Jaunumi

Virsraksta filtrs     Rādīt # 
# Raksta nosaukums
141 Soli pa solim plānots iepazīstināt sabiedrību ar diskriminācijas, nevienlīdzīgas attieksmes dažādajiem izpausmes veidiem un iespējām ar to cīnīties
142 Programmā “Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma” saņemti 8 projektu iesniegumi
143 Izsludināts iepirkums “Sociālā mentora un sociālā darbinieka pakalpojuma nodrošināšana patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu”
144 Izsludināts konkurss programmā “Atbalsts diasporas un Latvijas bērnu kopējām nometnēm”
145 Izsludināts konkurss programmā “Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma diasporas NVO darbības atbalstam”
146 Motivācijas pakalpojumi tiek īstenoti Rīgas, Vidzemes, Ziemeļlatgales un Viduslatvijas reģionos
147 ES pārtikas un materiālās palīdzības atbalstu saņems vairāk ģimeņu
148 Izsludināts konkurss programmā "Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma"
149 Tiek meklēti pakalpojumu sniedzēji Dienvidkurzemē, Ziemeļkurzemē, Zemgalē un Dienvidlatgalē
150 Uzsākta līgumu slēgšana ar trešās partnerorganizāciju atlases pretendentiem Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros
151 Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds" ietvaros apstiprināts 31 projekta iesniegums
152 Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds" ietvaros apstiprināts 31 projekta iesniegums
153 Patvēruma meklētāju un personu ar bēgļa vai alternatīvo statusu, kas saņēmuši sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumus, SOCIĀLAIS PORTRETS 2016/2017
154 Programmas īstenošana laika posmā no 2013.gada jūlija līdz 2015.gada decembrim
155 Publiskās apspriedes par Kohēzijas politikas nākotni
156 Neskatoties uz publiski atzīto darbaspēka trūkumu, liela daļa darba devēju neveic nekādus pasākumus jaunu darbinieku piesaistei
157 Sociālā darbinieka un sociālā mentora atbalsts decembrī sniegts 102 personām
158 Sabiedrības integrācijas fonds ir izsludinājis iepirkumu ”Motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumu nodrošināšana sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļautām personu grupām”
159 Sabiedrības integrācijas fonds ir izsludinājis iepirkumu „Sabiedrības izpratnes un informētības paaugstināšanas pasākumu īstenošana”
160 Noslēdzies izmēģinājumprojekts par dzimuma aspekta ietekmes analīzi valsts un pašvaldību budžeta procesos Latvijā
 
8 lapa no 37