Начало > Источники финансирования

sif-jauns-kras


Viens otram līdzās

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: "NVO fonds" 2016

Поиск проектов

Projekta "Viens otram līdzās" vispārīgais mērķis - veicināt pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgu attīstību Aglonas novadā, organizējot informatīvos un izglītojošos pasākumus, tādējādi ļaujot iedzīvotājiem līdzdarboties, uzlabot sabiedrības dzīves kvalitāti.

Projekta tiešais mērķis ir spēcināt Aglonas novada iedzīvotāju cilvēkdrošību, veicinot pilsonisko līdzdalību un sociālo atbildību, tādējādi uzlabojot dzīves kvalitāti.

Projekta tiešā mērķa grupa ir 100 Aglonas novada sociālajam riskam pakļautie iedzīvotāji, netiešā mērķgrupa 3879 Aglonas novada iedzīvotāji.
Projekta īstenošanas vieta Aglonas novads.

Galvenie pasākumi: pilsoniskās iniciatīvas akcija "Es-Aglonai!", apmācības "Mazās instrukcijas NVO", biedrības domu-padomu kalendāra izdošana, brīvprātīgā darba pases izveidošana, resursu punkta jaunajiem vecākiem darbības nodrošināšana, veloorientēšanās sacensības, publicitātes nodrošināšana.

Plānotie rezultāti: organizēta 1 pilsoniskās iniciatīvas akcija "Es-Aglonai!", organizētas 4h apmācības "Mazās instrukcijas NVO", izveidots un izdots biedrības domu-padomu kalendārs, ieviestas brīvprātīgā darba pases, nodrošināta resursu punkta jaunajiem vecākiem darbība, papildināta materiālā bāze, organizētas veloorientēšanās sacensības, nodrošināta publicitāte.

Правовой статус получателя: общество/учредительство
предоставил финансирование: 4723,66 EUR / 3 319.81 LVL;
Номер проекта: 2016.LV/NVOF/PSA/067
Исполнитель проекта: Biedrība "Aglonas novada biedrība "Neaizmirstule""
Сфера деятельности: darbības virziens “Atbalsts NVO pilsoniskās sabiedrības aktivitātēm”
Место реализации: Aglona
Юридический адрес: Daugavpils iela 6, Aglona, Aglonas novads, LV-5403
Период проетка: 01.06.2016.- 31.10.2016.
Cтатус: заключён договор