
30 (Call for Proposals has ended)Grantu shēma „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas atbalsta programma 2012” -
31 (Call for Proposals has ended)NVO līdzfinansējuma budžeta programma -
32 (Call for Proposals has ended)Latviešu valodas apguve pieaugušajiem -
33 (Call for Proposals has ended)Grantu shēma „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas atbalsta programma 2010” Sadarbībā ar Tieslietu ministriju - Civic society strengthening support programme 2010
34 (Call for Proposals has ended)Grantu shēma „Starpkultūru dialoga attīstība 2010” Sadarbībā ar Tieslietu ministriju - Civic society strengthening support programme 2010
Projects: 915 


Pages:

No.Project PromoterProject's title
1.Maksa Goldina biedrība "Ebreju kultūras mantojums"Latvijai veltītā dzīve. Mazākumtautību pārstāvji Latvijas kultūrā
2.Biedrība "Latvijas Vācu Savienība"Tautu izziņa caur folkloru
3.Latvijas ukraiņu biedrību apvienībaDaudzkrāsainā Rēzekne
4.Rīgas Vācu kultūras biedrībaUzzināt un dalīties jauniešu sadarbībā
5.Biedrība "Jelgavas nacionālo kultūras biedrību asociācija" (JNKBA)Kopīgi soļi – II
6.Nodibinājums “Latvijas Dabas fonds”Dabas aizsardzības interešu aizstāvība
7.Biedrība "Latvijas Pilsoniskā alianse"Nevalstiskā sektora ilgtspēja
8.Biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna”Lēmumi labākai un godīgākai Latvijai
9.Nodibinājums “Pasaules dabas fonds”Atbalsts nodibinājuma “Pasaules Dabas Fonds” darbībai vides interešu aizstāvībā un pilsoniskās sabiedrības stiprināšanā Latvijā
10.Biedrība “Centrs MARTA”Sieviešu, jauniešu un bērnu interešu aizstāvība
11.Biedrība "Papardes zieds"Iedzīvotāju seksuālās un reproduktīvās veselības un tiesību interešu aizstāvība laikā pirms Saeimas vēlēšanām
12.Biedrība " Latvijas Sarkanais Krusts"Manas 100 brīvprātīgā darba stundas Latvijai
13.Biedrība "Kurzemes NVO atbalsta centrs"Atbalsts Kurzemes NVO 2018
14.Nodibinājums “Sociālo pakalpojumu aģentūra”Sociālā riska jauniešu iesaiste brīvprātīgajā darbā
15.Biedrība "Jēkabpils NVO resursu centrs"Sabiedrības līdzdalības resursu attīstīšana Vidusdaugavas reģionā
16.Biedrība "Sadarbības platforma"Kopā varam vairāk
17.Biedrība “Latvijas Peldēšanas federācija”Latvijas Peldēšanas federācijas darbības stiprināšana cilvēkdrošības uz ūdens jomā
18.Biedrība "Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība "Dzīvības koks""Ar zināšanām - Vēzim NĒ!
19.Biedrība "Latvijas Nedzirdīgo savienība"LNS darbības stiprināšana 2018
20.Biedrība "Baltā māja"Tradicionālais un jaunais biedrībā “Baltā māja” – pilsoniskās sabiedrības stiprināšanai Latgales reģionā
21.Biedrība "Zemgales nevalstisko organizāciju atbalsta centrs"Kompleksi pasākumi Zemgales NVO darbības stiprināšanai
22.Biedrība "Liepājas Neredzīgo biedrība"LNB izaugsme nozīmīgā pieredzē un darbā
23.Biedrība "Eiropas Latviešu apvienība"Eiropas Latviešu apvienības kapacitātes stiprināšana diasporas līdzdalības veicināšanai Latvijā
24.Biedrība “Veselības projekti Latvijai”Biedrības “Veselības projekti Latvijai” darbības stiprināšana Latvijas iedzīvotāju interešu aizstāvībai zāļu politikas jomā
25.Biedrība „Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija”Ģimenes modeļa aprūpes kvalitātes un pieejamības pilnveide bez vecāku gādības palikušu bērnu aprūpei Latvijas reģionos
26.Biedrība “Dzīvnieku pansija Ulubele”Pilnveidojies pats un iedvesmo sirds darbiem citus!
27.Biedrība “Latvijas Lauku forums”Lauku NVO kā pamats sociālo un ekonomisko vajadzību apmierināšanai caur pilsoniskās sabiedrības iesaisti un brīvprātīgo darbu - LLF platformas spēcināšana
28.Nodibinājums "Kandavas novada iespēju fonds"Esi pilsoniski aktīvs - piedalies, iesaisties un dari Kandavas novadā!
29.Biedrība "Alūksnes nevalstisko organizāciju atbalsta centrs"Alūksnes NVO atbalsta centrs - vēl draudzīgāks
30.Nodibinājums "Limbažu fonds"Limbažu fonda darbības stiprināšana
31.Biedrība “Jaunatne smaidam”ILGTspējīgs
32.Nodibinājums "Talsu novada fonds"Līdzdalība. Līdzdarbība. Līdzatbildība
33.Biedrība “Rēzeknes rajona kopienu partnerība”Jauniešu pilsoniskās līdzdalības atklāsmei “Izzini, atklāj un izveido”
34.Nodibinājums “dzivniekupolicija.lv”Dzīvnieku policija - brīvprātīga sabiedrisko dzīvnieku aizsardzības inspektoru kustība Latvijā
35.Biedrība “Radošās Idejas”Biedrības “Radošās Idejas” darbības stiprināšana
36.Biedrība „Laiks-BL”Sabiedriski nozīmīga satura veidošana latviešu valodā diasporai
37.IMLO Lat-Ireland.LtdAr roku uz pulsa
38.Akciju sabiedrība "LAUKU AVĪZE"Globālais, tomēr latvietis
39.Akciju sabiedrība "RADIO SWH"RAIDĪJUMU SĒRIJA “SAITES: SIRDĪ LATVIJA.”
40.SIA "Kurzemes Vārds" Latvija - tie esam mēs visi
Pages: