Sociālā darbinieka un sociālā mentora atbalsts janvārī sniegts 184 personām

перевод этой страницы не доступен.
Посетить SIF информационную страницу:
Или используйте автоматизированного перевода:

ansabl-dm

Sociālā darbinieka un sociālā mentora atbalsts janvārī sniegts 184 personām

Kopumā 184 personām no Sīrijas (137), Afganistānas (14), Tadžikistānas (9), Irākas (5), Armēnijas (4), Azerbaidžānas (4), Krievijas (3), Baltkrievijas (2), Eritrejas (2), Nepālas (2), Gruzijas (1) un Indijas (1) š.g. janvārī nodrošināts sociālā darbinieka un sociālā mentora atbalsts. Sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumus sniedz gan patvēruma meklētājiem (gan personām, kas pārvietotas Eiropas Savienības pārvietošanas programmas ietvaros, gan personām, kas ieradušās Latvijā patstāvīgi), gan personām, kuras jau ieguvušas bēgļa vai alternatīvo statusu.

Mēneša laikā atbalsts sociālekonomiskās iekļaušanās programmas īstenošanā nodrošināts 184 personām, no kurām nepilngadīgas personas ir 95, bet pilngadīgas – 89. Viņu vidū bija 39 ģimenes, kā arī 16 individuālie klienti.

Biedrība "Patvērums "Drošā māja"" ziņo, ka visbiežāk atbalsts sniegts ikdienas dzīves situāciju risināšanā, t.sk. dokumentu kārtošanā, pavadonības nodrošināšanā uz medicīnas iestādēm, bankām, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi, Nodarbinātības valsts aģentūru un latviešu valodas kursiem, kā arī ir nodrošināti sezonai atbilstoši apģērbi un apavi. Sociālekoniomisko atbalstu sniedz 2 sociālie darbinieki un 9 sociālie mentori.

Kopš 2016.gada 1.decembra sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumu nodrošina biedrība "Patvērums "Drošā māja"". Pakalpojums tiek sniegts Sabiedrības integrācijas fonda īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta "Dažādības veicināšana" (Nr. 9.1.4.4./16/I/001) ietvaros. Finansējums 85% apmērā piešķirts no Eiropas Sociālā fonda un 15% finansē Latvijas valsts budžets.

Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem līdz šim Latvija ES pārvietošanas programmas ietvaros uzņēmusi 207 personas. No tām bēgļa statuss piešķirts 10 personām un alternatīvais - 115 personām.

Informāciju sagatavoja:
Rasa Saliņa,
biedrības "Patvērums "Drošā māja"" sabiedrisko attiecību konsultante
Tālr. 29145314
e-pasts:

Kontaktinformācija:
Ilze Dūmiņa
Projekta ieviešanas vienības vadītāja
Tālr. 67078187
e-pasts: