Начало > Источники финансирования

sif-jauns-kras


Atklāts projektu konkurss programmas „Ārpusskolas pasākumu programma. Vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem” ietvaros 2017

Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: “Ārpusskolas pasākumu programma. Vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem” 2017
Поиск проектов
Конкурс обявлен: 04.01.2017.
Срок подачи заявок: 06.02.2017.
Финансирование: 133 038 EUR

Sabiedrības integrācijas fonds izsludina atklātu projektu konkursu programmas „Ārpusskolas pasākumu programma. Vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem" ietvaros, kas tiek finansēts no Sabiedrības integrācijas fondam piešķirtajiem valsts budžeta dotācijas līdzekļiem.

Programmas mērķis ir saglabāt diasporas saikni ar Latviju un stiprināt tās nacionālo identitāti.

Programmas mērķa grupa ir latviešu diasporas bērni vecumā līdz 18 gadiem, kā arī viņu vienaudži Latvijā. Programmas ietvaros tiks atbalstītas kopīgas nometnes un vasaras skolas, kas vērstas uz diasporas bērnu saiknes stiprināšanu ar Latviju, kā arī diasporas un Latvijā dzīvojošo bērnu kopīgu darbošanos.

Kopējais 2017.gadā programmas ietvaros pieejamais finansējums ir 133 038 EUR no Sabiedrības integrācijas fondam piešķirtajiem valsts budžeta dotācijas līdzekļiem. Finansējums tiks sadalīts tā, lai atbalstu saņemtu pēc iespējas dažādās valstīs dzīvojošās latviešu diasporas bērni.

Projektu var iesniegt Latvijas Republikā reģistrēta biedrība vai nodibinājums, kas atbilst šādiem nosacījumiem:
• organizācijai ir vismaz 2 gadu pieredze darbā ar bērniem un jauniešiem, piemēram, nometņu, neformālās izglītības pasākumu, kultūras, sporta vai atpūtas u.c. pasākumu rīkošanā;
• organizācijai ir iepriekšēja pieredze projektu īstenošanā.

Programmas „Ārpusskolas pasākumu programma. Vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem" konkursa nolikums un projekta iesnieguma veidlapa pieejama Sabiedrības integrācijas fonda mājas lapā internetā www.sif.gov.lv.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir 2017.gada 6.februāris. Projektu iesniegumus var iesniegt:
• personīgi (līdz plkst. 18.00) vai pa pastu Sabiedrības integrācijas fondā, adrese Aspazijas bulvāris 24 (3.stāvs), Rīgā, LV-1050 (vienā oriģināleksemplārā ar pievienotu elektronisko versiju datu nesējā);
• elektroniska dokumenta formā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, sūtot uz e-pasta adresi: .

Informatīvais seminārs par projektu konkursu notiks 2017.gada 24.janvārī plkst. 11:00 (vieta tiks precizēta).

Lūdzam dalībai seminārā pieteikties ne vēlāk kā līdz 18.janvārim pa tālruni 67281752 vai sūtot e-pastu uz adresi . Dalība semināros ir bez maksas.

Jautājumus par projektu iesniegumu sagatavošanu lūdzam sūtīt pa e-pastu uz adresi , norādot atsauci uz šo projektu konkursu, ne vēlāk kā līdz š.g. 2.februārim.

Saistošie dokumenti

Informatīvais seminārs par projektu konkursu notiks 2017.gada 24.janvārī plkst. 11:00, Sabiedrības integrācijas fonda telpās, Aspazijas bulvārī 24, 3.stāvā, Rīgā.

PREZENTĀCIJAS:

pdfKonkurss

pdfFinanšu nosacījumi un finansēšanas kārtība

pdfLatviešu valodas un kultūras komponentes iekļaušana nometņu programmā

pdfNometne Stāsti par Latviju 2016

Проекты: 11 Ho.Исполнитель проектаНазвание проекта
1.Nodibinājums "Liepājas Universitātes Zinātnes un Inovāciju parks"“Inovators”
2.Biedrība "Latvijas Pilsoniskas sabiedrības atbalsta centrs"“Gājputnu mantojums”
3.Biedrība "Upmales mantinieki"“Animācijas nometne Latvijas un diasporas bērniem Rites Tautskolā”
4.Biedrība "Sadarbības platforma"“Latvijas elpa Iecavā – 2017”
5.Daugavpils Universitātes Mūžizglītības, kultūras un zinātnes komunikācijas biedrība "Intelekta parks"“Ar saknēm Latvijā”
6.Biedrība "Dēms"“Stūru stūriem tēvu zeme”
7.Biedrība "Attīstības un inovāciju mācību centrs"“Daugavas stāsti 2017”
8.Jūrmalas Latviešu biedrība“Sajūti Latviju mūzikas un mākslas pilsētā Jūrmalā!”
9.Tradicionālās kultūras biedrība MANTOJUMS“Satikšanās Tēvu Zemē”
10.Daugavpils lietišķo sieviešu klubs "OLIVIA"“Lai mūžam balti būtu mēs! (J.Jaunsudrabiņš)”
11.Tradicionālās kultūras biedrība MANTOJUMS“Kokļu Skola”