Sabiedrības integrācijas fonda rekvizīti

перевод этой страницы не доступен.
Посетить SIF информационную страницу:
Или используйте автоматизированного перевода:

Adrese: Raiņa bulvāris 15, Rīga, LV-1050
Reģistra nr: 90001237779
Banka: Valsts kase
Kods: TRELLV22
Konts: LV58TREL2080622063000

Tālrunis: 22811001

e-pasts: pasts[at]sif.gov.lv