Hовости

Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала
121 Tiek meklēts motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumu sniedzējs Zemgales reģionā
122 Pagarināts projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš programmā "“Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma diasporas NVO darbības atbalstam”
123 Noslēgušies divi atklāti projektu konkursi
124 Pirmie 100 darba devēji mācību programmā izglītoti par dažādības vadības principiem
125 Soli pa solim plānots iepazīstināt sabiedrību ar diskriminācijas, nevienlīdzīgas attieksmes dažādajiem izpausmes veidiem un iespējām ar to cīnīties
126 Programmā “Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma” saņemti 8 projektu iesniegumi
127 Izsludināts iepirkums “Sociālā mentora un sociālā darbinieka pakalpojuma nodrošināšana patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu”
128 Izsludināts konkurss programmā “Atbalsts diasporas un Latvijas bērnu kopējām nometnēm”
129 Izsludināts konkurss programmā “Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma diasporas NVO darbības atbalstam”
130 Motivācijas pakalpojumi tiek īstenoti Rīgas, Vidzemes, Ziemeļlatgales un Viduslatvijas reģionos
131 ES pārtikas un materiālās palīdzības atbalstu saņems vairāk ģimeņu
132 Izsludināts konkurss programmā "Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma"
133 Tiek meklēti pakalpojumu sniedzēji Dienvidkurzemē, Ziemeļkurzemē, Zemgalē un Dienvidlatgalē
134 Uzsākta līgumu slēgšana ar trešās partnerorganizāciju atlases pretendentiem Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros
135 Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds" ietvaros apstiprināts 31 projekta iesniegums
136 Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds" ietvaros apstiprināts 31 projekta iesniegums
137 Patvēruma meklētāju un personu ar bēgļa vai alternatīvo statusu, kas saņēmuši sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumus, SOCIĀLAIS PORTRETS 2016/2017
138 Programmas īstenošana laika posmā no 2013.gada jūlija līdz 2015.gada decembrim
139 Publiskās apspriedes par Kohēzijas politikas nākotni
140 Neskatoties uz publiski atzīto darbaspēka trūkumu, liela daļa darba devēju neveic nekādus pasākumus jaunu darbinieku piesaistei
 
Страница 7 из 36