Sākums > Pasākumi
Sabiedrības integrācijas fonds
apaļā galda diskusija "Dalīšanās pieredzē un iespējamo risinājumu apspriešana"

Apaļā galda diskusija trīs Baltijas valstu kompetento valsts institūciju un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem par patvēruma meklētāju un bēgļu integrāciju Baltijas jūras reģionā - "Dalīšanās pieredzē un iespējamo risinājumu apspriešana" (Round Table on the integration of accepted asylum seekers, relocated and resettled refugees in Baltic Sea region “Sharing experiences and discussing different solutions”).

Atpakaļ