sif-jauns-kras


Latviešu valodas apguve

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: “Latviešu valodas apguve” 2017-2018

Поиск проектов

Projekta iesnieguma kopsavilkums:

Galvenais projekta mērķis ir paaugstināt latviešu valodas prasmi vismaz 60% kursantu par vienu pakāpi (A1-A2-B1-B2-C1), ko apliecina Valsts izglītības satura centrā izsniegta apliecība.

Valsts valodas kursi ir viena no iespējām, kā realizēt sabiedrības integrācijas politiku. Tā vērsta uz valsts iedzīvotāju vienošanu, kultūras identitātes un kultūru mijiedarbības veicināšanu, kā arī etnisko minoritāšu pilnu integrāciju Latvijas sabiedrībā un pilsonības iegūšanu.

Projekta mērķa grupa ir pieaugušie Rīgas un tās tuvākās apkārtnes iedzīvotāji, izņemot bezdarbniekus, darba meklētājus un skolēnus. Īpaši atbalstāma mērķa grupa ir jaunieši līdz 25 gadu vecumam.

Plānots uzņemt 120 kursantus (10 mācību grupas).

Mācību programma - 100 mācību stundas (vismaz 60% kursantu sagatavojot Valsts valodas pārbaudei Valsts izglītības satura centrā).

Projekta īstenošanas vieta – Vecpilsētas iela 19, Rīga, kas ir ļoti ērta, lai nokļūtu no jebkuras Rīgas priekšpilsētas vai Rīgas rajona, vai arī no tuvējām Rīgas pilsētām – Ogres, Salaspils, Jelgavas, Olaines, Jūrmalas u.c.

Galvenās plānotās aktivitātes:
• sludinājumi interneta portālos, valodu centra mājas lapā;
• kursu dalībnieku reģistrācija;
• kursu dalībnieku valodas prasmes sākotnējā pārbaude;
• mācību grupu komplektācija;
• mācību process;
• kursantu valodas prasmes noslēguma pārbaude;
• mācību rezultātu izvērtēšana;
• apliecību izsniegšana;
• kursantu Valsts valodas pārbaude Valsts izglītības satura centrā;
• projekta gala atskaite.

Регионы: Rīgas reģions
предоставил финансирование: 20 000,00 EUR / 14 056.08 LVL;
Номер проекта: 2017.LV/LV/18
Исполнитель проекта: IU Intas Straubergas valodu centrs
Дата начала проекта: 16.03.2017.
Дата окончания проекта: 31.07.2018.
Cтатус: заключён договор