Home > Sources of funding

State budget programmes 2002-2014

SIF_logo_krasains_500pxSearch projects
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

No. Status Title Program
1 (Call for Proposals is active, will end at 15.08.2019.)Atklāts projektu konkurss 2019.gadā īstenojamiem projektiem programmas "Latviešu valodas apguve remigrantiem un viņu ģimenes locekļiem" ietvaros 2019 -
2 (Call for Proposals has ended)Atklāts projektu konkurss programmas „Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma” ietvaros 2019 -
3 (Call for Proposals has ended)Atklāts projektu iesniegumu konkurss 2019.gadā īstenojamiem projektiem Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds” ietvaros -
4 (Call for Proposals has ended)Atklāts projektu konkurss 2019.gadā īstenojamiem projektiem mērķprogrammas „Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā” -
5 (Call for Proposals has ended)Atklāts projektu konkurss 2019.gadā īstenojamiem projektiem programmas „Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma diasporas NVO darbības atbalstam” -
6 (Call for Proposals has ended)Atklāts projektu konkurss programmā „Atbalsts diasporas un Latvijas bērnu kopējām nometnēm” -
7 (Call for Proposals has ended)Atklāts projektu konkurss 2018.gadā īstenojamiem projektiem mērķprogrammas „Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā” -
8 (Call for Proposals has ended)Atklāts projektu konkurss programmā „Atbalsts diasporas un Latvijas bērnu kopējām nometnēm” -
9 (Call for Proposals has ended)Atklāts projektu konkurss 2018.gadā īstenojamiem projektiem programmas „Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma diasporas NVO darbības atbalstam” -
10 (Call for Proposals has ended)Atklāts projektu konkurss programmas „Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma” ietvaros -
11 (Call for Proposals has ended) Atklāts projektu iesniegumu konkurss 2018.gadā īstenojamiem projektiem Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds” ietvaros -
12 (Call for Proposals has ended)Atklāts projektu konkurss programmas „Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma” ietvaros -
13 (Call for Proposals has ended)Atklāts projektu konkurss 2017.gadā īstenojamiem projektiem mērķprogrammas „Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai latviešu valodā diasporai, mazākumtautībām un personām ar invaliditāti” -
14 (Call for Proposals has ended)Atklāts projektu konkurss programmas „Ārpusskolas pasākumu programma. Vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem” ietvaros 2017 -
15 (Call for Proposals has ended)Atklāts projektu konkurss programmas „Latviešu valodas apguve” ietvaros 2017 -
16 (Call for Proposals has ended)Atklāts projektu konkurss 2017.gadā īstenojamiem projektiem programmas „Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma (diasporas NVO darbības atbalsta programma)” ietvaros -
17 (Call for Proposals has ended)Atklāts projektu iesniegumu konkurss 2017.gadā īstenojamiem projektiem Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds” ietvaros -
18 (Call for Proposals has ended)Atsākta projektu iesniegumu pieņemšana valsts budžeta finansētās programmas „NVO līdzfinansējuma programma” ietvaros -
19 (Call for Proposals has ended)Atklāts projektu iesniegumu konkurss 2016.gadā īstenojamiem projektiem Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds” ietvaros -
20 (Call for Proposals has ended)Atklāts projektu konkurss "Ārpusskolas pasākumu programma. Vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem" 2016 -
21 (Call for Proposals has ended)Atklāts projektu konkurss programmas „Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma (atbalsta programma diasporas NVO darbības atbalstam)” ietvaros 2016 -
22 (Call for Proposals has ended)Atkārtotais projektu konkurss programmas „Mazākumtautību NVO projektspējas veicināšana” ietvaros Vidzemes un Latgales plānošanas reģiona NVO 2015 -
23 (Call for Proposals has ended)Atklāts projektu konkurss programmas „Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma (atbalsta programma diasporas NVO darbības atbalstam)” ietvaros -
24 (Call for Proposals has ended)Atklāts projektu konkursu programmas „Mazākumtautību NVO projektspējas veicināšana” 2015 -
25 (Call for Proposals has ended)Atklāts projektu konkurss "Ārpusskolas pasākumu programma. Vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem" 2015 -
26 (Call for Proposals has ended)Atklāts projektu konkurss programmā „Atbalsts sabiedrības līdzdalībai Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē īstenošanā” -
27 (Call for Proposals has ended)Atklāts projektu konkurss "Ārpusskolas pasākumu programma. Vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem" 2014 -
28 (Call for Proposals has ended)Projektu konkurss programmā "Latviešu valodas apguve" 2014 -
29 (Call for Proposals has ended)Atklāts konkurss Latvijas valsts budžeta finansētā programmā “Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma” -
30 (Call for Proposals has ended)Atklāts konkurss Latvijas NVO fonda programmā sabiedrības saliedēšanai “Apmaiņas programma latviešu un mazākumtautību bērniem” -
31 (Call for Proposals has ended)Atklāts konkurss Latvijas valsts budžeta finansētā programma “NVO līdzfinansējuma programma” -
32 (Call for Proposals has ended)Atklāts konkurss Latvijas NVO fonda programma sabiedrības saliedēšanai “Ārpusskolas pasākumu programma” -
33 (Call for Proposals has ended)Latviešu valodas apguve pieaugušajiem -
34 (Call for Proposals has ended)Latvijas NVO fonda programma sabiedrības saliedēšanai “Apmaiņas programma latviešu un mazākumtautību bērniem” -
35 (Call for Proposals has ended)Latvijas NVO fonda programma sabiedrības saliedēšanai “Ārpusskolas pasākumu programma” -
36 (Call for Proposals has ended)Grantu shēma „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas atbalsta programma 2012” -
37 (Call for Proposals has ended)NVO līdzfinansējuma budžeta programma -
38 (Call for Proposals has ended)Latviešu valodas apguve pieaugušajiem -
39 (Call for Proposals has ended)Grantu shēma „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas atbalsta programma 2010” Sadarbībā ar Tieslietu ministriju - Civic society strengthening support programme 2010
40 (Call for Proposals has ended)Grantu shēma „Starpkultūru dialoga attīstība 2010” Sadarbībā ar Tieslietu ministriju - Civic society strengthening support programme 2010
Projects: 1010 


Pages:

No.Project PromoterProject's title
1.Frankfurtes Latviešu biedrībaKvalitatīvas informācijas pieejamība un nacionālās identitātes stiprināšana kā instrumenti Frankfurtes diasporas pilsoniskās līdzdalības veicināšanai
2.Biedrība "Ziemeļvalstu diasporas izglītības un kultūras grupa"Ar zināšanām - tuvāk Latvijai
3.Biedrība „Latviesi.com”Vienotas latviešu diasporas kopienu datubāze attīstīšana un uzturēšana
4.Zviedrijas Latviešu Apvienība (Stokholmas nodaļas Jauniešu klubs)Par jauniešu aktīvu pilsonisko līdzdalību un vēlmi pašorganizēties
5.Biedrība "Bērzes Strazdi"Latviešu gada balva Lielbritānijā
6.Latviešu-somu ģimeņu biedrība “Laivas ry”Latviešu ģimeņu rudens ražas svētki 2019.gada oktobrī
7.LBKLUB (Latviešu biznesa klubs Dānijā)Atpazīsti diasporas uzņēmēju!
8.Berlīnes Latviešu bērnu un kultūras biedrībaKoklētāju nometne "Kokles balss pasaulē"
9.Zviedrijas Latviešu Apvienība (Zviedrijas Latviešu Apvienības Zviedrijā Stokholmas nodaļa/Stokholmas Latviešu skola)Iedvesmo mācīties latviešu bērnus Stokholmā!
10.Biedrība "Latviešu kultūras biedrība SAIME"Bērnu un jauniešu aktivitāšu cikls kā pamats kultūrsociālai līdzdalībai diasporas vidē
11.Biedrība "Eiropas Latviešu apvienība"„3D Diaspora Domā Dara” (2019)
12.Biedrība "Eiropas Latviešu apvienība"Eiropas latviešu diasporas NVO kapacitātes stiprināšana
13.Latviešu biedrība Norvēģijā- BergenaMēs Latvijai
14.LATVIEŠU KULTŪRAS FONDS ĪRIJĀĪrijas un Lielbritānijas sabiedrisko organizāciju kapacitātes stiprināšana
15.Biedrība "ĪRIJAS LATVIEŠU NACIONĀLĀ PADOME"Viens nav cīnītājs
16.Biedrība “Goraļ”Ebreji Rēzeknē
17.Latvijas ukraiņu biedrību apvienībaMūsu tautasdziesmas MEMĒS
18.Biedrība "Latvijas Vācu Savienība"Kurzemnieku Kas? Kur? Kad?
19.Maksa Goldina biedrība “Ebreju kultūras mantojumsMūsu kopīgā vēsture. Ceļi un likteņi
20.Rīgas Vācu kultūras biedrībaUzzināt un dalīties jauniešu demokrātiskā sadarbībā
21.Biedrība "Jelgavas nacionālo kultūras biedrību asociācija" (JNKBA)“Kopīgi soļi – III”
22. Nometne "Inovators"
23.Biedrība "SKOLA"Latvju pēdas 2019
24.ĪRIJAS LATVIEŠU NACIONĀLĀ PADOME Pie Dzintara jūras
25.Biedrība "Labdarības projektu atbalsta centrs"Latvijas elpa Iecavā 2019
26.Tradicionālās kultūras biedrība MANTOJUMSSatikšanās Tēvu zemē
27.Biedrība "Dēms"Rotā saule, rotā bite
28.Biedrība "Latvijas Mazpulki"Vidzemes augstiene izaicina
29.Biedrība "Radošā apvienība "Piektā Māja""Astoņi kustoņi. Kur? Latvijā - tur!
30.Tradicionālās kultūras biedrība MANTOJUMSKokļu skola
31.Tradicionālās kultūras biedrība MANTOJUMSLatvijas vasaras teātra pasakas
32.Biedrība "Attīstības un inovāciju mācību centrs"Daugavas stāsti 2019
33.Daugavpils lietišķo sieviešu klubs "OLIVIA"Lai vairojas prieks! (K.Skalbe)
34.IMLO Lat-Ireland.LtdDiaspora – neatņemama Latvijas sastāvdaļa
35.SIA „Vidzemes televīzija”Diskusiju cikls „Īsi un konkrēti”
36.SIA "Mans radio"Politiskais kultūrisms
37.SIA “Radio Skonto”Turpinājums Latvijā!
38.Biedrība “Ascendum”Satori.lv podkāsts “Aktīvista pavārgrāmata"
39.AS "Latvijas mediji"ATMASKOTS
40.AS "Latvijas mediji"Cieņpilnu dzīvi visiem
Pages: