Hовости

Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала
141 Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds" ietvaros apstiprināts 31 projekta iesniegums
142 Patvēruma meklētāju un personu ar bēgļa vai alternatīvo statusu, kas saņēmuši sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumus, SOCIĀLAIS PORTRETS 2016/2017
143 Programmas īstenošana laika posmā no 2013.gada jūlija līdz 2015.gada decembrim
144 Publiskās apspriedes par Kohēzijas politikas nākotni
145 Neskatoties uz publiski atzīto darbaspēka trūkumu, liela daļa darba devēju neveic nekādus pasākumus jaunu darbinieku piesaistei
146 Sociālā darbinieka un sociālā mentora atbalsts decembrī sniegts 102 personām
147 Sabiedrības integrācijas fonds ir izsludinājis iepirkumu ”Motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumu nodrošināšana sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļautām personu grupām”
148 Sabiedrības integrācijas fonds ir izsludinājis iepirkumu „Sabiedrības izpratnes un informētības paaugstināšanas pasākumu īstenošana”
149 Noslēdzies izmēģinājumprojekts par dzimuma aspekta ietekmes analīzi valsts un pašvaldību budžeta procesos Latvijā
150 Kas paveikts 2017.gadā dažādības veicināšanā?
151 Svin svētkus kopā ar bēgļu un patvēruma meklētāju bērniem
152 Darba devēju ieguvumi no dažādības
153 UZAICINĀJUMS UZ SEMINĀRU pētījuma “Dzimuma aspekta ietekmes analīze valsts un pašvaldību budžeta procesos” ietvaros
154 Noslēgusies partnerorganizāciju trešās atlases iesniegumu iesniegšana Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros
155 Izstrādātas vadlīnijas darba devējiem “Darbinieku ar invaliditāti nodarbinātība”
156 Par Rīcības plāna izpildi
157 Saņemti 107 projektu iesniegumi programmā “NVO fonds”
158 Sabiedrības integrācijas fonds ir izsludinājis iepirkumu ”Motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumu nodrošināšana sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļautām personu grupām”
159 Pētījums: Puse darba devēju nav gatavi nodarbināt cilvēkus ar hroniskām slimībām vai invaliditāti un bijušos ieslodzītos
160 Sabiedrības integrācijas fonds informē par paveikto patvēruma meklētāju uzņemšanā
 
Страница 8 из 36