sif-jauns-kras


Biedrības „Inovāciju atbalsta centrs” darbības atbalsts un ilgtspējīga attīstība

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: "NVO fonds" 2017

Поиск проектов

Projekta "Biedrības "Inovāciju atbalsta centrs" darbības atbalsts un ilgtspējīga attīstība" vispārīgais mērķis ir veicināt iedzīvotāju līdzdalību un sadarbību sabiedriskajos procesos, uzlabot starpkultūru dialogu, stiprināt demokrātiju un pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgu attīstību, nodrošinot nevalstisko organizāciju un publiskās pārvaldes savstarpējo mijiedarbību un sadarbību.

Projekta tiešais mērķis – ar dažādu aktivitāšu palīdzību stiprināt biedrības institucionālo un cilvēkresursu kapacitāti, kas nepieciešama, lai biedrība varētu ilgtspējīgi attīstīties - veikt darbu sabiedrības labā, veicināt sabiedrības aktivitāti un iesaistīšanos sabiedrībai nozīmīgu problēmu risināšanā.

предоставил финансирование: 9025,69 EUR / 6 343.29 LVL;
Номер проекта: 2017.LV/NVOF/DAP/MAC/ 046
Исполнитель проекта: Biedrība "Inovāciju atbalsta centrs"
Место реализации: Rīgas reģions (Rīgas reģions (Rīga, Jūrmala (Kauguri)), Latgales reģions (Balvu, Preiļu, Jēkabpils, Rēzeknes novads)
Период проетка: 10.01.2017.-31.10.2017.
Cтатус: заключён договор