Sākums > Finansējuma avoti

Valsts budžeta programmas 2002-2019

sif-jauns-krasMeklēt projektus

Kopš 2002.gada Sabiedrības integrācijas fonds administrē dažādas valsts budžeta programmas. Šajā mājas lapas sadaļā apkopota informācija par atbalstītajiem projektiem, kas finansēti no valsts budžeta programmu līdzekļiem. No 2002.-2004.gadam atbalsta programmu klāsts bija salīdzinoši plašs - sākot ar atbalstu NVO projektiem etniskās integrācijas jomā, līdz pat atbalstam bērnu namu un internātskolu audzēkņu sagatavošanai patstāvīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā. Tāpat ir tēmas, kas bijušas aktuālas visā šajā periodā, piemēram, latviešu valodas apguve. Pēdējos gados īpašu aktuālas kļuvušas tēmas, kas skar starpkultūru dialogu un pilsoniskās sabiedrības attīstību.

docxNVO fonda darbības stratēģija
docx1.pielikums. Programmas ietvaros sasniedzamie rezultātu rādītāji

Projektu rezultāti

2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

Nr. Statuss Nosaukums Programma
1 (Konkurss aktīvs, noslēgsies 15.08.2019.)Atklāts projektu konkurss 2019.gadā īstenojamiem projektiem programmas "Latviešu valodas apguve remigrantiem un viņu ģimenes locekļiem" ietvaros 2019 - Latviešu valodas apguve remigrantiem un viņu ģimenes locekļiem 2019
2 (Konkurss slēgts)Atklāts projektu konkurss programmas „Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma” ietvaros 2019 - Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma 2019
3 (Konkurss slēgts)Atklāts projektu iesniegumu konkurss 2019.gadā īstenojamiem projektiem Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds” ietvaros - "NVO fonds" 2019
4 (Konkurss slēgts)Atklāts projektu konkurss 2019.gadā īstenojamiem projektiem mērķprogrammas „Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā” - Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā 2019
5 (Konkurss slēgts)Atklāts projektu konkurss 2019.gadā īstenojamiem projektiem programmas „Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma diasporas NVO darbības atbalstam” - Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma diasporas NVO darbības atbalstam 2019
6 (Konkurss slēgts)Atklāts projektu konkurss programmā „Atbalsts diasporas un Latvijas bērnu kopējām nometnēm” - Atbalsts diasporas un Latvijas bērnu kopējām nometnēm 2019
7 (Konkurss slēgts)Atklāts projektu konkurss 2018.gadā īstenojamiem projektiem mērķprogrammas „Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā” - Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā 2018
8 (Konkurss slēgts)Atklāts projektu konkurss programmā „Atbalsts diasporas un Latvijas bērnu kopējām nometnēm” - Atbalsts diasporas un Latvijas bērnu kopējām nometnēm 2018
9 (Konkurss slēgts)Atklāts projektu konkurss 2018.gadā īstenojamiem projektiem programmas „Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma diasporas NVO darbības atbalstam” - Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma diasporas NVO darbības atbalstam 2018
10 (Konkurss slēgts)Atklāts projektu konkurss programmas „Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma” ietvaros - “Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma ” 2018
11 (Konkurss slēgts) Atklāts projektu iesniegumu konkurss 2018.gadā īstenojamiem projektiem Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds” ietvaros - "NVO fonds" 2018
12 (Konkurss slēgts)Atklāts projektu konkurss programmas „Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma” ietvaros - “Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma” 2017
13 (Konkurss slēgts)Atklāts projektu konkurss 2017.gadā īstenojamiem projektiem mērķprogrammas „Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai latviešu valodā diasporai, mazākumtautībām un personām ar invaliditāti” - „Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai latviešu valodā diasporai, mazākumtautībām un personām ar invaliditāti" 2017
14 (Konkurss slēgts)Atklāts projektu konkurss programmas „Ārpusskolas pasākumu programma. Vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem” ietvaros 2017 - “Ārpusskolas pasākumu programma. Vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem” 2017
15 (Konkurss slēgts)Atklāts projektu konkurss programmas „Latviešu valodas apguve” ietvaros 2017 - “Latviešu valodas apguve” 2017-2018
16 (Konkurss slēgts)Atklāts projektu konkurss 2017.gadā īstenojamiem projektiem programmas „Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma (diasporas NVO darbības atbalsta programma)” ietvaros - Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma (atbalsta programma diasporas NVO darbības atbalstam) 2017
17 (Konkurss slēgts)Atklāts projektu iesniegumu konkurss 2017.gadā īstenojamiem projektiem Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds” ietvaros - "NVO fonds" 2017
18 (Konkurss slēgts)Atsākta projektu iesniegumu pieņemšana valsts budžeta finansētās programmas „NVO līdzfinansējuma programma” ietvaros - "NVO līdzfinansējuma programma 2014-2016"
19 (Konkurss slēgts)Atklāts projektu iesniegumu konkurss 2016.gadā īstenojamiem projektiem Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds” ietvaros - "NVO fonds" 2016
20 (Konkurss slēgts)Atklāts projektu konkurss "Ārpusskolas pasākumu programma. Vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem" 2016 - “Ārpusskolas pasākumu programma. Vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem” 2016
21 (Konkurss slēgts)Atklāts projektu konkurss programmas „Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma (atbalsta programma diasporas NVO darbības atbalstam)” ietvaros 2016 - Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma (atbalsta programma diasporas NVO darbības atbalstam) 2016
22 (Konkurss slēgts)Atkārtotais projektu konkurss programmas „Mazākumtautību NVO projektspējas veicināšana” ietvaros Vidzemes un Latgales plānošanas reģiona NVO 2015 - “Mazākumtautību NVO projektspējas veicināšana” 2015
23 (Konkurss slēgts)Atklāts projektu konkurss programmas „Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma (atbalsta programma diasporas NVO darbības atbalstam)” ietvaros - “Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma (atbalsta programma diasporas NVO darbības atbalstam)” 2015
24 (Konkurss slēgts)Atklāts projektu konkursu programmas „Mazākumtautību NVO projektspējas veicināšana” 2015 - “Mazākumtautību NVO projektspējas veicināšana” 2015
25 (Konkurss slēgts)Atklāts projektu konkurss "Ārpusskolas pasākumu programma. Vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem" 2015 - “Ārpusskolas pasākumu programma. Vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem” 2015
26 (Konkurss slēgts)Atklāts projektu konkurss programmā „Atbalsts sabiedrības līdzdalībai Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē īstenošanā” - Atbalsts sabiedrības līdzdalībai Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē īstenošanā 2014
27 (Konkurss slēgts)Atklāts projektu konkurss "Ārpusskolas pasākumu programma. Vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem" 2014 - "Ārpusskolas pasākumu programma. Vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem" 2014
28 (Konkurss slēgts)Projektu konkurss programmā "Latviešu valodas apguve" 2014 - "Latviešu valodas apguve" 2014
29 (Konkurss slēgts)Atklāts konkurss Latvijas valsts budžeta finansētā programmā “Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma” - Latvijas valsts budžeta finansētā programma “Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma” 2013
30 (Konkurss slēgts)Atklāts konkurss Latvijas NVO fonda programmā sabiedrības saliedēšanai “Apmaiņas programma latviešu un mazākumtautību bērniem” - Latvijas NVO fonda programma sabiedrības saliedēšanai “Apmaiņas programma latviešu un mazākumtautību bērniem” 2013
31 (Konkurss slēgts)Atklāts konkurss Latvijas valsts budžeta finansētā programma “NVO līdzfinansējuma programma” - Latvijas valsts budžeta finansētā programma “NVO līdzfinansējuma programma” 2013
32 (Konkurss slēgts)Atklāts konkurss Latvijas NVO fonda programma sabiedrības saliedēšanai “Ārpusskolas pasākumu programma” - Latvijas NVO fonda programma sabiedrības saliedēšanai “Ārpusskolas pasākumu programma” 2013
33 (Konkurss slēgts)Latviešu valodas apguve pieaugušajiem - Latviešu valodas apguve pieaugušajiem 2012
34 (Konkurss slēgts)Latvijas NVO fonda programma sabiedrības saliedēšanai “Apmaiņas programma latviešu un mazākumtautību bērniem” - Apmaiņas programma latviešu un mazākumtautību bērniem un jauniešiem 2012
35 (Konkurss slēgts)Latvijas NVO fonda programma sabiedrības saliedēšanai “Ārpusskolas pasākumu programma” - Ārpusskolas pasākumu programma 2012
36 (Konkurss slēgts)Grantu shēma „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas atbalsta programma 2012” - Grantu shēma „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas atbalsta programma 2012”
37 (Konkurss slēgts)NVO līdzfinansējuma budžeta programma - "NVO līdzfinansējuma budžeta programma"
38 (Konkurss slēgts)Latviešu valodas apguve pieaugušajiem - "Latviešu valodas apguve pieaugušajiem" 2009
39 (Konkurss slēgts)Grantu shēma „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas atbalsta programma 2010” Sadarbībā ar Tieslietu ministriju - Grantu shēma "Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas atbalsta programma 2010"
40 (Konkurss slēgts)Grantu shēma „Starpkultūru dialoga attīstība 2010” Sadarbībā ar Tieslietu ministriju - Grantu shēma "Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas atbalsta programma 2010"
Projekti: 1010 


Lapas:

Nr.Projekta īstenotājsProjekta nosaukums
1.Frankfurtes Latviešu biedrībaKvalitatīvas informācijas pieejamība un nacionālās identitātes stiprināšana kā instrumenti Frankfurtes diasporas pilsoniskās līdzdalības veicināšanai
2.Biedrība "Ziemeļvalstu diasporas izglītības un kultūras grupa"Ar zināšanām - tuvāk Latvijai
3.Biedrība „Latviesi.com”Vienotas latviešu diasporas kopienu datubāze attīstīšana un uzturēšana
4.Zviedrijas Latviešu Apvienība (Stokholmas nodaļas Jauniešu klubs)Par jauniešu aktīvu pilsonisko līdzdalību un vēlmi pašorganizēties
5.Biedrība "Bērzes Strazdi"Latviešu gada balva Lielbritānijā
6.Latviešu-somu ģimeņu biedrība “Laivas ry”Latviešu ģimeņu rudens ražas svētki 2019.gada oktobrī
7.LBKLUB (Latviešu biznesa klubs Dānijā)Atpazīsti diasporas uzņēmēju!
8.Berlīnes Latviešu bērnu un kultūras biedrībaKoklētāju nometne "Kokles balss pasaulē"
9.Zviedrijas Latviešu Apvienība (Zviedrijas Latviešu Apvienības Zviedrijā Stokholmas nodaļa/Stokholmas Latviešu skola)Iedvesmo mācīties latviešu bērnus Stokholmā!
10.Biedrība "Latviešu kultūras biedrība SAIME"Bērnu un jauniešu aktivitāšu cikls kā pamats kultūrsociālai līdzdalībai diasporas vidē
11.Biedrība "Eiropas Latviešu apvienība"„3D Diaspora Domā Dara” (2019)
12.Biedrība "Eiropas Latviešu apvienība"Eiropas latviešu diasporas NVO kapacitātes stiprināšana
13.Latviešu biedrība Norvēģijā- BergenaMēs Latvijai
14.LATVIEŠU KULTŪRAS FONDS ĪRIJĀĪrijas un Lielbritānijas sabiedrisko organizāciju kapacitātes stiprināšana
15.Biedrība "ĪRIJAS LATVIEŠU NACIONĀLĀ PADOME"Viens nav cīnītājs
16.Biedrība “Goraļ”Ebreji Rēzeknē
17.Latvijas ukraiņu biedrību apvienībaMūsu tautasdziesmas MEMĒS
18.Biedrība "Latvijas Vācu Savienība"Kurzemnieku Kas? Kur? Kad?
19.Maksa Goldina biedrība “Ebreju kultūras mantojumsMūsu kopīgā vēsture. Ceļi un likteņi
20.Rīgas Vācu kultūras biedrībaUzzināt un dalīties jauniešu demokrātiskā sadarbībā
21.Biedrība "Jelgavas nacionālo kultūras biedrību asociācija" (JNKBA)“Kopīgi soļi – III”
22. Nometne "Inovators"
23.Biedrība "SKOLA"Latvju pēdas 2019
24.ĪRIJAS LATVIEŠU NACIONĀLĀ PADOME Pie Dzintara jūras
25.Biedrība "Labdarības projektu atbalsta centrs"Latvijas elpa Iecavā 2019
26.Tradicionālās kultūras biedrība MANTOJUMSSatikšanās Tēvu zemē
27.Biedrība "Dēms"Rotā saule, rotā bite
28.Biedrība "Latvijas Mazpulki"Vidzemes augstiene izaicina
29.Biedrība "Radošā apvienība "Piektā Māja""Astoņi kustoņi. Kur? Latvijā - tur!
30.Tradicionālās kultūras biedrība MANTOJUMSKokļu skola
31.Tradicionālās kultūras biedrība MANTOJUMSLatvijas vasaras teātra pasakas
32.Biedrība "Attīstības un inovāciju mācību centrs"Daugavas stāsti 2019
33.Daugavpils lietišķo sieviešu klubs "OLIVIA"Lai vairojas prieks! (K.Skalbe)
34.IMLO Lat-Ireland.LtdDiaspora – neatņemama Latvijas sastāvdaļa
35.SIA „Vidzemes televīzija”Diskusiju cikls „Īsi un konkrēti”
36.SIA "Mans radio"Politiskais kultūrisms
37.SIA “Radio Skonto”Turpinājums Latvijā!
38.Biedrība “Ascendum”Satori.lv podkāsts “Aktīvista pavārgrāmata"
39.AS "Latvijas mediji"ATMASKOTS
40.AS "Latvijas mediji"Cieņpilnu dzīvi visiem
Lapas: