Sākums > Pasākumi
Sabiedrības integrācijas fonds
Sociālās kampaņas #MainiSkatuPunktu atklāšanas pasākums

Trešdien, 15. novembrī, plkst. 11.00 Swedbank centrālajā ēkā notiks sociālās kampaņas #MainiSkatuPunktu atklāšanas pasākums. Tās mērķis ir mudināt Latvijas darba devējus darbinieku izvēles procesā vērtēt viņu profesionālās spējas, nevis vecumu, etnisko piederību, dzimumu, seksuālo orientāciju, bērnu skaitu un citus ar zināšanām un pieredzi nesaistītus kritērijus.

Sociālo kampaņu #MainiSkatuPunktu un mācību programmu Skatu Punkti īsteno Sabiedrības integrācijas fonds, Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts, kā arī organizācijas attīstības centrs Spring Valley ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu projekta.


Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.4. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto personu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" 9.1.4.4. pasākuma "Dažādību veicināšana (diskriminācijas novēršana)" ietvaros tiek īstenots projektu "Dažādības veicināšana" (Nr.9.1.4.4./16/I/001)

Atpakaļ