Sākums > Finansējuma avoti

sif-jauns-kras


Latviešu valodas kursi Latgales reģionā

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: “Latviešu valodas apguve” 2017-2018

Meklēt projektus

Projekta iesnieguma kopsavilkums:

Projekta mērķis: nodrošināt iespēju paaugstināt latviešu valodas prasmi Daugavpils pilsētas un tās apkārtnes iedzīvotājiem, kuru dzimtā valoda nav latviešu valoda, līdz augstākā līmeņa 1. pakāpei (C1).

Mērķa grupa: dažādu Daugavpils pilsētas un tās apkārtnes etnisko minoritāšu pieaugušie cittautieši, izņemot bezdarbniekus, darba meklētājus un skolēnus, kuri legāli uzturas Latvijā, kuru dzimtā valoda nav latviešu valoda, priekšroku dodot jauniešiem vecumā līdz 25 gadiem, kuri nav skolēni, bezdarbnieki vai darba meklētāji.

Pašnovērtējumā 45% aptaujāto cittautiešu ir atzinuši, ka viņu latviešu valodas zināšanu līmenis ir nepietiekams (no informācijas portālā Delfi ) un sevišķi vecumā pēc 60 gadiem (Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādnes 2012. – 2018. gadam, 15.lpp) Saskaņā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem latviešu valodas pārbaudījumu 2016. gadā nenokārtoja 38,5% pilsonības pretendentu (Informācija par statistiku uz 01.07.2016. naturalizācija / PMLP interneta vietnē 12.12.2016.), VISC -2015. gadā latviešu valodas pārbaudījumu nenokārtoja 26,23% (VISC statistika).

Projekta laikā Daugavpilī tiks nokomplektētas 8 mācību grupas ar 10 cilvēkiem katrā, kuri paaugstinās savu valsts valodas prasmi vismaz par vienu valodas prasmes pakāpi, veicinot latviešu valodas vides paplašināšanos Daugavpilī un tās apkārtnē.

Projektā mācīsies 80 kursanti pēc 120 stundu mācību programmas.

Grupas tiks komplektētas divos posmos un mācības notiks no 2017. gada 15. februāra līdz 2017. gada 31. augustam (4 grupas) un no 2018. gada 01. februāra līdz 2018. gada 31. jūlijam (4 grupas).

Valsts valodu kursanti apgūs pamata līmeņa - A1, A2, vidējā līmeņa B1 vai B2 un augstākā līmeņa (C1) prasmes pakāpē.

Tiks nodrošināta valsts valodas prasmes pārbaude Valsts izglītības satura centrā profesionālo un amata pienākumu veikšanai, pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai un Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanai.

Reģioni: Latgales reģions
Piešķirtais finansējums: 19 998,41 EUR / 14 054.96 LVL;
Projekta numurs: 2017.LV/LV/2
Projekta īstenotājs: Biedrība „Latvijas Tautas skola”
Uzsākšanas datums: 23.03.2017.
Pabeigšanas datums: 31.07.2018.
Statuss: noslēgts līgums