Sākums > Finansējuma avoti > Valsts budžeta programmas 2002-2017

Valsts budžeta programmas 2002-2017

sif-jauns-krasMeklēt projektus

Kopš 2002.gada Sabiedrības integrācijas fonds administrē dažādas valsts budžeta programmas. Šajā mājas lapas sadaļā apkopota informācija par atbalstītajiem projektiem, kas finansēti no valsts budžeta programmu līdzekļiem. No 2002.-2004.gadam atbalsta programmu klāsts bija salīdzinoši plašs - sākot ar atbalstu NVO projektiem etniskās integrācijas jomā, līdz pat atbalstam bērnu namu un internātskolu audzēkņu sagatavošanai patstāvīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā. Tāpat ir tēmas, kas bijušas aktuālas visā šajā periodā, piemēram, latviešu valodas apguve. Pēdējos gados īpašu aktuālas kļuvušas tēmas, kas skar starpkultūru dialogu un pilsoniskās sabiedrības attīstību.

docxNVO fonda darbības stratēģija
docx1.pielikums. Programmas ietvaros sasniedzamie rezultātu rādītāji

Projektu rezultāti

2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

Nr. Statuss Nosaukums Programma
1 (Konkurss slēgts)Atklāts projektu konkurss 2018.gadā īstenojamiem projektiem mērķprogrammas „Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā” - Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā 2018
2 (Konkurss slēgts)Atklāts projektu konkurss programmā „Atbalsts diasporas un Latvijas bērnu kopējām nometnēm” - Atbalsts diasporas un Latvijas bērnu kopējām nometnēm 2018
3 (Konkurss slēgts)Atklāts projektu konkurss 2018.gadā īstenojamiem projektiem programmas „Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma diasporas NVO darbības atbalstam” - Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma diasporas NVO darbības atbalstam 2018
4 (Konkurss slēgts)Atklāts projektu konkurss programmas „Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma” ietvaros - “Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma ” 2018
5 (Konkurss slēgts) Atklāts projektu iesniegumu konkurss 2018.gadā īstenojamiem projektiem Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds” ietvaros - "NVO fonds" 2018
6 (Konkurss slēgts)Atklāts projektu konkurss programmas „Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma” ietvaros - “Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma” 2017
7 (Konkurss slēgts)Atklāts projektu konkurss 2017.gadā īstenojamiem projektiem mērķprogrammas „Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai latviešu valodā diasporai, mazākumtautībām un personām ar invaliditāti” - „Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai latviešu valodā diasporai, mazākumtautībām un personām ar invaliditāti" 2017
8 (Konkurss slēgts)Atklāts projektu konkurss programmas „Ārpusskolas pasākumu programma. Vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem” ietvaros 2017 - “Ārpusskolas pasākumu programma. Vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem” 2017
9 (Konkurss slēgts)Atklāts projektu konkurss programmas „Latviešu valodas apguve” ietvaros 2017 - “Latviešu valodas apguve” 2017-2018
10 (Konkurss slēgts)Atklāts projektu konkurss 2017.gadā īstenojamiem projektiem programmas „Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma (diasporas NVO darbības atbalsta programma)” ietvaros - Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma (atbalsta programma diasporas NVO darbības atbalstam) 2017
11 (Konkurss slēgts)Atklāts projektu iesniegumu konkurss 2017.gadā īstenojamiem projektiem Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds” ietvaros - "NVO fonds" 2017
12 (Konkurss slēgts)Atsākta projektu iesniegumu pieņemšana valsts budžeta finansētās programmas „NVO līdzfinansējuma programma” ietvaros - "NVO līdzfinansējuma programma 2014-2016"
13 (Konkurss slēgts)Atklāts projektu iesniegumu konkurss 2016.gadā īstenojamiem projektiem Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds” ietvaros - "NVO fonds" 2016
14 (Konkurss slēgts)Atklāts projektu konkurss "Ārpusskolas pasākumu programma. Vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem" 2016 - “Ārpusskolas pasākumu programma. Vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem” 2016
15 (Konkurss slēgts)Atklāts projektu konkurss programmas „Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma (atbalsta programma diasporas NVO darbības atbalstam)” ietvaros 2016 - Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma (atbalsta programma diasporas NVO darbības atbalstam) 2016
16 (Konkurss slēgts)Atkārtotais projektu konkurss programmas „Mazākumtautību NVO projektspējas veicināšana” ietvaros Vidzemes un Latgales plānošanas reģiona NVO 2015 - “Mazākumtautību NVO projektspējas veicināšana” 2015
17 (Konkurss slēgts)Atklāts projektu konkurss programmas „Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma (atbalsta programma diasporas NVO darbības atbalstam)” ietvaros - “Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma (atbalsta programma diasporas NVO darbības atbalstam)” 2015
18 (Konkurss slēgts)Atklāts projektu konkursu programmas „Mazākumtautību NVO projektspējas veicināšana” 2015 - “Mazākumtautību NVO projektspējas veicināšana” 2015
19 (Konkurss slēgts)Atklāts projektu konkurss "Ārpusskolas pasākumu programma. Vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem" 2015 - “Ārpusskolas pasākumu programma. Vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem” 2015
20 (Konkurss slēgts)Atklāts projektu konkurss programmā „Atbalsts sabiedrības līdzdalībai Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē īstenošanā” - Atbalsts sabiedrības līdzdalībai Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē īstenošanā 2014
21 (Konkurss slēgts)Atklāts projektu konkurss "Ārpusskolas pasākumu programma. Vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem" 2014 - "Ārpusskolas pasākumu programma. Vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem" 2014
22 (Konkurss slēgts)Projektu konkurss programmā "Latviešu valodas apguve" 2014 - "Latviešu valodas apguve" 2014
23 (Konkurss slēgts)Atklāts konkurss Latvijas valsts budžeta finansētā programmā “Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma” - Latvijas valsts budžeta finansētā programma “Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma” 2013
24 (Konkurss slēgts)Atklāts konkurss Latvijas NVO fonda programmā sabiedrības saliedēšanai “Apmaiņas programma latviešu un mazākumtautību bērniem” - Latvijas NVO fonda programma sabiedrības saliedēšanai “Apmaiņas programma latviešu un mazākumtautību bērniem” 2013
25 (Konkurss slēgts)Atklāts konkurss Latvijas valsts budžeta finansētā programma “NVO līdzfinansējuma programma” - Latvijas valsts budžeta finansētā programma “NVO līdzfinansējuma programma” 2013
26 (Konkurss slēgts)Atklāts konkurss Latvijas NVO fonda programma sabiedrības saliedēšanai “Ārpusskolas pasākumu programma” - Latvijas NVO fonda programma sabiedrības saliedēšanai “Ārpusskolas pasākumu programma” 2013
27 (Konkurss slēgts)Latviešu valodas apguve pieaugušajiem - Latviešu valodas apguve pieaugušajiem 2012
28 (Konkurss slēgts)Latvijas NVO fonda programma sabiedrības saliedēšanai “Apmaiņas programma latviešu un mazākumtautību bērniem” - Apmaiņas programma latviešu un mazākumtautību bērniem un jauniešiem 2012
29 (Konkurss slēgts)Latvijas NVO fonda programma sabiedrības saliedēšanai “Ārpusskolas pasākumu programma” - Ārpusskolas pasākumu programma 2012
30 (Konkurss slēgts)Grantu shēma „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas atbalsta programma 2012” - Grantu shēma „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas atbalsta programma 2012”
31 (Konkurss slēgts)NVO līdzfinansējuma budžeta programma - "NVO līdzfinansējuma budžeta programma"
32 (Konkurss slēgts)Latviešu valodas apguve pieaugušajiem - "Latviešu valodas apguve pieaugušajiem" 2009
33 (Konkurss slēgts)Grantu shēma „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas atbalsta programma 2010” Sadarbībā ar Tieslietu ministriju - Grantu shēma "Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas atbalsta programma 2010"
34 (Konkurss slēgts)Grantu shēma „Starpkultūru dialoga attīstība 2010” Sadarbībā ar Tieslietu ministriju - Grantu shēma "Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas atbalsta programma 2010"
Projekti: 977 


Lapas:

Nr.Projekta īstenotājsProjekta nosaukums
1.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VIDES FILMU STUDIJA"VĒSTURISKI DOKUMENTĀLO RAIDĪJUMU CIKLS “ATSLĒGAS”
2.AS "Cits medijs"Pētnieciskā žurnālistika IR — nodokļu krāpšana, atkritumu lavīna, pamests pansionātā
3.Akciju sabiedrība "TV LATVIJA"Latvijas mazākumtautību kultūras vēstnieki
4.Akciju sabiedrība "TV LATVIJA"RīgaTV 24 raidījums “Mana Balss”
5.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RED DOT MEDIA"TV raidījums "Melu teorija-3"
6.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IZDEVNIECĪBA RĪGAS VIĻŅI"Modernie meli
7.Akciju sabiedrība "Latvijas Neatkarīgā Televīzija"Latvijas lielākie noslēpumi
8.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RED DOT MEDIA"Prakses vieta raidījumā "Nekā personīga"
9.Akciju sabiedrība "DELFIMultimediāls analītiskās žurnālistikas cikls „ Par ko balsot?”
10.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ŽURNĀLS SANTA"TIEKAMIES PIE VIENA GALDA!
11.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ŽURNĀLS SANTA"Rakstu sērija LATVIEŠI CEĻ PASAULI
12.Biedrība "Latvijas Žurnālistu asociācija"Mediju kritika un analīze žurnālistikas kvalitātes un sabiedrības izpratnes paaugstināšanai
13.SIA "Mediju nams"Simtgades darbi
14.SIA "Mediju nams"Laikraksta Neatkarīgā Rīta Avīze tematiskie pielikumi personām ar invaliditāti "Atbalsta plecs"
15.SIA "All Media Latvia"Netici pasakām internetā!
16.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SKUBA films"Melu dekonstrukcija
17.Biedrība „Laiks-BL”Latvijas valstspiederības pamatu stiprināšana diasporas laikrakstos
18.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Izdevniecība Dienas Mediji"Melu Tvertne
19.Akciju sabiedrība "RADIO SWH"RAIDĪJUMU SĒRIJA “VISI KOPĀ – 2.SEZONA”
20.Akciju sabiedrība "RADIO SWH"RAIDĪJUMU SĒRIJA “SAITES. SIRDĪ LATVIJA – 2.SEZONA”
21.Akciju sabiedrība "RADIO SWH"RAIDĪJUMU SĒRIJA “RĪCĪBAS PLĀNS”
22.Akciju sabiedrība "RADIO SWH"RUBRIKU SĒRIJA “VILTUS ZIŅAS UZMĀCAS”
23.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KURZEMES VĀRDS"Rakstu cikls "Novadi GAIDA"
24.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KURZEMES VĀRDS"Rakstu cikls "Novadi SAPROT"
25.AS "Latvijas mediji"Saeimas vēlēšanas 2018. Ko sagaidām, ko mums sola?
26.AS "Latvijas mediji"Cieņpilnu dzīvi visiem
27.AS "Latvijas mediji"ATMASKOTS
28.Biedrība “Ascendum”Satori.lv podkāsts “Aktīvista pavārgrāmata"
29.SIA “Radio Skonto”Turpinājums Latvijā!
30.SIA „Vidzemes televīzija”Diskusiju cikls „Īsi un konkrēti”
31.IMLO Lat-Ireland.LtdDiaspora – neatņemama Latvijas sastāvdaļa
32.SIA "Mans radio"Politiskais kultūrisms
33.SIA "Star FM"Nāburgu būšana
34.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RNR LTD"Latvijas pilsētas- Simtgadei gatavas!
35.Latviešu biedrība AustrijāTopi asa doma! Topi skanīgs vārds!
36.Biedrība "Mēs-latvieši pasaulē"Vienota latviešu diasporas Notikumu kalendāra datubāzes attīstīšana
37.Latviešu kopība VācijāSeminārnometņu cikls „Jauno līderu skola Minsterē”
38.Asociācija „Luksemburga – Latvija”Biedrības darba informatīvais nodrošinājums
39.LATVIEŠU KULTŪRAS FONDS ĪRIJĀKlubu veidošana nacionālās identitātes stiprināšanai
40.Zviedrijas Latviešu apvienībaZiemeļeiropas Latviešu diasporas organizāciju (sa)darbības spēju stiprināšana
Lapas: