Sākums > Eiropas atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām[..]

Eiropas atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām 2014-2020

Logo RGBES logo ar atsauci


2014.gada 12.martā stājās spēkā Eiropas Parlamenta un Padomes 2014.gada 11.marta regula Nr.223/2014 par Eiropas Atbalsta fondu vistrūcīgākajām personām (turpmāk – regula Nr.223/2014), ar kuru izveido Eiropas Atbalsta fondu vistrūcīgākajām personām (turpmāk – Fonds).

Katra dalībvalsts iesniedz Eiropas Komisijā (turpmāk – EK) darbības programmu, ievērojot partnerības principu un apspriežoties ar ieinteresētajām pusēm. Darbības programma aptver laika posmu no 2014.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 31.decembrim. Latvijas Darbības programmu pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšanai vistrūcīgākajām personām 2014.-2020.gada plānošanas periodam EK apstiprinājusi 2014.gada 30.oktobrī.

Kopējais plānotais Fonda piešķīrums Latvijai ir 41 024 469 euro jeb 85% no Darbības programmas, kopējais plānotais valsts līdzfinansējums ir 7 239 613 euro jeb 15% no Darbības programmas.
Latvijā paredzēts atbalstīt šādu materiālās nenodrošinātības veidu risināšanu:

  • Nenodrošinātība ar pārtiku;
  • Mājsaimniecību ar bērniem materiālā nenodrošinātība.

Gan Fonda atbalsta saņēmējus - mērķgrupu, gan pārtikas un pamata materiālās palīdzības pakās iekļaujamās preces, gan pārtikas un pamata materiālās palīdzības paku izdales biežumu un daudzumu, kā arī maltītes nodrošināšanu un izdalīšanu katrai mērķgrupas personai nosaka Ministru kabineta 25.11.2014. noteikumi Nr.727 "Darbības programmas "Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.-2020.gada plānošanas periodā" īstenošanas noteikumi".

Tiesības saņemt Fonda pārtikas palīdzību, kā arī piedalīties papildpasākumos, ir ģimenēm vai atsevišķi dzīvojošām personām (turpmāk – ģimene (persona)), kuras atbilst trūcīgas ģimenes (personas) statusam, kā arī ārkārtas vai krīzes situācijā nonākušām ģimenēm (personām). Ja iepriekšminētajās ģimenēs ir bērni, tām ir iespējams saņemt arī pamata materiālo palīdzību – higiēnas un saimniecības preces (katram bērnam vecumā līdz 17 gadiem) un individuālos mācību piederumus (katram bērnam vecumā no 5 līdz 16 gadiem). Ģimenēm, kurās ir bērni vecumā no 7 līdz 24 mēnešiem, ir iespēja papildus saņemt pārtikas preču maziem bērniem komplektus. Ģimenēm, kurās ir bērni vecumā līdz 24 mēnešiem, ir iespēja papildus saņemt higiēnas preču maziem bērniem komplektus.

Pārtikas un pamata materiālās palīdzības publiskos iepirkumus veic Sabiedrības integrācijas fonds. Iepirkuma ietvaros paredzēta iepriekšminēto preču iegāde, iepakošana un piegāde atbalsta paku uzglabāšanas/izdales vietās.

Pārtikas un pamata materiālās palīdzības paku izdali, maltīšu sagatavošanu un izdali un papildpasākumu īstenošanu nodrošina Partnerorganizācijas. Partnerorganizāciju atlasi, izsludinot atklātu atlasi, veic Sabiedrības integrācijas fonds.

 

Nr. Statuss Nosaukums Programma
1 (Konkurss slēgts)3. partnerorganizāciju atlase -
2 (Konkurss slēgts)2. partnerorganizāciju atlase - Eiropas atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām 2014-2020
3 (Konkurss slēgts)1.partnerorganizāciju atlase - Eiropas atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām 2014-2020

Informatīvais seminārs partnerorganizācijām Rīgā 10.10.2016.
pdfEiropas atbalsta fonda vistrūcīgākajam personām tīkls par papildpasākumiem
pdfEiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām atbalsta komplektu izdales aktualitātes

Informatīvais seminārs partnerorganizācijām Daugavpilī 27.09.2016.
pdfEiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām atbalsta komplektu izdales nosacījumi un aktualitātes

Informatīvais seminārs partnerorganizācijām 09.06.2016.
pdfLīguma/vienošanās par atbalstāmo darbību īstenošanu nosacījumi"

Informatīvais seminārs partnerorganizācijām 05.02.2016.

Veikti grozījumi MK noteikumos Nr.727 “Darbības programmas "Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.-2020.gada plānošanas periodā" īstenošanas noteikumi”.

docNorādījumi partnerorganizācijām grāmatvedības uzskaitei

docxJautājumi un atbildes (28.01.2015.)

Informatīvais seminārs partnerorganizācijām 20.10.2015.
Prezentācijas semināram:

Informatīvais seminārs partnerorganizācijām 29.04.2015.
Prezentācijas semināram:

Labklājības ministrijas 29.04.2015. preses konference
pdfPrezentācija par Eiropas atbalstu trūcīgiem iedzīvotājiem, partnerorganizāciju atlasi, izdales vietām un komplektu izdales principiem

 

 Partnerorganizācijas nosaukums Juridiskā adrese  Līguma numurs  Atbalstāmo darbību veikšanas teritorija 
Mālpils novada pašvaldības aģentūra "Mālpils sociālais dienests" Garkalnes iela 8, Mālpils, Mālpils novads, LV-2152 2014.FEAD/PO.01/22/02 Mālpils novads
Skrundas novada pašvaldības aģentūra "Sociālais dienests" Kalēju iela 6, Skrunda Skrundas novads, LV-3326 2014.FEAD/PO.01/16/03 Skrundas novads
Jaunpils novada sociālais dienests "Ērģelnieki", Jaunpils novads, LV-3145 2014.FEAD/PO.01/27/04 Jaunpils novads
Pašvaldības iestāde "Baldones novada Sociālais dienests" "Pārupes", Baldones pagasts, Baldones novads, LV-2125 2014.FEAD/PO.01/26/05 Baldones novads
Ropažu novada pašvaldība Sporta iela 1, Ropaži, Ropažu novads, LV-2135 2014.FEAD/PO.01/21/06 Ropažu novads
Pašvaldības aģentūra "Olaines sociālais dienests" Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads, LV-2114 2014.FEAD/PO.01/24/07 Olaines novads
Rēzeknes pilsētas domes pārvalde „Sociālais dienests” Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne, LV-4601 2014.FEAD/PO.01/23/09 Rēzeknes pilsēta
Nodibinājums "Samāriešu fonds" Vesetas iela 10-27, Rīga, LV-1032 2014.FEAD/PO.01/18/10 Salaspils novads, Rīgas pilsētas Zemgales rajons
Biedrība "Dagdas invalīdu brālība "NEMA"" Asūnes iela 8, Dagda, Dagdas novads, LV-5674 2014.FEAD/PO.01/12/11 Dagdas novads
Pašvaldības iestāde "Talsu novada sociālais dienests" Kareivju iela 7, Talsi, LV-3201 2014.FEAD/PO.01/29/12 Talsu novads
Pašvaldības iestāde "Jelgavas novada sociālais dienests" Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001 2014.FEAD/PO.01/10/13 Jelgavas novads
Biedrība "Integrācijas centrs "Atvērtās durvis"" Loču iela 8, Ventspils, LV-3601 2014.FEAD/PO.01/14/15 Ventspils, Ventspils novads
Tukuma novada pašvaldības aģentūra „Tukuma novada sociālais dienests" Tidaholmas iela 1, Tukums, Tukuma novads, LV-3101 2014.FEAD/PO.01/25/16 Tukuma novads
Biedrība "LATVIJAS PIRMĀS PALĪDZĪBAS VIENĪBA" Slimnīcas iela 9-30, Liepāja, LV-3414 2014.FEAD/PO.01/15/17 Liepāja, Durbes novads, Grobiņas novads, Priekules novads, Aizputes novads
Biedrība "Svētā Jāņa Palīdzība" Hospitāļu iela 55, Rīga, LV-1013 2014.FEAD/PO.01/05/18 Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsēta, Rīgas pilsētas Ziemeļu rajons
Biedrība "Latvijas Samariešu apvienība" Visbijas prospekts 18, Rīga, LV-1014 2014.FEAD/PO.01/04/19 Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsēta, Jēkabpils, Balvu novads, Ogres novads, Smiltenes novads, Strenču novads, Viļānu novads
Vārkavas novada Sociālais dienests Kovaļevska iela 4, Vārkava, Vārkavas pagasts, Vārkavas novads, LV-5337 2014.FEAD/PO.01/20/20 Vārkavas novads
Pašvaldības iestāde "Preiļu novada Sociālais dienests" Aglonas iela 1a, Preiļi, LV-5301 2014.FEAD/PO.01/11/21 Preiļu novads
Biedrība "Latvijas Sarkanais Krusts" Šarlotes iela 1D, Rīga, LV-1001 2014.FEAD/PO.01/19/08 Rīgas pilsētas centra rajons, Rīgas pilsētas Kurzemes rajons, Rīga pilsētas Latgales priekšpilsēta, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsēta, Rīgas pilsētas Ziemeļu rajons, Daugavpils, Jelgava, Jēkabpils, Jūrmala, Liepāja, Valmiera, Ventspils, Ādažu novads, Aglonas novads, Aizkraukles novads, Alojas novads, Alsungas novads, Alūksnes novads, Amatas novads, Apes novads, Auces novads, Babītes novads, Baltinavas novads, Balvu novads, Bauskas novads, Beverīnas novads, Brocēnu novads, Burtnieku novads, Carnikavas novads, Cēsu novads, Cesvaines novads, Ciblas novads, Daugavpils novads, Dobeles novads, Dundagas novads, Engures novads, Ērgļu novads, Garkalnes novads, Grobiņas novads, Gulbenes novads, Iecavas novads, Ikšķiles novads, Ilūkstes novads, Inčukalna novads, Jaunjelgavas novads, Jaunpiebalgas novads, Kandavas novads, Kārsavas novads, Kocēnu novads, Kokneses novads, Krāslavas novads, Krimuldas novads, Kuldīgas novads, Ķekavas novads, Līgatnes novads, Limbažu novads, Lielvārdes novads, Līvānu novads, Lubānas novads, Ludzas novads, Madonas novads, Mazsalacas novads, Mērsraga novads, Naukšēnu novads, Neretas novads, Ogres novads, Ozolnieku novads, Pārgaujas novads, Pāvilostas novads, Pļaviņu novads, Priekuļu novads, Raunas novads, Rēzeknes novads, Riebiņu novads, Rojas novads, Rucavas novads, Rugāju novads, Rūjienas novads, Rundāles novads, Salacgrīvas novads, Saldus novads, Saulkrastu novads, Sējas novads, Siguldas novads, Skrīveru novads, Smiltenes novads, Stopiņu novads, Strenču novads, Talsu novads, Tērvetes novads, Tukuma novads, Vaiņodes novads, Valkas novads, Varakļānu novads, Vecpiebalgas novads, Vecumnieku novads, Viļakas novads, Zilupes novads.
Liepājas Baptistu Ciānas draudze Lāčplēša iela 62, Liepāja, LV-3401 2016.FEAD/PO.02/02/02 Liepāja
Biedrība "KRISTĪGAIS ŽĒLSIRDĪBAS CENTRS" Georga Apiņa iela 4, Valmiera, LV-4201 2016.FEAD/PO.02/03/03 Valmiera
Biedrība "JADARA" Oškalna iela 5A, Birzgale, Ķeguma novads, LV-5033 2016.FEAD/PO.02/08/01 Ķeguma novads
Nodibinājums "Allažu bērnu un ģimenes atbalsta centrs"
"Austrumi", Allaži, Allažu pagasts, Siguldas novads, LV-2154 2016.FEAD/PO.02/12/04 Siguldas novads
Biedrība "ŽĒLSIRDĪBAS MISIJA DZĪVĪBAS ĒDIENS" Krišjāņa Barona iela 56, Rīga, LV-1011 2016.FEAD/PO.02/05/09 Rīgas pilsētas centra rajons, Rīga pilsētas Latgales priekšpilsēta
Biedrība "Latvijas Sarkanais Krusts" Šarlotes iela 1D, Rīga, LV-1001 2016.FEAD/PO.02/06/06 Mārupes novads, Salas novads, Krustpils novads, Jēkabpils novads, Viesītes novads, Madonas novads
Reliģiska organizācija "PESTĪŠANAS ARMIJA" Bruņinieku iela 10A, Rīga, LV-1001 2016.FEAD/PO.02/07/05 Rīga pilsētas Latgales priekšpilsēta, Bauskas novads, Liepāja, Daugavpils
Aknīstes novada pašvaldība Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208 2016.FEAD/PO.02/13/07 Aknīstes novads
Biedrība "Pieaugušo attīstības projekts" 1.maija laukums 3, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838 2016.FEAD/PO.02/10/08 Varakļānu novads
Rīgas Vecā Svētās Ģertrūdes evaņģēliski luteriskā draudze Ģertrūdes iela 8, Rīga, LV-1010 2016.FEAD/PO.02/14 Rīgas pilsētas Centra rajons
Nodibinājums "Fonds AGAPE" Bāriņu iela 11, Liepāja, LV-3401 2016.FEAD/PO.02/09/11 Liepāja
 
Izdales vietu adreses Kontaktinformācija izdales vietai Darba laiks Plānotais apkalpojamo personu skaits Partnerorganizācija Partnerorganizācijas kontaktinformācija
{{ place.address }} {{ place.contact }} {{ place.working_hours }} {{ place.count_of_planned_to_serve }} {{ place.organization }} {{ place.organization_cantacts }}