Jaunumi

Virsraksta filtrs     Rādīt # 
# Raksta nosaukums
1 Izsludināts iepirkums ”Motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumu nodrošināšana sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļautām personu grupām”
2 Starpposma ziņojums par sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumu nodrošināšanu patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu laika posmā no 2018.gada 1.decembra – 31.maijam
3 Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (EESK) izsludina 2019.gada balvu pilsoniskajai sabiedrībai
4 Tiks veikts vidusposma izvērtējums par sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļauto personu situācijas izmaiņām
5 Sociālā darbinieka un sociālā mentora atbalstu maijā saņēmuši 76 patvēruma meklētāji, bēgļi un personas ar alternatīvo statusu
6 Vai esi atvērts darba devējs? Iesaistīties kustībā "Dažādībā ir spēks"!
7 Aicinām organizāciju augstākā līmeņa vadītājus pieteikties dažādības vadības mācībām "Skatu punkti – IEGUVUMI"
8 Trešdien aicina uz kultūras daudzveidībai veltītu radošo darbnīcu “Ritmiskas sarunas skaņu jūrā”
9 Motivācijas atbalsta pasākumi sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļautām personu grupām Ziemeļļatgales, Vidzemes un Rīgas reģionā
10 Pirmā radošā darbnīca - Mūzika - Ritmiskas sarunas skaņu jūrā
11 Sociālā darbinieka un sociālā mentora atbalstu aprīlī saņēmuši 77 patvēruma meklētāji, bēgļi un personas ar alternatīvo statusu
12 Iepirkumā “Vidusposma izvērtējums par sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļauto personu situācijas izmaiņām” saņemti 3 piedāvājumi
13 Programmas "Atbalsts diasporas un Latvijas bērnu kopējām nometnēm" nometņu kontaktinformācija
14 Mediju atbalsta fonda konkursā tiks īstenoti 29 projekti
15 Programmā “NVO fonds” apstiprināti 46 projekti
16 Programmā "Atbalsts diasporas un Latvijas bērnu kopējām nometnēm" apstiprināti 12 projekti
17 Programmā "Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma" apstiprināti 6 projekti
18 Programmā "Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma diasporas NVO darbības atbalstam" apstiprināti 17 projekti
19 Trīs gadus tiek īstenots sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojums
20 Cēsīs jaunieši diskutē par diskrimināciju un etnisko piederību.
 
1 lapa no 35