Начало > Источники финансирования

sif-jauns-kras


Biedrības “Ģimenes attīstības un kultūras centra "Alise"” darbības stiprināšana starpnozaru NVO risinājumu izstrādei sabiedrības problēmām

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: "NVO fonds" 2016

Поиск проектов

Projekta īstenotājs – biedrība Ģimenes attīstības un kultūras centrs "Alise".

Projekts paredz biedrības kapacitātes celšanu, sniedzot iespēju biedrības biedriem pilnveidot savas zināšanas un paplašināt redzējumu par ģimeņu problēmām, orientējot biedrības darbību iesaistei "Cilvēkdrošības mācību kursa" satura izstrādē IZM organizētajā darba grupā.

Tiešā mērķa grupa - biedrības biedri (10 cilvēku) un brīvprātīgie (20 cilvēku)

Netiešā mērķa grupa - pedagogi, izglītības darbinieki, dažādu nozaru profesionāļi, izglītojamie, ģimenes, tostarp nepilnās ģimenes un ģimenes ar īpašām vajadzībām (30 cilvēku).

Projekta galvenās aktivitātes paredz:

• Darbspējīgas informatīvās platformas izveidi biedrības mājas lapas formā.
• 4 izglītojošu semināru organizēšanu par ģimeņu jautājumiem, fokusējoties uz ģimenēm aktuālu problēmu risinājumu iespējām.
• Koncepcijas izstrāde biedrības tālākai darbībai par iesaistes iespējām "Cilvēkdrošības mācību kursa" satura izstrādē IZM organizētajā darba grupā.

Projekta gaitā tiks veicināta biedrības kapacitāte, lai radītu priekšnosacījumus biedrības turpmākai iesaistei pilsoniskā līdzdalībā un sadarbībā ar valsti.

Projekta rezultātā tiks izstrādāta koncepcija "Cilvēkdrošības mācību kursa" integrācijai sabiedrībā un izglītībā, kas kalpos par biedrības pieteikumu iesaistīties "Cilvēkdrošības mācību kursa" satura izstrādē IZM organizētajā darba grupā.

Правовой статус получателя: общество/учредительство
предоставил финансирование: 4995,10 EUR / 3 510.58 LVL;
Номер проекта: 2016.LV/NVOF/DAP/MIC/029
Исполнитель проекта: Biedrība "Ģimenes attīstības un kultūras centrs "Alise""
Сфера деятельности: Darbības virziens “NVO darbības stiprināšana”
Место реализации: Rīga
Юридический адрес: Ormaņu iela 18A-3, Rīga, LV-1046
Период проетка: 20.06.2016.- 15.10.2016.
Cтатус: заключён договор