Jaunumi

Virsraksta filtrs     Rādīt # 
# Raksta nosaukums
121 Noslēdzies izmēģinājumprojekts par dzimuma aspekta ietekmes analīzi valsts un pašvaldību budžeta procesos Latvijā
122 Kas paveikts 2017.gadā dažādības veicināšanā?
123 Svin svētkus kopā ar bēgļu un patvēruma meklētāju bērniem
124 Darba devēju ieguvumi no dažādības
125 UZAICINĀJUMS UZ SEMINĀRU pētījuma “Dzimuma aspekta ietekmes analīze valsts un pašvaldību budžeta procesos” ietvaros
126 Noslēgusies partnerorganizāciju trešās atlases iesniegumu iesniegšana Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros
127 Izstrādātas vadlīnijas darba devējiem “Darbinieku ar invaliditāti nodarbinātība”
128 Par Rīcības plāna izpildi
129 Saņemti 107 projektu iesniegumi programmā “NVO fonds”
130 Sabiedrības integrācijas fonds ir izsludinājis iepirkumu ”Motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumu nodrošināšana sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļautām personu grupām”
131 Pētījums: Puse darba devēju nav gatavi nodarbināt cilvēkus ar hroniskām slimībām vai invaliditāti un bijušos ieslodzītos
132 Sabiedrības integrācijas fonds informē par paveikto patvēruma meklētāju uzņemšanā
133 Oktobrī sociālo darbinieku un sociālo mentoru atbalstu saņēmusi 121 persona no 17 valstīm
134 Sabiedrības integrācijas fonds ir izsludinājis iepirkumu „Sabiedrības izpratnes un informētības paaugstināšanas pasākumu īstenošana”
135 Sabiedrības integrācijas fonds aicina aizpildīt klientu apmierinātības aptauju
136 Izsludināta 3. partnerorganizāciju atlase pārtikas un pamata materiālās palīdzības izdalīšanai, maltīšu nodrošināšanai un papildpasākumu īstenošanai
137 Savstarpēja sadarbība - ceļš uz veiksmīgu integrāciju
138 Informatīvs seminārs par valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds” ietvaros izsludināto projektu iesniegumu konkursu
139 Tiks prezentēti mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības rezultātā tapušie projekti
140 Piesakies konkursā un kļūsti par programmas „NVO fonds” projektu vērtēšanas ekspertu
 
7 lapa no 35