Hовости

Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала
21 Pēc motivācijas programmas saņemšanas, cilvēki dalās ar savu pieredzi
22 Pagarināts projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš programmā “Latviešu valodas apguve remigrantiem un viņu ģimenes locekļiem”
23 Šonedēļ Salacgrīvā norisināsies “Atvērtība ir vērtība” radoši ēdamā darbnīca “Sapņu pavadonis”
24 Es esmu Ralfs, jeb jaunais "normāli" ir dažādība
25 Sabiedrības integrācijas fonds ir noslēdzis 3 līgumus par motivācijas pakalpojumu uzsākšanu Latvijas reģionos
26 Sociālā darbinieka un sociālā mentora atbalstu jūnijā saņēmuši 78 patvēruma meklētāji, bēgļi un personas ar alternatīvo statusu
27 Informatīvs seminārs par Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „Latviešu valodas apguve remigrantiem un viņu ģimenes locekļiem” ietvaros izsludināto projektu iesniegumu konkursu
28 Izsludināts konkurss programmā "Latviešu valodas apguve remigrantiem un viņu ģimenes locekļiem" (precizēts 30.09.2019.)
29 Izsludināts iepirkums ”Motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumu nodrošināšana sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļautām personu grupām”
30 Starpposma ziņojums par sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumu nodrošināšanu patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu laika posmā no 2018.gada 1.decembra – 31.maijam
31 Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (EESK) izsludina 2019.gada balvu pilsoniskajai sabiedrībai
32 Tiks veikts vidusposma izvērtējums par sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļauto personu situācijas izmaiņām
33 Sociālā darbinieka un sociālā mentora atbalstu maijā saņēmuši 76 patvēruma meklētāji, bēgļi un personas ar alternatīvo statusu
34 Vai esi atvērts darba devējs? Iesaistīties kustībā "Dažādībā ir spēks"!
35 Aicinām organizāciju augstākā līmeņa vadītājus pieteikties dažādības vadības mācībām "Skatu punkti – IEGUVUMI"
36 Trešdien aicina uz kultūras daudzveidībai veltītu radošo darbnīcu “Ritmiskas sarunas skaņu jūrā”
37 Motivācijas atbalsta pasākumi sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļautām personu grupām Ziemeļļatgales, Vidzemes un Rīgas reģionā
38 Pirmā radošā darbnīca - Mūzika - Ritmiskas sarunas skaņu jūrā
39 Sociālā darbinieka un sociālā mentora atbalstu aprīlī saņēmuši 77 patvēruma meklētāji, bēgļi un personas ar alternatīvo statusu
40 Iepirkumā “Vidusposma izvērtējums par sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļauto personu situācijas izmaiņām” saņemti 3 piedāvājumi
 
Страница 2 из 36